15.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 15 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.808.2023.3.KP

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wykorzystaniem środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 2 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z 8 stycznia 2024 r. (wpływ 9 stycznia 2024 r.) oraz z 16 stycznia 2024 r. (wpływ 16 stycznia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca legitymujący się numerem PESEL: (…) posiada aktualnie miejsce zamieszkania przy ul. (…). Wnioskodawca składa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca wraz z małżonką posiadają rozdzielność majątkową. W ostatnich 7 latach dochodziło do następujących czterech prywatnych nabyć nieruchomości: Wnioskodawca:

1)nabył nieruchomość „1" w (..)2016 r. (data (…)2016 r. Akt Not. (…)), którą do dzisiaj posiada. Umowa przedwstępna została zawarta w 2014 r., przekazanie lokalu przez dewelopera oraz zamieszkanie w nim nastąpiło w (…)2015 r., natomiast akt nabycia nieruchomości został podpisany w (…)2016 r. (odległy termin nabycia pomimo zapłacenia całej kwoty już na początku 2015 roku wynikał z problemów po stronie dewelopera);

2)następnie nabył nieruchomość „2" na licytacji komorniczej w (…)2017 r. (przysądzenie własności (…)2018 r.) z zamiarem przeprowadzenia się po ślubie, który miał miejsce (…)2018 r. w rodzinne strony i miasto pochodzenia małżonki (…). Nieruchomość ta ze względu na zmianę planów rodzinnych jak też silnie uciążliwe sąsiedztwo została sprzedana w (…)2018 r;

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne