Porada aktualna na dzień 15-07-2024
04.07.2023 Rachunkowość firm

Czy pomoc w śródrocznej wypłacie zaliczki dla udziałowców to porada prawna

PROBLEM

Moje biuro rachunkowe (jednoosobowa działalność gospodarcza) świadczyło usługi dla dużej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes zarządu tej spółki zwrócił się do mnie z pytaniem, czy jestem w stanie pomóc mu w wypłacie pieniędzy dla udziałowców w pierwszym roku obrotowym. Posiedziałam w Internecie i udzieliłam mu odpowiedzi, że w trakcie roku może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy i wyliczyłam mu kwotę do wypłaty (połowa zysku). Takie rozwiązanie zastosował. Po pewnym czasie, nawet dosyć krótkim, zgłosił się nowy zarząd, który poinformował, że nie było podstaw prawnych do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, a ja udzieliłam błędnej porady. Spółka odzyskała już pieniądze od udziałowców. Przeciwko jednemu z nich musiała wytoczyć sprawę o zwrot tej kwoty. Wydała znaczne sumy na prawników, aby odzyskać te pieniądze. Prezes spółki przedstawił mi umowę z kancelarią prawną, faktury i zestawienie godzin przepracowanych przez kancelarię w celu dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy. Jednocześnie zostałam poinformowana, że będą dochodzić ode mnie zwrotu kosztów obsługi prawnej, ponieważ udzieliłam niewłaściwej porady prawnej, na co mają dowód w postaci korespondencji e-mail prowadzonej przeze mnie z byłym zarządem. Osobiście myślę, że nie świadczyłam spółce usług prawnych, tylko księgowe. Nie wzięłam za tę usługę żadnych pieniędzy, a informację udzieliłam tak naprawdę tylko dlatego, żeby nie stracić klienta, który i tak już narzekał na bardzo wysokie ceny u mnie – co nie jest prawdą. Ten klient generował dosyć znaczne przychody dla biura i obawiałam się jego odejścia, dlatego bałam się napisać, żeby udał się z tym do prawnika, zwłaszcza gdy wiele konkurencyjnych biur rachunkowych również udziela takich porad bezpłatnie. Nie informowałam go przy tym o żadnych skutkach podatkowych w przyszłości, nie było tam doradztwa podatkowego. Czy mam szansę wygrać proces przeciwko mnie o zapłatę tych pieniędzy?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne