05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.180.2024.2.HW

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych usług przetwarzania transakcji przekazu pieniężnego.

Interpretacja indywidualna– stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych usług przetwarzania transakcji przekazu pieniężnego (…) jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek sygnowany datą 10 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych usług przetwarzania transakcji przekazu pieniężnego (…). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, której przedmiot przeważającej działalności obejmuje: działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Przedmiot pozostałej działalności Spółki stanowi: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z); produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: „ustawa o CIT”]). Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne