do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych obejmuje również koszty paliwa

  Porada aktualna | data dodania: 17.08.2018

  NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.

 • Wzorcowe schematy ewidencyjne – podział zysku/pokrycie straty

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nastąpi ujęcie w księgach podziału zysku lub pokrycia straty.

 • Jak się księguje faktoring pełny?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Dostaliśmy propozycję przejęcia przez zewnętrzną firmę naszych wierzytelności na zasadzie faktoringu właściwego. Jak taką transakcję wykazać w naszych księgach rachunkowych?

 • Jak wykazywać ubrania robocze i obuwie składowane w magazynie?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Firma kupuje ubrania robocze i obuwie dla pracowników. Wszystkie te rzeczy będą składowane w magazynie i wydawane pracownikom według potrzeb. Jak zaksięgować takie działanie?

 • Jak księgować darowane grunty?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Firma dostała w formie darowizny grunt, który będzie wykorzystywany przez nią przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak zaksięgować taką darowiznę?

 • Czy można opodatkować ryczałtem usługi nauki pilotażu

  Porada aktualna | data dodania: 10.08.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pilotowania statków powietrznych jako pilot samolotu (PKWiU 52.23) opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakres świadczonych usług chciałby rozszerzyć o usługi szkoleniowe wykonywane dla ośrodków szkolenia

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z najmem samochodu elektrycznego

  Porada aktualna | data dodania: 10.08.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierzam podpisać umowę najmu samochodu elektrycznego. Z tego tytułu ponosić będę opłaty czynszowe oraz koszty eksploatacyjne związane z używaniem tego samochodu. Czy te wydatki będę mógł zaliczyć do kosztów podatkowych? RADA Tak, całość wydatków

 • Czy wydatki na uporządkowanie działki pod budowę środka trwałego mogą być jednorazowo zaliczone w koszty?

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  Podatnik ma zamiar wybudować halę fabryczną. Działka, na której ma ona powstać, wymaga dużych nakładów na jej uporządkowanie. Jak je rozliczyć podatkowo?

 • Czy zwrot wydatków dla pracownika odwołanego z urlopu jest jego przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  Pracodawca odwołał pracownika z urlopu. Pracownik zażądał zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Jak podatkowo potraktować pieniądze, które zostaną mu zwrócone?

 • Jak rozliczać przychody z prowadzenia szkoły niepublicznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego otwiera od września 2018 r. niepubliczne liceum o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej szkoły zamierza przyjmować na zajęcia również wolnych słuchaczy, czyli osoby, które będą w nich uczestniczyć, nie będąc uczniami szkoły. Za uczestnictwo takich osób w zajęciach

 • Czy zadośćuczynienie wypłacone z tytułu mobbingu jest przychodem ze stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Spółka na podstawie wyroku sądowego wypłaciła byłemu pracownikowi zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. Czy zadośćuczynienie to stanowi przychód ze stosunku pracy? RADA Zadośćuczynienie z tytułu mobbingu stanowi przychód ze stosunku pracy. Spółka nie powinna pobierać zaliczki od tego zadośćuczynienia,

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czy zaokrąglanie kwot podatku na fakturach VAT jest prawidłowe

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Za świadczone usługi Spółka (podatnik VAT czynny) wystawia faktury złożone z wielu pozycji. Na potrzeby kalkulowania i wykazywania odpowiednich kwot na fakturze Spółka postępuje zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, tj. kwoty wykazane na fakturze zaokrągla do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza

 • Czy można zastosować 0% stawkę VAT do WDT na rzecz kontrahenta, który został zarejestrowany po dokonaniu dostawy

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Spółka (zarejestrowany podatnik VAT czynny i zarejestrowany podatnik VAT UE) dokonała 6 sierpnia 2018 r. dostawy towarów na rzecz kontrahenta holenderskiego. Transakcja została udokumentowana fakturą z 8 sierpnia 2018 r. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień 8 sierpnia 2018 r. holenderski kontrahent nie

 • Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim pracodawca powinien wliczyć do podstawy zasiłku chorobowego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM W wyniku kontroli ZUS okazało się, że dwóch naszych pracowników od około pół roku realizuje dla nas umowy zlecenia zawarte z jednym z naszych  kontrahentów (umowy te trwają). W związku z tym musimy dokonać korekty podstawy wymiaru składek, doliczając do niej przychód uzyskany od zleceniodawcy tych osób.   Jeden z

 • Czy zaliczki pobierane przez organizatora szkolenia są jego przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca świadczy usługi szkoleniowe. Szkolenia realizowane są dla zorganizowanych grup osób indywidualnych. Szkolenia te poprzedzone są zapisami, które odbywają się drogą telefoniczną oraz e-mailową. Przyszłych uczestników szkoleń przedsiębiorca informuje o terminie szkolenia oraz obowiązku wpłaty zaliczki

 • Czy przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail można uznać za wydanie faktury

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM W przypadku płatności za pomocą aplikacji mobilnych ze smartfonu Spółka wprowadziła regulamin, zgodnie z którym klient indywidualny, instalując te aplikacje, wyraża żądanie i zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez niego adres. W tym przypadku klientowi będzie wydawana jedynie faktura,

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na alkohol przeznaczony na prezenty dla kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Nasza firma w celu polepszenia kontaktów z klientami dokonuje wydatków związanych z reprezentacją. W jej ramach zakupujemy alkohol przeznaczony do wręczenia kontrahentom. Czy możemy odliczyć podatek VAT od takich zakupów? Czy przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu? RADA Nie ma przeszkód, aby dokonać

 • W jaki sposób udowodnić używanie środka trwałego przez 6 miesięcy przed nabyciem

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Kupiłem używaną maszynę. Rok produkcji 1980. Firma, od której ją nabyłem, nie napisze mi oświadczenia, że była używana, ponieważ jest firmą handlową (pośrednikiem), a maszynę kupili od syndyka, który też nie chce mi wydać takiego oświadczenia. Firma, która tej maszyny używała, już nie istnieje. Jaki dokument

 • Czy przekazanie pakietów medycznych jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Nasza firma jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. W celu zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników nabywamy od podmiotu trzeciego i przekazujemy swoim pracownikom pakiety medyczne. Pakiety są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, ale pracownicy mają doliczoną do przychodu ze stosunku pracy ich

 • Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia budowy podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wykonywaniem usług budowlanych. Przy wykonywaniu tych usług występuję w charakterze generalnego wykonawcy. Zawarte z podwykonawcami umowy na roboty budowlane zawierają m.in. regulacje w zakresie partycypacji przez tychże podwykonawców w kosztach ubezpieczenia budowy jako

 • Czy można odliczyć VAT od wydatków na media w przypadku nieruchomości czasowo niewynajmowanych

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) posiada nieruchomości komercyjne (lokale, pomieszczenia), które wynajmuje, stosując podstawową stawkę podatku VAT. Na najemców refakturowane są media (m.in. woda, prąd, gaz). W toku działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których część nieruchomości okresowo nie jest

 • Czy z zakończonej umowy o pracę i trwającego zlecenia przysługuje zasiłek chorobowy

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Jeden z naszych zleceniobiorców do końca sierpnia 2018 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w innym podmiocie, z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. Od 31 sierpnia br. osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim (przedstawiła je u obu płatników). Czy przysługuje jej zasiłek

 • Czy kwotę zmniejszającą podatek można zastosować do wypłaty dokonanej po ustaniu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Jednemu z naszych byłych pracowników będziemy wypłacać we wrześniu 2018 r. premię za sierpień br. Czy do tej wypłaty powinniśmy zastosować kwotę zmniejszającą podatek, do której pracownik miał prawo w czasie zatrudnienia, jeżeli wypłata zostanie dokonana po rozwiązaniu umowy o pracę? RADA Z wytycznych organów

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego, który chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym

  Porada aktualna | data dodania: 06.08.2018

  PROBLEM Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. We wrześniu 2018 r. jeden z pracowników tymczasowych był nieobecny w pracy z powodu choroby (przez 2 dni), a następnie urlopu wypoczynkowego (1 dzień). Jak w takiej sytuacji prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego mu za pracę w tym miesiącu? RADA W opisanej sytuacji

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK