Aktualności

Aktualność
12.07.2022 05:00 Rachunkowość firm

Z mojego biura rachunkowego odeszła pracownica do innej firmy. Dowiedziałam się, że tam opowiada o tym, iż jestem nieuczciwa i wyzyskuję ludzi, gdyż ona, aby wyrobić się ze swoimi obowiązkami, musiała pracować 200 godzin miesięcznie, nie otrzymując wynagrodzenia za nadgodziny.

Aktualność
11.07.2022 12:14 Rachunkowość firm

Osoby prawne świadczące usługi finansowania społecznościowego mają obowiązek stosować przepisy ustawy o rachunkowości tj. prowadzić księgi rachunkowe oraz poddawać obowiązkowo badaniu roczne sprawozdania finansowe. Tak wynika z oczekującej na podpis Prezydenta ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Aktualność
06.07.2022 10:00 Rachunkowość firm

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem informacji ważnych dla biur rachunkowych. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji opublikowanych w okresie od 1 czerwca do 4 lipca 2022 r.

Aktualność
01.07.2022 17:17 Rachunkowość firm

Zwiększył się wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi z 215 do 216 pozycji. W wykazie dodano stanowisko zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W przypadku transakcji gospodarczych z tego rodzaju osobami jednostki obowiązane, w tym biura rachunkowe, stosują specjalne środki zmierzające do identyfikacji tych osób oraz procedury szczególne

Aktualność
28.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

Jeśli firma nie sporządziła wcześniej sprawozdania finansowego za 2021 r.- to musi to zrobić do 30 czerwca 2022 r. W dniu tym mija również ostateczny termin na wysłanie do administracji skarbowej deklaracji CIT-8 a także wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Aktualność
27.06.2022 10:02 Rachunkowość firm

Jeśli firma nie sporządziła wcześniej sprawozdania finansowego za 2021 r.- to musi to zrobić do 30 czerwca 2022 r. W dniu tym mija również ostateczny termin na wysłanie do administracji skarbowej deklaracji CIT-8 a także wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Aktualność
27.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

W ramach sankcji będących skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, Unia Europejska wprowadziła zakaz świadczenia niektórych rodzajów usług, w tym audytowych i księgowych, dla podmiotów rosyjskich.

Aktualność
27.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje przesunięcie terminów wypełniania przez jednostki obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych. W związku z tym, że niektóre z tych terminów przypadają w dzień wolny od pracy, Ministerstwo Finansów przypomniało, że terminów tych nie można przesuwać na pierwszy dzień roboczy.

Aktualność
24.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu IESBA, zatytułowane: „Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń”, opublikowane przez IFAC 28.04.2021 r. (wersja angielska dostępna tutaj).

Aktualność
23.06.2022 08:00 Rachunkowość firm

– Mamy dziś bardzo trudną sytuację prawno-podatkową, dynamicznie zmieniające się prawo i otoczenie gospodarcze, a oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do księgowych są bardzo wysokie – mówi Agnieszka Gajewska z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jak wskazuje, księgowi coraz częściej stają się strategami finansowymi i doradzają zarządom w firm w podejmowaniu decyzji biznesowych

Aktualność
08.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

30 czerwca 2022 r. mija nie tylko przedłużony termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Jest to również termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu - CIT-8. W sporządzonym sprawozdaniu finansowym kwotę podatku dochodowego należy ująć na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" w wysokości wynikającej z rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Co istotne, różnice między

Aktualność
06.06.2022 05:00 Rachunkowość firm

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny.

Aktualność
27.05.2022 05:00 Rachunkowość firm

IAASB opublikowała ostateczne brzmienie kolejnego zmienionego standardu – MSB 600 (Z) - dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Aktualność
25.05.2022 05:00 Rachunkowość firm

Resort finansów zaprasza do udziału w prekonsultacjach na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Termin, do którego można zgłaszać swoje uwagi, został przedłużony do 30 września 2022 r.

Aktualność
24.05.2022 08:22 Rachunkowość firm

Z uwagi na kierowane do Ministerstwa Finansów postulaty dotyczące wydłużenia terminu na zajęcie stanowiska w sprawie przyszłości zawodu księgowego, MF przedłużyło termin prekonsultacji do 30 września 2022 r.

Aktualność
24.05.2022 06:00 Rachunkowość firm

Już tylko 2 tygodnie dzielą nas od największego wydarzenia dedykowanego księgowym, kadrowym oraz biurom rachunkowym. Specjalnie na tę okoliczność przygotowaliśmy rabat – 15% na zgłoszenia wysłane do 31 maja. Spotkaj się ze swoimi ulubionym Ekspertami na żywo!

Aktualność
24.05.2022 05:00 Rachunkowość firm

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, dla osób niepełnosprawnych zmienione zostaną warunki przeprowadzania egzaminu na biegłego rewidenta.

Aktualność
12.05.2022 05:00 Rachunkowość firm

Resort finansów informuje o nowym Rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Aktualność
10.05.2022 06:00 Rachunkowość firm

Takiej konferencji jeszcze nie było! Zapraszamy na ogólnopolską konferencję Forum Kadr i Księgowości skierowaną do kadrowych, księgowych oraz biur rachunkowych, która odbędzie się 7 czerwca w Warszawie.

Aktualność
06.05.2022 08:19 Rachunkowość firm

Prowadzę biuro rachunkowe w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeden z moich klientów (spółka z o.o.) pozwał mnie jako osobę fizyczną o zapłatę odszkodowania w kwocie 20 000 zł. Ów klient chciał sprzedać swoją spółkę i w tym celu przeprowadzono jej audyt. Potencjalny kupujący stwierdził, że występują istotne błędy w protokołach zgromadzeń wspólników i umowach pomiędzy spółką a zarządem

Aktualność
05.05.2022 09:00 Rachunkowość firm

Biuro rachunkowe zajmowało się księgowością przedsiębiorcy. Po jakimś czasie okazało się, że na skutek błędów księgowej przedsiębiorca uiszczał podatki wyższe niż faktycznie należne. Przedsiębiorca wniósł więc pozew, w którym domagał się z tego tytułu stosownego odszkodowania. Jak sprawę rozstrzygnął sąd?

Aktualność
05.05.2022 06:00 Rachunkowość firm

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe.