28.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.203.2024.2.JŚ

Koszty uzyskania przychodu z tytułu obniżenia wkładu w spółce komandytowej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku obniżenia wkładu w spółce komandytowej. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem złożonym 24 maja 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani aktualnie wspólnikiem spółki A Spółka z o.o. i posiada status komandytariusza. Poza Panią w spółce jest jeszcze dwóch innych wspólników - jedna osoba fizyczna Pan J, który ma status komandytariusza oraz spółka A Spółka z o.o., która ma status wspólnika komplementariusza. Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki A Spółka z o.o., która z kolei powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej A.

Aktualnie Pani jako komandytariusz spółki jest zainteresowana częściowym obniżeniem wkładu wniesionego do Spółki. W związku z tym, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. (a w przypadku Spółki, której komandytariuszem jest Pani) od 1 maja 2021 r. Spółka A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w kwestii skutków podatkowych obniżenia wkładu znajdzie zastosowanie przepis art. 24 ust. 5 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne