29.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.680.2023.4.AP

Spełnienie warunku określonego w art. 12 ust. 4 pkt 3e lit. a ustawy CIT i nie powstanie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie spełnienia warunku określonego w art. 12 ust. 4 pkt 3e lit. a ustawy CIT i nie powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 lutego 2024 r. (wpływ 7 lutego 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego  

Wnioskodawca jest luksemburską spółką kapitałową, która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu i jest luksemburskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki Société Anonyme, która jest luksemburskim odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. A. jest spółką notowaną na giełdach w różnych krajach, w szczególności na giełdzie (...).

A. jest 100% akcjonariuszem spółki B. S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „B.”) będącej polskim rezydentem podatkowym. A. i B. należą do międzynarodowej grupy kapitałowej C. (dalej: „Grupa”) zajmującej się produkcją (...). 100% akcji Spółki Dzielonej zostało nabyte przez A. na podstawie umowy zbycia akcji z dnia (…) 2016 r. zawartej w Luksemburgu z D. S.a.r.l. (dalej – „D.”).

Spółka Dzielona prowadzi na terenie Polski działalność operacyjną polegającą przede wszystkim na (...). Spółka Dzielona jest (…).

B. posiada w Polsce 6 oddziałów i aktywa odpowiednie do prowadzenia działalności produkcyjnej takie jak nieruchomości, środki trwałe, sprzęt czy pracowników (dalej: „Działalność Produkcyjna”).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne