do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy podatnik może zostać ukarany za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  Podatnik w prawidłowej wysokości i w terminie odprowadził VAT do urzędu skarbowego. Jednak ze względów technicznych deklarację dotyczącą tego podatku przesłał kilka dni po terminie. Czy w tej sytuacji może mu zostać wymierzona kara przez urząd skarbowy?

 • Jak opodatkowana jest sprzedaż towarów, które zostały po likwidacji firmy opodatkowanej ryczałtem

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  Podatnik prowadził kiedyś działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zlikwidował ją 5 lat temu. Zostały mu towary ujęte w wykazie składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Czy jeżeli teraz zdecyduje się na ich sprzedaż, będzie ona opodatkowana ryczałtem?

 • Kiedy PCC zapłacony przez przedsiębiorcę stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  Podatnik kupił od osoby fizycznej maszynę, którą później uznał za środek trwały. Przy okazji tej transakcji podatnik zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy można go uznać za koszt uzyskania przychodu?

 • Jak rozliczyć koszt zakupu wykładziny gumowej do zabezpieczenia powierzchni hali produkcyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM Zakupiłem wykładzinę gumową do zabezpieczenia powierzchni na hali produkcyjnej wokół stanowisk pracy. Jak rozliczyć ten wydatek? Hala została wybudowana w 2012 r. RADA Odpowiedź na pytanie zależy od sposobu położenia wykładziny gumowej, o której mowa. Jeżeli po położeniu jest ona trwale związane z

 • Czy należy pobierać zaliczki na PIT od umów zlecenia lub o dzieło zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM Spółka zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Od wypłacanych tym osobom wynagrodzeń Spółka pobiera jako płatnik zaliczki na PIT. W ostatnim czasie Spółka zatrudniła kolejne osoby na podstawie tego rodzaju umów. Niektóre z tych osób złożyły oświadczenie, że wykonywane przez nie usługi wchodzą w

 • W jaki sposób ustala się wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku pracownika otrzymującego zmienne składniki wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca musi mu wypłacić odprawę. Jak ją ustalić, jeżeli pracownik dostawał oprócz stałego wynagrodzenia także zmienne dodatki do pensji? RADA W przypadku wyliczania odprawy przysługującej pracownikowi z tytułu objęcia go zwolnieniami grupowymi

 • Jak ukończenie studiów licencjackich wypływa na staż urlopowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownik przedłożył w kadrach dyplom ukończenia studiów licencjackich. Jaki to ma wpływ na jego staż urlopowy? RADA Ukończenie studiów licencjackich traktuje się jak ukończenie szkoły wyższej. Zatem do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się 8 lat. Jeśli jednak pracownik w

 • Co zrobić z pracownicą przerywającą urlop wychowawczy, dla której w firmie nie ma pracy

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym ma zamiar go przerwać i wrócić do pracy. Czy pracodawca może odrzucić jej wniosek ze względu na brak dla niej pracy? RADA Nie! Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy nawet bez zgody swojego pracodawcy. Wystarczy, że zawiadomi go o swoim

 • Czy zapłata kartą płatniczą uprawnia do zaliczania do kosztów wydatków przekraczających 15 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Niektóre należności wobec kontrahentów reguluje firmową kartą płatniczą. Czy przedsiębiorca może zaliczać do kosztów wydatki uregulowane w ten sposób, nawet jeżeli przekraczają 15 000 zł? RADA Tak, przedsiębiorca może zaliczać do

 • Czy po stronie zleceniobiorców korzystających z nieodpłatnych posiłków powstaje przychód opodatkowany PIT

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Spółka w celu poprawy warunków i efektywności pracy utworzyła stołówkę pracowniczą. W stołówce nieodpłatnie będą wydawane posiłki w formie szwedzkiego stołu. Ze stołówki, oprócz pracowników, będą mogły korzystać osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia. Posiłki będą mogły być spożywane jedynie na

 • Jak w JPK_VAT zapisywać import towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Dokonaliśmy pierwszy raz importu towarów. Jak prawidłowo zapisać tę transakcję w JPK_VAT. Czy należy podawać dane sprzedawcy? RADA Sposób zapisu w JPK_VAT zależy od tego, w jaki sposób rozliczany jest import towarów. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem

 • Jak skorygować fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2018

  PROBLEM We wrześniu podatnik uzyskał informację, że w lipcu miała miejsce dostawa towaru, której nie zafakturował. Wystawił fakturę z datą wrześniową i jako datę dostawy wskazał lipiec. Klient otrzymał fakturę we wrześniu. W październiku okazało się, że dostawa nie została zrealizowana (wystąpiło ryzyko wystawienia

 • Czy zakup usługi noclegowej z opłatami dodatkowymi stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2018

  PROBLEM Firma wysłała pracowników w podróż służbową do Niemiec. Z hotelu, w którym pracownicy nocowali, otrzymaliśmy fakturę. Obejmuje ona koszty noclegu zawierające dodatkowo opłatę za korzystanie z Internetu, wodę i prąd zużyte przez pracowników. Czy firma jest w tej sytuacji obowiązana do rozpoznania importu usług? RADA

 • Kiedy sprzedawca może wystawić fakturę przed wydaniem towaru nabywcy

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  PROBLEM Czy podatnik może wystawić fakturę przed wydaniem towaru klientowi? Kontrahent (firma handlowa) chce otrzymać fakturę przed wydaniem towaru. RADA Tak. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy. Należy jednak pamiętać, że taka faktura, co do

 • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  PROBLEM Podatnik przekazuje alkohol swoim kontrahentom w ramach prezentu. Czy takie przekazanie należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej? RADA Nie, przekazania alkoholu kontrahentowi nie należy ewidencjonować na kasie fiskalnej. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy alkohol stanowi prezent o małej wartości, jak i sytuacji, gdy

 • Jaką stawkę VAT stosować do usług utrzymania dróg

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gmina zleca świadczenie usług zimowego utrzymania dróg. W umowie o świadczenie tych usług jest określone wynagrodzenie za poszczególne usługi składowe zleceniobiorcy. Czy w takim wypadku zleceniobiorcy mogą stosować stawkę 8% do niektórych z tych usług? RADA Nie, takie postępowanie jest nieprawidłowe. Zleceniobiorcy nie

 • Jaką stawką opodatkować dostawę terenu z ruiną budynku

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gmina zamierza sprzedać teren. Znajduje się na nim ruina wiaduktu. Czy do sprzedaży tego terenu może zastosować zwolnienie z VAT, czy stawkę podstawową? RADA Teren z posadowioną na nim ruiną budynku uznawany jest mimo to za niezabudowany. Jego dostawa będzie zwolniona z VAT, jeżeli z planu zagospodarowania przestrzennego

 • Czy możliwe jest przekazywanie środków między rachunkami VAT gminnych jednostek organizacyjnych oraz gmin

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM W gminie X prowadzone są dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych odrębne rachunki w tym samym banku. Czy możliwe jest dokonywanie przelewów między rachunkami VAT prowadzonymi do tych rachunków rozliczeniowych? RADA Jeżeli posiadaczem tych rachunków jest gmina X, możliwe jest dokonywanie

 • Jakie skutki w VAT ma finansowanie części kosztów usług turystyki dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Gminny Ośrodek Kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuje środki na swoją działalność według planu finansowego z urzędu gminy (dotacja podmiotowa). Ze środków tych częściowo finansowane są różnego rodzaju wyjazdy. Czy w tej sytuacji GOK może stosować procedurę opodatkowania marży? Czy koszty zakupów

 • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadzi od 1 stycznia 2019 r. utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostanie utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przychodami tego funduszu będą m.in. obowiązkowe składki (przesunięte z Funduszu Pracy) oraz danina solidarnościowa. Daninę solidarnościową osoby zobowiązane do jej zapłaty będą obliczać i wpłacać samodzielnie. Pracodawcy (ani inne niż zobowiązane do tego osoby fizyczne) nie będą uczestniczyć w poborze tej daniny i nie będą na nich ciążyć żadne obowiązki w tym zakresie.

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników? RADA Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne informowanie organu egzekucyjnego o

 • Kiedy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy nie przysługuje 100% świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w pracy. Osoba ta wyczerpała przysługujący jej okres zasiłkowy i wystąpiła o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał pracownikowi to świadczenie, przy czym  w decyzji wskazał, że przysługuje mu ono w zwykłej wysokości,

 • Czy pracownik osiągnie przychód, uczestnicząc w zagranicznej wycieczce integracyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM W grudniu 2018 r. chcemy zorganizować zagraniczną wycieczkę integracyjną. Czy udział w niej oznacza osiągnięcie przez pracownika przychodu? Do tej pory organizowaliśmy krajowe wycieczki integracyjnie i nie ustalaliśmy z tego tytułu przychodu u pracowników. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? RADA Z tytułu udziału

 • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po

 • Czy pracownicy-babci przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Nasza pracownica mieszka razem ze swoją bezrobotną córką i jej 5-letnim synem. Córka naszej pracownicy jest samotną matką. Osoba ta ma zaplanowany zabieg w szpitalu w listopadzie 2018 r. Czy pracownica może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na zdrowego wnuka w okresie pobytu córki w szpitalu? RADA Nie. Państwa pracownica

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK