do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ewidencja materiałów reklamowych

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Czy spółka może zmienić zasady ewidencji materiałów reklamowych? Dotychczas wszystkie materiały reklamowe były wprowadzane na stan magazynu i przeksięgowywane w koszty na podstawie raportu wyprowadzenia z magazynu. Czy tę metodę można zmienić na ujmowanie w koszty wartości materiałów reklamowych w momencie

 • Kiedy nie trzeba tworzyć rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników?

  data dodania: 17.03.2018

  Firma ma do wypłaty odprawy emerytalne dla pracowników. Wszystkie są w podstawowej wysokości, czyli odpowiadają równowartości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji firma musi tworzyć rezerwy na takie wypłaty?

 • Na jakich warunkach można jednorazowo wpisać w koszty podatek od nieruchomości?

  data dodania: 17.03.2018

  Czy firma może jednorazowo ująć w ciężar kosztów podatek od nieruchomości?

 • Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Czeski przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) rozważa otworzenie w Polsce oddziału. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? RADA Nie, czeski przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Z pytania

 • Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi krajowej jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Podatnik jest właścicielem gruntów niezabudowanych, które zostały objęte decyzją wojewody o realizacji inwestycji drogowej wydaną na podstawie art. 11a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za grunty przejęte pod budowę drogi podatnik otrzyma

 • Czy nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego przez gminę innej jednostce samorządu podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Gmina X otrzymała nowy samochód pożarniczy. W związku z tym zamierza nieodpłatnie przekazać dotychczasowo przez nią używany stary samochód pożarniczy zaprzyjaźnionej gminie Y. Czy z tego tytułu gmina X powinna naliczyć VAT? RADA Jeżeli gminie X przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu dotychczas

 • Czy w przypadku sprzedaży wynajmowanych miejsc postojowych należy skorygować odliczony VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Deweloper w latach 2010-2014 wybudował osiedle mieszkaniowe składające się z dwóch uszeregowanych bloków z miejscami postojowymi. Do dnia dzisiejszego jest właścicielem znajdujących się na tym osiedlu kilku miejsc postojowych. Miejsca te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdyż nadal

 • Jaką wysokość składki wypadkowej zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2018 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  Od 1 kwietnia 2018 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostaną bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszy się z 1,80% do 1,67%. Nowa składka będzie obowiązywać w nowym roku składkowym do 31 marca 2019 r.

 • Od jakiej kwoty ustalić wysokość zasiłku opiekuńczego, jeżeli decyzja ZUS obniżająca podstawę wymiaru składek została zaskarżona

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek jednej z naszych pracownic niezdolnej do pracy w okresie ciąży, ostatecznie znacznie obniżając wysokość zasiłku chorobowego. Obecnie postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem. Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego powróciła do pracy i wykonywała ją

 • Jak naliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w wyniku skrócenia pracy w Wielką Sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Prowadzimy sieć sklepów. Dotychczas sklepy były otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, a w soboty w godzinach 8.00-16.00. Nasi pracownicy pracują w systemie podstawowym. Po zmianie przepisów wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni nie

 • Jak rozliczyć koszt zakupu maszyny o wartości początkowej 10 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  PROBLEM Podatnik zakupił w marcu 2018 r. maszynę o wartości początkowej 10 000 zł, której przewidywany okres użytkowania wynosi dłużej niż rok. Podatnik chce koszt zakupu tej maszyny od razu zaliczyć do kosztów. Czy musi ją wpisać do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji? Czy też może

 • Czy wypadek zwalnia z obowiązku oddania ulgi na zakup kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  W sklepie zacząłem ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Sklep spłonął doszczętnie, w związku z tym muszę zlikwidować działalność gospodarczą. Stanie się to przed upływem 3 lat od początku korzystania z kasy. Czy biorąc pod uwagę pożar, będę musiał oddać ulgę, z której skorzystałem przy zakupie kasy?

 • Jak zawieszenie działalności gospodarczej w połowie miesiąca wpływa na obowiązek wysłania pliku JPK_VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  Podatnik zawiesił działalność gospodarczą w połowie miesiąca. Czy w związku z tym musi za ten miesiąc wysłać plik JPK_VAT? Tak! Chociaż w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej co do zasady nie wysyła się plików VAT_JPK, jednak od tej zasady są też wyjątki. Jeden z nich przewiduje konieczność wysłania tego

 • Czy można sprzedawać nowe produkty przy zastosowaniu procedury VAT marża?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  Podatnik ma możliwość zakupu sporej partii nowych telefonów komórkowych. Czy może je później sprzedawać z zastosowaniem procedury VAT marża? Nie! Procedura VAT marża może być stosowana wyłącznie do sprzedaży artykułów używanych. Dodatkowo muszą one być zakupione od osób innych niż podatnicy VAT albo od podatników

 • Czy należy rozliczyć składki od nagrody wypłaconej pracownicy na macierzyńskim – najnowsze wyjaśnienia ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

 • Czy dłużnik wykazuje w deklaracji VAT sprzedaż dokonaną przez komornika

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Komornik zajął i sprzedał nieruchomość należącą do spółki zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Czy sprzedaż tę spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 składanej za okres sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Dostawa nie korzyta ze zwolnienia. RADA Tak, sprzedaż tej nieruchomości spółka powinna wykazać w

 • Czy faktura dokumentująca odwrotne obciążenie musi zawierać informację dotyczącą materiałów budowlanych

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Firma świadczy usługi w zakresie zakładania wszelkiego rodzaju izolacji przeciwwilgociowych w budynkach mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej czy budynkach gospodarczych. W większości przypadków, gdy działamy jako podwykonawca na rzecz innego podatnika, usługi te podlegają opodatkowaniu według odwrotnego

 • Jak zapisywać w JPK_VAT korektę transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Jak ma postąpić podatnik, gdy w styczniu otrzymał od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania. Podatnik prawidłowo ujął transakcję w swojej ewidencji jako odwrotne obciążenie i naliczył VAT od kwoty brutto. W

 • Czy istnieje możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Sporządzając JPK_VAT chciałbym mieć pewność, że wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, aby nie ryzykować odliczenia VAT z wystawionych przez nich faktur. Czy istnieje możliwość zbiorczego sprawdzenia kontrahentów? Czy mogę wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego, aby zweryfikował mi taką zbiorczą

 • Czy najem wagonów kolejowych od zagranicznej spółki stanowi dla polskiego podatnika import usług

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  PROBLEM Nasza firma zajmuje się handlem drewnem i węglem. Zamierzamy wynajmować od firmy zarejestrowanej w Rumunii wagony, które będą oddawane do naszej dyspozycji w tym państwie, w celu przewozu towarów. Czy usługodawca powinien wystawiać nam faktury z naliczonym VAT? Czy wystąpi u nas import usług? Co w sytuacji, gdybyśmy

 • Jak rozliczyć zakup surowców wtórnych od osoby nieprowadzącej działalności

  data dodania: 27.02.2018

  PROBLEM Podatnik VAT kupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności surowce wtórne objęte odwrotnym obciążeniem z załącznika 11 do ustawy o VAT. Czy taki zakup powinien być ujęty w rejestrze VAT z odwrotnym obciążeniem i czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? RADA Nie, transakcja ta nie

 • Jak dokumentować sprzedaż węgla osobie fizycznej, która świadczy usługi najmu

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  PROBLEM Firma sprzedaje węgiel. Nabyła go m.in. osoba fizyczna – właściciel kilku mieszkań na wynajem. Osoba ta zużyje węgiel do ich ogrzania. Czy taką sprzedaż należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej i na podstawie paragonu wystawić fakturę (bez akcyzy)? Czy też sprzedaży tej nie rejestruje się na kasie, tylko wystawia

 • Czy osoba zwolniona z VAT musi rozliczać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM Czy osoba prowadząca działalność podmiotowo zwolnioną z VAT (na podstawie art. 113) jest podatnikiem VAT od nabytych w Niemczech licencji? Czy trzeba złożyć deklarację? Co miesiąc osoba ta otrzymuje fakturę płatną do końca miesiąca. RADA Tak, w omawianym przypadku należy rozliczyć import usług, składając

 • Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel

 • W jakiej wysokości naliczać VAT z tytułu wynajmu apartamentu w celu podnajmu krótkoterminowego

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nabyła apartament nad morzem i wynajęła go firmie, która zajmuje się wynajmem apartamentów turystom. Czy świadczenie usługi wynajmu apartamentu tej firmie jest opodatkowane VAT? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? RADA

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK