Porada aktualna na dzień 14-04-2024
08.12.2022 Ubezpieczenia

Jak ustalić składkę zdrowotną przedsiębiorcy prowadzącego kilka działalności rozliczanych według skali podatkowej i w formie podatku liniowego

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym kilka rodzajów działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Jedna jest opodatkowana podatkiem liniowym, a druga według skali podatkowej. W jaki sposób powinienem ustalić wysokość składki zdrowotnej?

W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczych składkę zdrowotną należy opłacić z tytułu każdej z nich. Składka zdrowotna powinna więc zostać obliczona od każdej ze wskazanych form opodatkowania przy zastosowaniu zasad obowiązujących dla każdej z nich. Szczegóły w uzasadnieniu.

Składka zdrowotna od każdego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana z każdego z tych tytułów odrębnie. W sytuacji natomiast gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w ustawie zdrowotnej ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie (art. 82 ust. 1–2 ustawy zdrowotnej).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne