05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.492.2023.4.JG

1. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu obsługowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) 2. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu eksploatacyjnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) 3. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu przedterminowego wypowiedzenia przez Klienta Kontraktu za Dodatkową opłatą? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, w którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży:

- Pakietu obsługowego;

- Pakietu eksploatacyjnego;

- przedterminowego wypowiedzenia przez Klienta Kontraktu za Dodatkową opłatą.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 6 listopada 2023 r., (data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy e-PUAP).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

(…) (dalej: „Wnioskodawca”) posiada siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności w Polsce, a także jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o CIT oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w rozumieniu ustawy o VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest (…) (…), do której należy Wnioskodawca. Spółką dominującą w Grupie i jednocześnie jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest (…), (…) producentów (…) samochodowych. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy, zwiększaniem portfolio marek i produktów oraz mając na uwadze zadowolenie klientów, Grupa podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej strategii obsługi posprzedażowej (serwisowej) dla (…) samochodowych spółek z Grupy (dalej: „Produkty”), która realizowana jest przez Wnioskodawcę. W tym obszarze Wnioskodawca skupia się przede wszystkim na rozwoju sieci serwisowej oraz tworzeniu oferty komercyjnej, w tym m.in. poprzez sprzedaż kontraktów serwisowych (dalej: „Kontrakty serwisowe” lub „Kontrakty”) oraz części zamiennych pod marką (…). W ramach Kontraktów serwisowych Wnioskodawca oferuje swoim klientom odpłatne usługi przeglądów dotyczących Produktów objętych kontraktem oraz ich obsługi serwisowej. Nabywcami Kontraktów są polscy oraz zagraniczni przedsiębiorcy (dalej: „Klienci”), którzy w swojej działalności wykorzystują Produkty.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne