04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.292.2024.2.MN

W zakresie skutków podatkowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem w jazdach lokalnych.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 12 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem w jazdach lokalnych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 kwietnia 2024 r. (wpływ 6 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani pracownikiem (…), na stanowisku Kierownik (…) w (…) od (…) 2021 r.

(…) 2022 r. została zawarta z Panią umowa w sprawie używania prywatnego samochodu osobowego do potrzeb działalności wykonywanej przez (…) Okręg (…) w (…). Umowa ta zawiera następujące postanowienia:

1.pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika do celów służbowych samochodu osobowego marki (…) nr rej. (…), pojemność silnika 1400 cm3 do jazd lokalnych i podróży służbowych;

2.pracodawca ustala dla pracownika miesięczny limit kilometrów w wysokości 480 km, w tym ryczałt na jazdy lokalne 480 km;

3.limit za jazdy lokalne wypłacany będzie w formie ryczałtu w kwocie wynikającej z pomnożenia przyznanego limitu km oraz właściwej dla tego pojazdu obowiązującej stawki za 1 km przebiegu;

4.kwota ryczałtu za jazdy lokalne ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności trwającej co najmniej 8 godzin;

5.zwrot kosztów za jazdy lokalne nastąpi po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych;

6.zwrot kosztów za podróże służbowe będzie następował na podstawie polecenia wyjazdu służbowego;

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne