28.09.2023 Podatki Ubezpieczenia

Nieodpłatne świadczenia pracownicze - zasady opodatkowania PIT i oskładkowania

Lp.

Rodzaj świadczenia

Opodatkowanie

Oskładkowanie

1

2

3

4

1.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczeniazwolnione z opodatkowania w pełnej wysokościzwolnione w całości ze składek ZUS

2.

Ubiór służbowy i ekwiwalent za ten ubiórzwolnione z opodatkowania w pełnej wysokości – jeżeli używanie ubioru służbowego jest obowiązkiem pracownikazwolnione ze składek ZUS w pełnej wysokości – jeżeli używanie ubioru służbowego jest obowiązkiem pracownika

3.

Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu

pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika

zwolnione z opodatkowania w pełnej wysokościzwolnione w całości ze składek ZUS

4.

Pakiety medyczneopodatkowane w części sfinansowanej przez pracodawcę, ale tylko w przypadku, gdy zakres pakietu medycznego wykracza poza medycynę pracy

● oskładkowane, jeśli świadczenie jest w całości finan­sowane przez pracodawcę,

● zwolnione ze składek, jeżeli wartość świadczenia współfinansuje pracodawca i pracownik (pod warunkiem że współfinansowanie wynika z układów zbiorowych pracy lub wewnątrzzakładowych przepisów o wynagradzaniu)

5.

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika
ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne