24.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.194.2024.1.MJ

Wybór stawki amortyzacyjnej dla budynku oraz jej zmiana po ewentualnej zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

  • nieprawidłowe – wyboru stawki amortyzacyjnej dla ujętego w wykazie środków trwałych budynku,
  • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 19 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy wyboru stawki amortyzacyjnej dla ujętego w wykazie środków trwałych budynku. Uzupełniła go Pani pismem z 26 kwietnia 2024 r. (wpływ 26 kwietnia 2024 r.) oraz pismem z 20 maja 2024 r. (wpływ 20 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (…) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz.U.2022.2540 t. j. z dnia 2022.12.08) (dalej: ,,u.z.p.d’’). Jest Pani polską rezydentką podatkową.

W styczniu tego roku zakupiła Pani działkę budowlaną oraz planuje Pani wybudować na niej budynek niemieszkalny, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą o przeznaczeniu magazynowo-biurowym (dalej: „Budynek’’ ). W Budynku planowane jest wydzielenie pomieszczeń socjalno-biurowych oraz hali magazynowej. Budynek ten będzie stanowił środek trwały w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej oraz zostanie zakwalifikowany do grupy 1, podgrupy 10, rodzaju 101 Klasyfikacji Środków Trwałych (tj. budynki przemysłowe) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18). Budynek zostanie zaewidencjonowany w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z u.z.p.d.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne