28.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.326.2024.1.AK

Skutki podatkowe dokonania odpłatnej cesji umowy deweloperskiej

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodu i nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku podatkowego z tytułu dokonania odpłatnej cesji na nowego nabywcę.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 29 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Jest Pan wdowcem samodzielnie wychowującym syna. Dnia 26 stycznia 2023 r. notarialnie zakupił Pan mieszkanie w K. na użytek prywatny od dewelopera (…) sp. z o.o. za kwotę (…) zł płatne w ratach i spłacone finalnie do 5 stycznia 2024 r. W tym czasie do 5 stycznia 2024 r. zapłacił Pan deweloperowi również dodatkowo (…) zł z tytułu kosztów zamówionych zmian lokatorskich w lokalu. W związku z niespodziewaną zmianą spraw życiowych zmuszony został Pan sprzedać to mieszkanie z pomocą pośrednika w sprzedaży nieruchomościami.

Dnia 9 lutego 2024 r. notarialnie sprzedał Pan mieszkanie osobie prywatnej – A.N. - za kwotę (…) zł. Sprzedaż nastąpiła przed faktycznym przeniesieniem własności lokalu na Pana, a zatem kolejnemu nabywcy lokalu - panu A.N. – przekazał Pan ogół praw i obowiązków, tj. dokonał Pan przelewu wierzytelności, dokonał Pan Cesji odpłatnie za wynagrodzeniem w kwocie (…) zł. Koszt jaki poniósł Pan z tytułu pośrednictwa w sprzedaży przez firmę (…) sp. z o.o. to (…) zł. Dodatkowo poniósł Pan także koszt wobec dewelopera (…) sp. z o.o. w wysokości (…) zł za obsługę procesu przeniesienia Cesji, co Pana zdaniem stanowi koszt pośrednictwa w sprzedaży stanowiący podstawę do odliczenia przy obliczaniu wysokości podatku do zapłaty.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne