Artykuły
22.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

21.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA - cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”

20.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „X. RACHUNKOWOŚĆ - cz. III” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

19.09.2023
Rachunkowość firm

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „X. RACHUNKOWOŚĆ - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

18.09.2023
Rachunkowość firm

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „X. RACHUNKOWOŚĆ - cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

14.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

12.09.2023
Podatki
Rachunkowość firm

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH - cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

11.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

08.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

08.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

07.09.2023
Podatki
Obrót gospodarczy

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „VII. PRAWO DEWIZOWE ” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

07.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „VI. MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

06.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Postępowanie egzekucyjne w administracji” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

06.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

06.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

05.09.2023
Podatki
Kadry i płace
Obrót gospodarczy
Ubezpieczenia

Kalendarium wydarzeń wrzesień 2023 r.

04.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Kontrola celno-skarbowa” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

04.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

01.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Postępowanie podatkowe - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

01.09.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Postępowanie podatkowe - cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

31.08.2023
Podatki
Kadry i płace
Obrót gospodarczy
Rachunkowość firm
Ubezpieczenia
25.08.2023
Podatki

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Kodeks postępowania administracyjnego” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane

1 2 3 4 5 6 7 8 9