Decyzja ZUS nr 25 z dnia 13 stycznia 2023 r., sygn. DI/100000/43/1356/2022

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lutego 2022r. przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2022r., poz.1009 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy doręczonego dnia 30 grudnia 2022 r. dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lutego 2022r., przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

Dnia 30 grudnia 2022r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w 2022 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG, rozliczając się na zasadach ogólnych - podatkiem liniowym, a także jest wspólnikiem w trzech następujących spółkach kapitałowych:

1) w której posiada całość 100% udziałów spółki (jednoosobowa spółka z o.o.),

2) w której jest dwóch wspólników, zaś Wnioskodawca jest jednym z nich i posiada 99% udziałów spółki,

3) w której jest dwóch wspólników, zaś Wnioskodawca jest jednym z nich i posiada 99% udziałów spółki.

Ponadto w żadnej z w/w spółek nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie Wnioskodawca jest świadomy, iż w odniesieniu do dwóch spółek z o.o. (tj. należy traktować go jako jedynego wspólnika tych spółek, mimo tego, iż formalnie pozostaje on jedynie większościowym udziałowcem, co z kolei oznacza, że jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej co potwierdzają m.in. następujące wyroki: wyrok z 7 kwietnia 2010 r., sygn. II UK177/90; SN z dnia 11 września 2013r. II UK 36/13; Postanowienie SN z dnia 1 lipca 2021r. - III USK 212/21; Postanowienie SN z dnia 26 sierpnia 2021r. - III USK 226/21; Wyrok SN z dnia 15 września 2021r.-l USKP 44/21).

Wnioskodawca w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i obliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne przyjął następującą zasadę: opłaca jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej naliczając ją zgodnie z przyjętą formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej - podatkiem liniowym oraz jedną składkę zdrowotną z tytułu bycia wspólnikiem w 3 spółkach kapitałowych (bez względu na ich liczbę) naliczając ją od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne