20.02.2024 Ubezpieczenia

Decyzja ZUS nr 115/2024 z dnia 20 lutego 2024 r., sygn. DI/200000/43/115/2024

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym dnia 24 stycznia 2024 r. przez………………….(dalej: Przedsiębiorca):

  •  uznaje za prawidłowe w części dotyczącej sposobu ustalenia wysokości rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2022,
  •  uznaje za nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu ustalenia wysokości rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2023,
  •  odmawia wydania interpretacji w przedmiocie potwierdzenia możliwości dokonania korekty rocznej deklaracji rozliczeniowej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 24 stycznia 2024 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 06.05.2021 r. oraz posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (od dnia założenia firmy po dzień dzisiejszy). Przedsiębiorca od grudnia 2021 r. jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych oraz do opłacania składki zdrowotnej. Oprócz tego uzyskuje przychody z tytułu najmu prywatnego. W roku 2022 opłacał składkę zdrowotną z prowadzonej działalności według zasad przyjętych dla prowadzenia PKPIR na zasadach ogólnych dla skali podatkowej. Nie odprowadzał składek ZUS z tytułu najmu prywatnego. Podatek z tytułu najmu oraz prowadzonej działalności za rok 2022 został rozliczony w PIT 36.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne