do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie składki odprowadzić za zleceniobiorcę-rolnika

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2018

  PROBLEM Firma zatrudniła od 1 grudnia 2018 r. na umowę zlecenia osobę ubezpieczoną w KRUS. Ze zlecenia uzyska wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto, aby nadal mogła być ubezpieczona w KRUS. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od umowy zlecenia zawartej z rolnikiem? RADA Będą Państwo musieli opłacać składki na

 • Jakie koszty uzyskania przychodu nalicza się od wynagrodzenia członka rady nadzorczej

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik został członkiem rady nadzorczej w spółce. Będzie z tego tytułu otrzymywał przychody kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście. Czy w tej sytuacji można mu naliczać zryczałtowane 20-procentowe koszty uzyskania przychodu?

 • Czy usługi assistance wliczone w opłatę bankową mogą być kosztem uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik założył firmowy rachunek bankowy. W ramach opłat za jego prowadzenie otrzymuje też pakiet usług assistance. Czy wydatki ponoszone na takie usługi mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy osoba zatrudniona na etacie może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę. Chce założyć działalność gospodarczą i świadczyć dodatkowe usługi na rzecz swojego pracodawcy. Czy w tej sytuacji może skorzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego?

 • Czy usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność m.in. o usługi w zakresie masażu leczniczego i refleksologii: PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna. Przedsiębiorca ukończył dwuletnią szkołę policealną, uzyskując tytuł technika masażysty (kod

 • Czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Prowadzimy usługi weterynaryjne i mamy kasę fiskalną. Czy do każdego paragonu trzeba wstawiać fakturę? Czy można z kilku paragonów wystawić na koniec miesiąca jedną fakturę VAT dla tego samego nabywcy? RADA Tak, możecie Państwo wystawić fakturę na koniec miesiąca do kilku paragonów dla tego samego

 • Czy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonków można zmienić osobę rozliczającą VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czytelnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, które jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego ani Czytelnik, ani jego żona nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzień dzisiejszy podatnikiem VAT czynnym jest Czytelnik. To on wystawia faktury

 • Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usług wsparcia logistycznego

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy dla firm z kraju i UE (podatników VAT) usługi wsparcia logistycznego. Usługi obejmują: rozładunek/załadunek dostaw w magazynie, składowanie i handling w magazynie oraz dystrybucję (transport) towarów do klienta. Towary, których dotyczą te usługi, będą składowane w magazynie w

 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu koszulek sportowych dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Podatnik VAT zakupił dla kilku swoich pracowników profesjonalne koszulki sportowe z nadrukami danych jego firmy (podatnika). Pracownicy ci mają, biegając w trakcie treningu oraz w trakcie zawodów sportowych, reklamować swój zakład pracy. Czy można odliczyć VAT z faktury (wystawionej na podatnika) za takie koszulki? Każda

 • Jak zaewidencjonować w pkpir paczki świąteczne dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałabym  przygotować dla swoich pracowników paczki z artykułami spożywczymi, takimi jak kawa, herbata i słodycze. Zapłacę za to z bieżących środków. Jak powinnam zaewidencjonować w pkpir przekazanie pracownikom takich

 • Czy błędnie opisany przelew można zaliczyć na zapłatę zaległej faktury

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT otrzymał dwa razy przelew za tę samą fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Kontrahent, który dokonał tej płatności, zalega nam jeszcze z tytułu innych faktur. Czy musimy zwrócić źle opisany przelew? Czy też można zaliczyć go na poczet innych faktur? RADA W przedstawionej sytuacji nie musicie

 • Jak rozliczyć sprzedaż udziałów w spółce jawnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce jawnej? Spółka jawna ma czterech wspólników i środki trwałe w postaci budynku i maszyny w części zamortyzowane. Udziały każdego wspólnika to 25%. RADA W przedstawionej sytuacji u wspólnika sprzedającego udziały w spółce jawnej

 • Czy można wstecz naliczyć amortyzację od darowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Klientka mojego biura rachunkowego - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - posiada budynek magazynowy. Nabyła go w drodze darowizny od ojca 7 lat temu. Darowizna ta była zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Budynek ten wynajmuje firmie w ramach prywatnego najmu. Prywatny najem rozlicza na zasadach

 • Czy faktura pro forma umożliwia dokonanie płatności w systemie podzielonej płatności?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Dostaliśmy fakturę pro forma od jednego z dostawców. Czy na jej podstawie możemy dokonać płatności w systemie podzielonej płatności? Nie! Podstawą jakichkolwiek działań w systemie podzielonej płatności jest faktura, bo w komunikacie przelewu należy podać jej numer. Faktura pro forma według przepisów o podatku od towarów i

 • Jak dokonać korekty faktury, na której podatnik zapomniał umieścić słowa „odwrotne obciążenie”?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury VAT „odwrotne obciążenie” pominął tę formułę. Jak w tej sytuacji może poprawić swój błąd? Formuła „odwrotne obciążenie” jest obowiązkową częścią faktury. Podatnik nie może poprawić tego błędu za pomocą noty korygującej, bo prawo do jej wystawienia przysługuje

 • Czy można korygować deklaracje VAT po zakończeniu działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zlikwidował jednoosobową działalność gospodarczą. Po jakimś czasie odkrył, że jedna z jego deklaracji na potrzeby VAT jest błędna. Czy może ją skorygować? Tak! Likwidacja działalności gospodarczej wcale nie oznacza, że podatnik nie ma już prawa do skorygowania błędnego rozliczenia VAT. Może to zrobić, i to aż

 • Jak rozliczać faktury korygujące dotyczące opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2018

  PROBLEM Gminna jednostka budżetowa jest domem pomocy społecznej. W przypadku osób kierowanych do jednostki na podstawie decyzji administracyjnych jednostka wystawia (w imieniu macierzystej gminy) faktury ze stawką „ZW”. Zdarza się, że w związku ze zmianą sytuacji materialnej uczestnika i jego rodziny wydawane są decyzje zmieniające

 • Czy szpital może odliczać część VAT z faktur za pranie

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2018

  PROBLEM Szpital zleca pralni pranie takich rzeczy, jak: bielizna pościelowa i operacyjna, odzież pracownicza, fartuchy, a nawet mopy i ścierki, w tym odzież i artykułu używane przez pracowników sterylizatorni (jest to jeden z oddziałów szpitala), gdzie są świadczone usługi opodatkowane VAT według stawki 23%. Szpital nie jest w

 • Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych”

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić nowego pracownika, ale zależy nam na tym, żeby podczas rekrutacji kandydatom do pracy nie podawać nazwy firmy. Czy takie prowadzenie rekrutacji jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? RADA Nie. Takiej rekrutacji nie można uznać za zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych, ponieważ

 • Czy pracodawca może przechowywać w dokumentacji kadrowej kopie aktów urodzenia dzieci pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Osoba zajmującą się w naszej firmie ochroną danych osobowych twierdzi, że nie możemy przechowywać w aktach osobowych pracowników kopii aktów urodzenia ich dzieci. Zdaniem pracowników działu kadr jest to jednak niezbędne do prawidłowego korzystania przez pracowników z niektórych ich uprawnień. Kto ma rację? RADA

 • Na jak długo zwalnia się z pracy pracownika, który honorowo oddaje krew

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Pracownik będzie honorowo oddawał krew. Twierdzi, że pracodawca ma obowiązek zwolnić go w tym celu z całego dnia pracy. Czy ma rację? RADA Przepisy przewidują, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą, ale tylko na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania

 • Jak rozliczyć transport autokarowy za granicą świadczony na rzecz polskiej firmy

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi kolejowego transportu osób. W związku z brakiem możliwości wykonania transportu osób na odcinku Polska-Czechy inna polska firma wykonała za nas usługę transportu osób autokarami i wystawiła nam fakturę ze stawką VAT 8% na całość usługi przewozowej. Czy firma prawidłowo wystawiła fakturę ze

 • Jak zmienić pracownikowi wymiar etatu

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PROBLEM Pracownica ze względów rodzinnych chce na jakiś obniżyć czas wymiar etatu z pełnego do ¾. Jak to zrobić, żeby powodowało to jak najmniej formalności? RADA W takiej sytuacji najlepiej zawrzeć z pracownicą porozumienie zmieniające treść jej umowy o pracę. Takie porozumienie do celów dowodowych powinno zostać

 • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć

 • Czy pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych po przerwie spowodowanej pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Jeden z naszych obecnych pracowników (osoba ta nie ukończyła 50 lat), zatrudniony od 1 października 2018 r. na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł, wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy przez 7 lat, do końca marca 2018 r. (za 10 dni w 2018 r. otrzymał wynagrodzenie chorobowe). U następnego pracodawcy był

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK