14.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.102.2024.1.RS

Możliwość zaliczenia otrzymanego wsparcia finansowego z ARiMR do przychodu ze źródeł przychodów „działy specjalne produkcji rolnej”.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 18 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną, posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Do 24 sierpnia 2022 r. prowadził Pan hodowlę drobiu na terytorium Polski w ramach gospodarstwa rolnego, będącego działami specjalnymi produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskiwane przychody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej rozliczał Pan na zasadach z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. podatkiem liniowym).

W okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego będącego działami specjalnymi produkcji rolnej (...) w Pana gospodarstwie, tj. na fermach na których prowadzona była hodowla drobiu wystąpiła wysoce zjadliwa grypa ptaków, w związku z czym zmuszony był Pan czasowo zaprzestać produkcji drobiu. Czasowe zaprzestanie produkcji drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków skutkowało pogorszeniem sytuacji hodowców drobiu i stanowiło zagrożenie kontynuacji prowadzonej działalności w zakresie produkcji drobiu w Polsce.

W związku z problemami hodowców drobiu wywołanymi wystąpieniem grypy ptaków, 9 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. U. z 2023 r. poz. 1063), na podstawie którego producentom rolnym przysługiwało wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu wskutek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne