11.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.481.2023.4.ASK

Brak powstania przychodu z tytułu nadwyżki energii elektrycznej przekazanej do depozytu prosumenckiego.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej ustalenia czy nadwyżka energii elektrycznej, przekazana do „depozytu prosumenckiego” na gruncie CIT nie stanowi przychodu na podstawie art. 4 ust. 12 ustawy o OZE - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych z tytułu nadwyżki energii elektrycznej przekazana do „depozytu prosumenckiego”. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana jako podatnik Vat czynny. Przeważająca działalność spółki to usługi kompleksowej obsługi i napraw pojazdów (PKD 4520Z). Ponadto spółka wynajmuje pomieszczenia biurowo - usługowe pod działalność gospodarczą innym podmiotom oraz prowadzi działalność regulowaną w zakresie badań technicznych pojazdów. Działalność gospodarczą spółka prowadzi w nieruchomościach własnych usytuowanych w (…). W dniu 28 lutego 2023 roku zakupiona i zamontowana na jednym z budynków usługowych będących własnością spółki, instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,960 (kW) została przyłączona do sieci B. SA oraz zainstalowano urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe (licznik dwukierunkowy). Energia elektryczna z sieci fotowoltaicznej zużywana jest na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółki, w tym również na potrzeby wynajmowanych pomieszczeń.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi Nowelizacją z 1 lipca 2022 roku spółka rozliczana jest przez zakład energetyczny w nowym systemie prosumenckim opartym na tzw. net-billingu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne