06.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.183.2024.2.JŚ

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji. Uzupełnił go Pan  – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 maja 2024 r. (wpływ 8 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypełnienia zeznania PIT-38 za rok 2023 prosi Pan o wydanie interpretacji podatkowej. W 2023 r. wykupił Pan dostęp do platformy inwestycyjnej ..., z której otrzymuje Pan informacje sygnałowe o kupnie i sprzedaży akcji poszczególnych spółek giełdowych i Funduszy .... Koszt dostępu do ... wyniósł … PLN. Informacje o zawieranych transakcjach giełdowych przez właściciela firmy ... przesyłane są na Pana adres email. W oparciu o nie podjął Pan większość swoich decyzji inwestycyjnych w roku 2023.

Uzupełnienie

Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)

Nie prowadzi Pan jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe jednostki uczestnictwa w funduszach ... są tytułami uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.). Są one wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa obcego papierami wartościowymi lub niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi reprezentującymi prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne