Decyzja ZUS nr 80 z dnia 14 lutego 2023 r., sygn. DI/100000/43/351/2016

Podleganie osób fizycznych ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.) w związku z art. 83d ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1009 ze zm.) oraz w zw. z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018r., poz. 650), oraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w ……………. z dnia 8 grudnia 2022 r. sygn. akt I …………. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko w sprawie przedstawionej we wniosku przedsiębiorcy z dnia 18 marca 2016r., doręczonym dnia 23 marca 2016r. w przedmiocie niepodlegania osób fizycznych ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 18 marca 2016 r. przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w treści złożonego wniosku wskazał, że w ramach działalności gospodarczej, prowadzi wydawnictwo prawnicze, oferując klientom różnorodne publikacje specjalistyczne oraz udostępniając im kompleksowe narzędzia elektroniczne wspierające edukację prawniczą oraz działalność polegającą na profesjonalnym świadczeniu usług prawnych.

Ze względu na znaczący nakład pracy oraz kompetencje niezbędne dla stałego aktualizowania i wzbogacania oferty produktów oferowanych klientom spółki, wybrane zadania związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą powierzone mogą zostać zewnętrznym wykonawcom, na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.

Dalej przedsiębiorca dodaje, że w szczególności, z uwagi na różnorodność oferty książkowej wydawnictwa spółki, zamierza ona podjąć współpracę z wykonawcami, którzy posiadają wystarczającą wiedzę z różnych, wąskich dziedzin naukowych oraz powierzać im tworzenie indeksów rzeczowych i wykazów bibliografii do oferowanych publikacji.

Co do zasady, spółka powierzać będzie danemu wykonawcy stworzenie indeksu rzeczowego oraz bibliografii do jednego, konkretnie określonego utworu, w oparciu o zawartą z nim umowę cywilnoprawną. Spółka nie wyklucza przy tym, iż w przypadku, gdy jakość rezultatów prac oraz sposób ich wykonania przez danego wykonawcę będą spełniały jej oczekiwania, spółka będzie zawierała z nim w przyszłości kolejne umowy (w każdym wypadku dotyczące określonych z góry publikacji).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne