do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy opłaty za wydawanie duplikatów i legitymacji szkolnych podlegają VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM Szkoła pobiera opłatę od osób prywatnych (uczniów) za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, które często, nawet kilkakrotnie, są przez nie gubione. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Jeśli tak, to jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować? RADA Organy podatkowe uważają, że

 • Jak opodatkować usługi wynajmu sal lekcyjnych, hal sportowych i sprzedaż biletów na basen przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM Szkoła (powiatowa jednostka budżetowa) wynajmuje niekiedy sale lekcyjne i halę gimnastyczną osobom prywatnym, klubom sportowym lub innym firmom. Sprzedaje także bilety na basen, którym dysponuje. Jak rozliczać te transakcje w VAT i jak je dokumentować? RADA Wynajem przez szkołę sal lekcyjnych jest opodatkowany VAT

 • Ewidencja materiałów reklamowych

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Czy spółka może zmienić zasady ewidencji materiałów reklamowych? Dotychczas wszystkie materiały reklamowe były wprowadzane na stan magazynu i przeksięgowywane w koszty na podstawie raportu wyprowadzenia z magazynu. Czy tę metodę można zmienić na ujmowanie w koszty wartości materiałów reklamowych w momencie

 • Kiedy nie trzeba tworzyć rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników?

  data dodania: 17.03.2018

  Firma ma do wypłaty odprawy emerytalne dla pracowników. Wszystkie są w podstawowej wysokości, czyli odpowiadają równowartości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji firma musi tworzyć rezerwy na takie wypłaty?

 • Na jakich warunkach można jednorazowo wpisać w koszty podatek od nieruchomości?

  data dodania: 17.03.2018

  Czy firma może jednorazowo ująć w ciężar kosztów podatek od nieruchomości?

 • W jakiej wysokości naliczyć VAT od dostawy wyodrębnionego w kamienicy lokalu

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Spółka kupiła strych kamienicy i wyodrębniła w nim dwa lokale mieszkalne, które obecnie zamierza sprzedać. Czy sprzedaż tych lokali będzie zwolniona od VAT czy też  opodatkowana według stawki 8%? RADA Dostawy wskazanych lokali będą opodatkowane VAT według stawki 8%. Istnieją jednak wyjaśnienia

 • Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Czeski przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) rozważa otworzenie w Polsce oddziału. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? RADA Nie, czeski przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Z pytania

 • Kto powinien przechowywać dokumentację księgową po likwidacji jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Spółka likwiduje swoją działalność. Kto i gdzie powinien przechowywać dokumentację zlikwidowanej jednostki? RADA Dokumentację księgową zlikwidowanej spółki musi przechowywać wyznaczona osoba lub jednostka (w praktyce właściciel, wspólnik lub np. wyspecjalizowane archiwum). UZASADNIENIE

 • Jak wprowadzić pracę w porze nocnej w placówkach handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Nasza firma prowadzi sieć sklepów spożywczych. Pracownicy pracują w nich na zmiany w systemie podstawowym czasu pracy. W związku z wejściem w życie zakazu handlu w niedziele zamierzamy wprowadzić pracę w porze nocnej. W jakich godzinach mogą wówczas pracować pracownicy w sobotę i w poniedziałek występujący po

 • Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi krajowej jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Podatnik jest właścicielem gruntów niezabudowanych, które zostały objęte decyzją wojewody o realizacji inwestycji drogowej wydaną na podstawie art. 11a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za grunty przejęte pod budowę drogi podatnik otrzyma

 • Jak wykazywać w ewidencji i w JPK_VAT wydatki na paliwo

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych, w której wykorzystuję samochód osobowy. W jaki sposób należy ujmować w ewidencji VAT i w strukturze JPK_VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których odliczam 50%

 • Czy nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego przez gminę innej jednostce samorządu podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Gmina X otrzymała nowy samochód pożarniczy. W związku z tym zamierza nieodpłatnie przekazać dotychczasowo przez nią używany stary samochód pożarniczy zaprzyjaźnionej gminie Y. Czy z tego tytułu gmina X powinna naliczyć VAT? RADA Jeżeli gminie X przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu dotychczas

 • Czy w przypadku sprzedaży wynajmowanych miejsc postojowych należy skorygować odliczony VAT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Deweloper w latach 2010-2014 wybudował osiedle mieszkaniowe składające się z dwóch uszeregowanych bloków z miejscami postojowymi. Do dnia dzisiejszego jest właścicielem znajdujących się na tym osiedlu kilku miejsc postojowych. Miejsca te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdyż nadal

 • Czy można zastosować procedurę VAT marża do sprzedaży remontowanych motocykli

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Firma kupuje używane motocykle na fakturę VAT marża. Następnie nabywa części do ich naprawy na fakturę VAT 23%. Często części są droższe niż sam motocykl. Czy może sprzedać te motocykle dalej na fakturę VAT marża? Czy należy rozpoznać jakiś inny problem podatkowy przy takiej sprzedaży? RADA Używane

 • Jak ująć w księgach rachunkowych duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka nie otrzymała od kontrahenta faktury związanej z materiałami dostarczonymi do spółki w lutym 2018 r. (faktura pierwotna zaginęła i nigdy nie dotarła do jednostki). W związku z tym spółka wystąpiła w marcu 2018 r. do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat faktury (z datą wystawienia:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu dywidendy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka otrzymała dywidendę od innej spółki. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kwotę dywidendy wynikającej z uchwały udziałowców i potrącony przez spółkę wypłacającą zryczałtowany podatek dochodowy. Czy przychód należy rozpoznać w księgach rachunkowych w momencie podjęcia

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka planuje sprzedaż niecałkowicie zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został sfinansowany w 40% dotacją z UE. Jak ująć w księgach rachunkowych taką sprzedaż i rozliczyć ją podatkowo? RADA W momencie zbycia (sprzedaży) niecałkowicie zamortyzowanego środka trwałego – nierozliczoną

 • Jak ująć w księgach rachunkowych koszty usługi archiwizacji dokumentów księgowych za okres dłuższy niż 1 rok

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Jednostka wykupiła dziesięcioletnią usługę archiwizacji dokumentów księgowych. Zawarta umowa przewiduje, że usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych, przy czym cena za usługę uiszczona jest z góry w całości i udokumentowana fakturą. Kwota na fakturze obejmuje cały dziesięcioletni okres rozliczeniowy.

 • Jaką wysokość składki wypadkowej zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2018 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  Od 1 kwietnia 2018 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostaną bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszy się z 1,80% do 1,67%. Nowa składka będzie obowiązywać w nowym roku składkowym do 31 marca 2019 r.

 • Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, gdy po przerwie na zaświadczeniu lekarskim widnieje kod A

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przez okres 188 dni – od 16 sierpnia 2017 r. do 19 lutego 2018 r. Z tego tytułu zakład pracy wypłacił wynagrodzenie chorobowe (33 dni) i zasiłek chorobowy łącznie za okres 182 dni, tj. do 13 lutego 2018 r. Pozostałe 6 dni zwolnienia lekarskiego zakład pracy uznał za

 • Od jakiej kwoty ustalić wysokość zasiłku opiekuńczego, jeżeli decyzja ZUS obniżająca podstawę wymiaru składek została zaskarżona

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek jednej z naszych pracownic niezdolnej do pracy w okresie ciąży, ostatecznie znacznie obniżając wysokość zasiłku chorobowego. Obecnie postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem. Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego powróciła do pracy i wykonywała ją

 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który podczas wypoczynku traci status młodocianego

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM Zatrudniamy młodocianego w III roku nauki, który od 1 maja 2018 r. uzyska status pracownika i będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta od 28 kwietnia do 11 maja 2018 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Okres korzystania z urlopu obejmie zatem 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając niedziele,

 • Czy za niezdolność do pracy zliczaną do danego okresu zasiłkowego przysługuje tylko jeden limit wynagrodzenia chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM Nasz pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez 120 dni, do 20 grudnia 2017 r. Od 15 lutego do końca marca 2018 r. ponownie był niezdolny do pracy. Ponieważ mieliśmy wątpliwość, czy chorobę po przerwie wliczyć do poprzedniego okresu zasiłkowego, wystąpiliśmy o ustalenie tego do ZUS. Na początku

 • Kiedy ująć w pkpir składki ZUS od wynagrodzeń pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Na ostatni dzień każdego miesiąca sporządzam listę płac dla moich pracowników i wypłacam wynagrodzenia w ostatnim dniu każdego miesiąca. Składki ZUS od tych wynagrodzeń przelewam zawsze do 15. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia wpisuję w księdze

 • Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przed porodem

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Współpracujemy ze zleceniobiorczynią, która jest w ciąży. Osoba ta chciałaby wystąpić o zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu. Czy ma takie prawo? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna złożyć, aby uzyskać zasiłek? RADA Tak. Państwa zleceniobiorczyni może skorzystać z zasiłku

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK