Artykuły

Artykuł aktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową.

Artykuł aktualny

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń styczeń 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym MF określił tabelę norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 r. Stawki podane w tabeli zostały podwyższone w stosunku do 2023 r. Podwyżka podatków nie jest dobrą informacją dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i płacących podatek według norm szacunkowych

Artykuł aktualny

Zarówno spółka kapitałowa, jak i spółka komandytowo-akcyjna mogą zostać podzielone na dwie albo więcej spółek kapitałowych lub komandytowo-akcyjnych. Podziału można dokonać na pięć sposobów, które określone zostały w Kodeksie spółek handlowych. Jednym z nich jest podział przez wyodrębnienie, będący nowym rozwiązaniem wprowadzonym od 15 września 2023 r. Przedstawiamy, dlaczego planujący aport zorganizowanej

Artykuł aktualny

W 2024 r. nadal będzie obowiązywać zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji z PFR. Pierwotnie zaniechanie miało obowiązywać do końca 2022 r., ale zostało przedłużone najpierw na 2023 r., a teraz na 2024 r.

Artykuł aktualny
22.11.2023 Obrót gospodarczy

UWAGA! Termin wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów wpisanych do KRS został przedłużony i przełożony z 10 grudnia na 31 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji zapowiedział dalsze przedłużenie tego terminu na drodze ustawodawczej.

Artykuł aktualny
09.11.2023 Obrót gospodarczy

W prawidłowo funkcjonującej spółce z o.o. może się z czasem zdarzyć, że wspólnicy mają różne wizje dotyczące jej rozwoju. Gdy nie mogą przy tym osiągnąć konsensusu, a jednocześnie żaden z nich nie jest zainteresowany zbyciem swoich udziałów, rozwiązaniem może być podział spółki. Podział spółki może być również motywowany np. ograniczeniem przedmiotu działalności spółki bez przeprowadzania likwidacji

Artykuł aktualny
20.10.2023 Obrót gospodarczy

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-Doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo.

Poprzednia Następna