13.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.125.1.2024.KU

Możliwość zastosowania 50% kup do honorarium autorskiego.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie Organu – pismem złożonym 28 maja 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pracuje Pan na stanowisku Asystenta Projektanta w firmie ... na umowę o prace od 1 września 2019 r. Ukończył Pan studia wyższe z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Pracuje Pan przy projektowaniu obiektów budowlanych. Do Pana obowiązków należy sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej obiektów budowlanych. Są to rysunki zbrojeniowe oraz rysunki szalunkowe (zwane dalej: utworami). Utwory tworzy Pan w całości samodzielnie i widnieje na nich Pan, jako osoba która je tworzyła (autor), są sygnowane Pana nazwiskiem. Każdy utwór wymaga odPana indywidualnego podejścia, wyobraźni przestrzennej, wiedzy inżynierskiej oraz wymyślenia najlepszego rozwiązania. Czas poświęcony na tworzenie utworów jest wpisywany w system ewidencji czasu pracy stworzony przez Pana pracodawcę. Rysunki zbrojeniowe i rysunki szalunkowe sporządza Pan przy uwzględnieniu indywidualnych parametrów, kosztów, estetyki oraz preferencji powstającego obiektu budowlanego. Do każdego tworzonego utworu podchodzi Pan w sposób indywidualny, nieszablonowy. Każdy utwór, który Pan tworzy jest inny i niepowtarzalny. Rysunki zbrojeniowe i rysunki szalunkowe zapisuje Pan po stworzeniu na serwerze (wewnętrznej bazie) i udostępnia je Pan pracodawcy. Zgodnie z zawartą umową o pracę, prawa autorskie do stworzonych przez Pana utworów w ramach pracy zostają przeniesione na pracodawcę.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne