Interpretacja indywidualna z dnia 07.08.2015, sygn. ITPP1/4512-494/15/IK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP1/4512-494/15/IK

1. Powrót do zwolnienia i prawo do zwrotu nadpłaty. 2. Prawo do rezygnacji z ewidencji przy pomocy kasy; zachowania ulgi. 3. Obowiązek korygowania odliczenia za kasę w przypadku niezlikwidowania kasy.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2014 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem rejestracji dla potrzeb rozliczeń VAT oraz rozpoczęciem ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a następnie powrotem do zwolnienia podatkowego oraz zaprzestania ewidencji za pomocą kasy rejestrującej jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem rejestracji dla potrzeb rozliczeń VAT oraz rozpoczęciem ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a następnie powrotem do zwolnienia podatkowego oraz zaprzestania ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka świadczy wyłącznie usługi księgowe (prowadzi księgi podatkowe, wypełnia deklaracje i zeznania podatkowe oraz udziela podatnikom pomocy w tym zakresie). Od początku prowadzenia działalności Spółka korzystała ze zwolnienia od podatku dla tzw. drobnych przedsiębiorców (na podstawie art. 113 ustawy) z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 150 tyś. zł, a także ze zwolnienia od kas rejestrujących ze względu na to, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekracza limitu 20 tys. zł.

Pod wpływem informacji udzielanych przez Krajową Informację Podatkową i poglądów wyrażanych przez organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów (w indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych i na łamach prasy fachowej) Spółka uznała, że świadczone usługi są usługami doradztwa podatkowego, których świadczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku (art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy) i utratę prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (w myśl par. 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Finansów).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne