do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 18.08.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jakie są skutki otrzymania zapłaty za sprzedane towary w kryptowalucie

PROBLEM

Spółka z o.o. sprzedała towary za wynagrodzeniem wyrażonym w euro, jednak nabywca zapłacił jej za te towary w bitcoinach. Czy w tej sytuacji spółka obowiązana jest rozpoznać różnice kursowe? Czy wartość otrzymanej kryptowaluty spółka będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodu z jego sprzedaży?

RADA

W przedstawionej sytuacji w spółce nie powstały podatkowe różnice kursowe. Wartość otrzymanych bitcoinów nie będzie mogła zostać zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży bitcoinów (wymiany na euro lub złote). Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Obowiązkiem podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest ustalanie różnic kursowych (zob. art. 9b updop). Zasady, na jakich ustalane są u takich podatników różnice kursowe, określają - o ile podatnicy różnic kursowych nie określają na podstawie przepisów o rachunkowości (z treści pytania nie wynika, aby w przedstawionym stanie faktycznym miał miejsce taki przypadek) - przepisy art. 15a updop.

Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że różnice kursowe dotyczyć mogą wyłącznie tradycyjnych walut. W szczególności przemawia za tym wielokrotnie odwoływanie się w przepisach do kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W związku z tym, że NBP nie ogłasza kursów średnich walut wirtualnych w przedstawionej sytuacji nie powstają różnice kursowe w związku ze sprzedażą towarów za euro i otrzymywania zapłaty w bitcoinach.

Wskazać jednocześnie należy, że z tytułu wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy (w tym na tradycyjną walutę obcą, np. euro) powstają podlegające opodatkowaniu pdop przychody. Przychody te stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (zob. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. f updop).

Jak jednocześnie wynika z art. 15 ust. 11 updop, kosztami uzyskania przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Przy tym wydatek to (za słownikiem języka polskiego) suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś. W przedstawionej sytuacji spółka nie ponosi jednak wydatków na nabycie bitcoinów (w szczególności nie ma tu podstaw do uznania za takie wydatki wartości sprzedawanych towarów), gdyż otrzymuje je jako zapłatę za sprzedane towary. Nie ma jednocześnie przepisu pozwalającego uznawać w tego typu przypadkach wartość otrzymanej waluty wirtualnej za wydatek na jej nabycie. W związku z tym w przedstawionej sytuacji spółka nie będzie uprawniona do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży bitcoinów (wymiany na euro lub złote).

Podkreślić należy, że nasze rozważania dotyczą wyłącznie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży otrzymanych jako wynagrodzenie bitcoinów. Treść art. 15 ust. 11 updop w żaden sposób nie wpływa na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie przedmiotowych towarów. A zatem w przedstawionej sytuacji spółka:

1) powinna rozpoznać przychód ze sprzedaży towarów (po przeliczeniu z euro na złote), którego kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na nabycie sprzedanych towarów,

2) w przypadku sprzedaży otrzymanych bitcoinów powinna rozpoznać jedynie przychód, gdyż nie poniosła określonych przepisami art. 15 ust. 11 updop wydatków ani kosztów.

Podstawa prawna:

  • art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, art. 9b, art. 15 ust. 11 oraz art. 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK