Porada aktualna na dzień 16-06-2024

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wycieczkę integracyjną sfinansowaną z ZFŚS, w ramach której przyznano nagrody ze środków obrotowych

Spółka z o.o., będącą podatnikiem podatku CIT i VAT, utworzyła w 2022 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka przekazała zgodnie z ustawowym terminem środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy. Został także sporządzony we współpracy z pracownikami spółki i zatwierdzony regulamin dotyczący wydatkowania środków przeznaczonych na ten fundusz. Regulamin przewiduje, że pracownicy będą mogli skorzystać z wycieczki integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę i sfinansowanej w 100% ze środków pochodzących z ZFŚS. Zorganizowana wycieczka integracyjna obejmuje łącznie nocleg w hotelu wraz z pełnym wyżywieniem, transport, dostęp do atrakcji hotelowych: basen, sauna, spa w ramach ustalonych limitów kwotowych (łącznie do wykorzystania 250,00 zł na 1 pracownika) i imprezę integracyjną. Dodatkowo zarząd spółki postanowił wyróżnić nagrodą rzeczową pięciu najlepszych pracowników wytypowanych przez kierowników poszczególnych działów (łącznie 5 laptopów o wartości 3500,00 zł brutto za sztukę). Podjęcie decyzji o przyznaniu nagród wynika z uwagi na zaobserwowane przez zarząd problemy związane z dużą rotacją pracowników i chęcią poprawy motywacji swojej załogi. Przyznanie nagród rzeczowych jest zainicjowane wyłącznie przez pracodawcę (zarząd spółki), bowiem nie wynika z żadnych regulaminów wynagradzania ani premiowania. Nagrody zostaną przyznane pracownikom w trakcie zorganizowanej na wyjeździe imprezy integracyjnej. Zakup laptopów zostanie sfinansowany ze środków bieżących (obrotowych) spółki. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych sfinansowaną ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wycieczkę integracyjną dla pracowników spółki oraz nagrody rzeczowe (laptopy) sfinansowane ze środków obrotowych (bieżących)?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne