do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju daje prawo do stosowania faktur uproszczonych?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Czy w takim przypadku może wystawiać faktury uproszczone, przy założeniu, że transakcje dotyczą kwot mniejszych niż 450 zł? Nie! W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju obowiązuje zakaz stosowania faktur

 • Czy spadkobierca zmarłego podatnika musi zakończyć działanie kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Zmarł podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W prowadzonym przez siebie sklepie miał zainstalowaną kasę fiskalną. Czy jego syn powinien w tej sytuacji zrobić raporty fiskalne i złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy? Nie ma takiego obowiązku. Przepisy regulujące kwestie zakończenia przez kasę pracy w

 • Jak kontrahent powinien prawidłowo potwierdzić treść noty korygującej?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Wysyłamy do kontrahenta notę korygującą, bo wykryliśmy drobne pomyłki w jego nazwie. Czy możemy ją wysłać e-mailem z informacją, że jeśli kontrahent jej nie odrzuci w ciągu siedmiu dni, to uznajemy notę za przyjętą? Tak. Nawet organy skarbowe przyznają, że przepisy nie regulują, w jaki sposób kontrahent powinien

 • Jak rozliczyć zaliczki dotyczące usług budowlanych podlegających odwrotnemu obciążeniu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  PROBLEM W październiku 2016 r. zawarłem umowę o wykonanie usługi budowlanej jako podwykonawca innej firmy, również będącej czynnym podatnikiem VAT. Łączna wartość usługi netto: 80 000 zł. W dniu zawarcia umowy otrzymałem 10% zaliczkę. Opodatkowałem ją według stawki 23% (usługa dotyczyła budowy obiektu handlowego) i 24

 • Jak rozliczyć nabycie sprzętu komputerowego z UE udokumentowane fakturą bez numerów NIP

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2017

  Problem Dostałam fakturę za zakup sprzętu komputerowego w Wielkiej Brytanii. Będą to środki trwałe. Faktura jest datowana na 24 czerwca 2017 r., paczka z towarem przyszła kilka dni wcześniej. Faktura nie zawiera NIP dostawcy (nie znam go) ani mojego NIP (mam VAT UE), choć dostawca na pewno jest podatnikiem. Jest wystawiona na 1200

 • Jak ponownie uzyskać status podatnika VAT UE, po wykreśleniu z rejestru

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka była zarejestrowana jako podatnik VAT UE. W 2017 r. nie mieliśmy żadnych transakcji unijnych, dlatego nie były składane informacje podsumowujące. Od lipca 2017 r. rozpoczną się dostawy do Czech. Kontrahent sprawdził nas w systemie VIES i się okazało, że zostaliśmy wykreśleni z rejestru podatników VAT

 • Kiedy pracownica agencji pracy tymczasowej nabędzie prawo do zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2017

  Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. W kwietniu br. wydaliśmy pracownicy skierowanie do pracy na okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2017 r. Nowe regulacje w zakresie przedłużania umowy do dnia porodu obowiązują od 1 czerwca br. Czy umowa o pracę naszej pracownicy, która jest obecnie w 6. miesiącu ciąży, przedłuży się do dnia

 • Jak rozliczyć w VAT delegację zagraniczną pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2017

  PROBLEM Nasz pracownik poleciał na delegację do Emiratów Arabskich. Mamy do rozliczenia koszty tej delegacji. Są to bilety lotnicze (zagraniczny przewoźnik), faktury za hotele, restauracje, wypożyczenie samochodu, taksówkę w Polsce i bilety kolejowe w Polsce (dojazd do lotniska). Czy mamy to rozliczać w VAT? Czy musimy rozliczyć

 • Czy usługi likwidacji szkód są nadal zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2017

  Problem Nasza spółka będąca czynnym podatnikiem VAT świadczy dla towarzystw ubezpieczeniowych usługi likwidacji szkód. Na usługi te składają się takie czynności, jak: przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielanie ubezpieczonym informacji o ich prawach i obowiązkach, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, dokumentowanie rozmiarów

 • Czy przed ogłoszeniem upadłości pracodawcy pracownicy mogą otrzymać zaległe wynagrodzenia ze środków FGŚP

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2017

  PROBLEM Jesteśmy prywatnym pracodawcą. Złożyliśmy do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Od stycznia 2017 r. nie wypłacamy pracownikom wynagrodzeń, ale ich stosunki pracy trwają. Czy pracownicy mogą złożyć wnioski do FGŚP o wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń? Jeśli tak, to za jaki okres?

 • Czy pracownika można obciążyć kosztami dokształcania na stanowisku, na które nie został dopuszczony w wyniku badań kontrolnych

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2017

  PROBLEM W związku z planowanym otwarciem nowej placówki zatrudniliśmy pracownika, który miał awansować na kierownika działu. W tym celu skierowaliśmy go na dodatkowe studia oraz cykl specjalistycznych, w tym zagranicznych, szkoleń. Po roku odbywania studiów pracownik odbył kontrolne badania lekarskie, które wykazały

 • Z iloma pracownikami magazynu można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej

  Porada aktualna | data dodania: 25.06.2017

  PROBLEM W magazynie tkanin naszej firmy, który pracuje na jedną zmianę, jest zatrudnionych 15 pracowników (w tym 2 kierowników). Chcielibyśmy podpisać z tymi osobami umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Jednak § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności

 • Dopłata do kolonii dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy – jak ją rozliczyć

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  PROBLEM Chcemy dofinansować kolonie niepełnoletniego dziecka naszego pracownika organizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani funduszu socjalno-bytowego. Na dopłatę przeznaczymy środki

 • W jakich przypadkach należało wydać zaległe świadectwa pracy za zakończone umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników głównie na podstawie umów na czas określony. Mamy kłopoty z wystawieniem zaległych świadectw pracy, co należało zrobić do końca czerwca 2017 r. Czy trzeba było wystawiać świadectwa pracy w przypadku wielu umów terminowych zawieranych z tym samym pracownikiem na następujące po sobie

 • Czy na firmowej stronie internetowej można zamieścić bez zgody pracowników zajmujących stanowiska kierownicze ich dane oraz zdjęcia

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  PROBLEM: W związku z rozwojem naszej firmy zamierzamy opublikować na naszej stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników pełniących funkcje kierownicze. Chcemy też zamieścić ich zdjęcia. Czy musimy uzyskać na to zgodę pracowników? RADA: Zamieszczenie imion i nazwisk pracowników na firmowej stronie internetowej nie

 • Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w przypadku kontroli minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  PROBLEM: Mamy zawartą jedną umowę zlecenia na świadczenie usług marketingowych. Podczas kontroli inspektor pracy zakwestionował przedstawioną przez nas liczbę godzin wykonanej usługi w czerwcu 2017 r. i zażądał szczegółowego wykazu czynności świadczonych przez wykonującego zlecenie. Czy naszym obowiązkiem jest

 • Co zrobić, gdy ZUS opóźnia się ze zwrotem płatnikowi nadpłaconych składek

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka w marcu 2017 r. złożyła w ZUS korekty dokumentacji rozliczeniowej za lata 2013–2015. W wyniku korekt powstała nadpłata, którą chcemy odzyskać. Na początku czerwca 2017 r. wystąpiliśmy do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Niestety, zamiast rozliczenia nadpłat ZUS przesłał nam informację o wszczęciu

 • Jaką stawkę VAT należy stosować do prac konserwatorskich

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2017

  PROBLEM Moja klientka prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu prac konserwatorskich, przede wszystkim w kościołach i muzeach. Prace te dotyczą rzeczy ruchomych (obrazy, rzeźby). Za swoje usługi wystawia faktury z 23% VAT. Czy nie powinna stosować zwolnienia? RADA Usługi konserwatorskie jako usługi indywidualne

 • Kiedy nieodpłatna praca świadczona przez członków rodziny podatnika stanowi dla niego przychód?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik prowadzi zakład naprawy skuterów. W czasie wakacji ze względu na dużą ilość pracy zamierza w warsztacie skorzystać z nieodpłatnej pomocy swojego zięcia. Czy będzie to miało dla podatnika jakieś skutki podatkowe? Nie! Chociaż świadczenie w naturze (w tym przypadku nieodpłatna praca) co do zasady stanowi

 • Jak długo jest ważne oświadczenie pracownika o tym, że korzysta on z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojazdami do pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Pracownik złożył dwa lata temu oświadczenie, że będzie korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z faktem, iż dojeżdża do pracy i nie pobiera z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Podczas kontroli prowadzonej dokumentacji powstała jednak wątpliwość, czy takie oświadczenie sprzed kilku lat jest dalej

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na remont pokoju w swoim domu, jeżeli podatnik prowadzi w nim działalność gospodarczą?

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą w jednym z pokoi w swoim domu. Przeprowadził remont tego pokoju. Czy podatnik może odliczyć VAT od faktur związanych z tym remontem? Tak! Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z remontem pokoju w swoim domu. Warunkiem odliczenia jest, że pokój ten

 • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Nasza spółka będzie wysyłać pracowników do pracy za granicą. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ustalić wysokość podstawy oskładkowania, w przypadku gdy pracownik jest oddelegowany za granicę

 • Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek za taksówkę udokumentowany paragonem

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  Problem W maju 2017 r. korzystałem z taksówki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taksówkarz wystawił mi paragon. Nie ma nim mojego NIP-u.  Rozliczam się na podstawie pkpir. Czy wydatek ten mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Rada Paragon bez NIP nie jest

 • Jaka jest procedura składania deklaracji INTRASTAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Nasza firma rozszerzyła działalność usługową o handel samochodami ciężarowymi, które sprowadzamy głównie z Niemiec i Holandii. Czy związku z tym mamy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT? Jaka jest procedura ich składania? Kiedy firma musi je składać? RADA Państwa firma będzie zobowiązana składać

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jak należy prawidłowo postąpić przy wymianie uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym? Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty? Jeśli tak, to jakich zapisów należy dokonać w księdze inwentarzowej (a może nie dokonywać ich w ogóle i potraktować jako wymianę