22.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.373.2024.1.MW

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 15 maja 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 18 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wnioskodawca kieruje pojazdem należącym do swojego zleceniodawcy, z którym zawarł stałą umowę współpracy. W CEIDG Wnioskodawca wskazał kody PKD wykonywanych przez siebie usług:

-49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

-53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska.

Usługi kierowania pojazdem są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej.

Wnioskodawca wykonuje usługi jako kierowca. Wyjazdy te są podróżami służbowymi, które Wnioskodawca wykonuje jako właściciel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Aktualnie Wnioskodawca płaci podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadzie ryczałtu bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, jednak zastanawia się nad zmianą sposobu opodatkowania na zasady ogólne (według skali podatkowej), jeżeli w ramach wydanej na niniejszy wniosek interpretacji podatkowej stanowisko Wnioskodawcy zostanie uznane za prawidłowe.

Wnioskodawca planuje zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne