09.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.724.2023.2.AND

Spółka może do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu zaliczać do przychodów podatkowych kwoty czynszów według stawek dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2023 r.), a w przypadku wygrania sporu sądowego z najemcami od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu Spółka będzie mogła wykazywać w przychodach podatkowych kwoty czynszów według podwyższonych stawek (tj. obowiązujących od 1 maja 2023 r.) oraz czy zaliczenie do przychodów podatkowych kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem za okres od upływu terminu wypowiedzenia, powinno nastąpić w okresie, w którym wyrok sądu stał się prawomocny.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2023 roku wpłynął Państwa wniosek z 28 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu zarachowania przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych od najemców, z którymi Spółka toczy spór sądowy.

Uzupełnili go Państwo pismem z 17 stycznia 2024 r. i 24 stycznia 2024 r. (data wpływu odpowiednio 23 stycznia 2024 r. i 29 stycznia 2024).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

P. sp. z o. o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka” lub „P.”) jest przedsiębiorstwem, w którym przeważającym przedmiotem działalności jest (…) (kod PKD (…)). P. współpracuje z (…).

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy ustalenia prawidłowego sposobu zarachowania przychodów ze sprzedaży, w części dotyczącej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych dla najemców (dalej zwanych również: „lokatorami”), z którymi P. toczy spór sądowy. W związku z różnymi czynnikami ekonomiczno-gospodarczymi i rosnącymi kosztami prowadzonej działalności, Spółka od maja 2023 r. dokonała podwyżki stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych. Podwyższenie stawek czynszu zostało ustanowione na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nr (…) z dnia (…) (dalej: „Uchwała”). Zgodnie z § 4 ww. Uchwały: „zatwierdza się wprowadzenie nowej wysokości stawki czynszu dla lokali mieszkalnych określonych w § 1, w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 maja 2023 roku”.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne