do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadzi od 1 stycznia 2019 r. utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostanie utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przychodami tego funduszu będą m.in. obowiązkowe składki (przesunięte z Funduszu Pracy) oraz danina solidarnościowa. Daninę solidarnościową osoby zobowiązane do jej zapłaty będą obliczać i wpłacać samodzielnie. Pracodawcy (ani inne niż zobowiązane do tego osoby fizyczne) nie będą uczestniczyć w poborze tej daniny i nie będą na nich ciążyć żadne obowiązki w tym zakresie.

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników? RADA Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne informowanie organu egzekucyjnego o

 • Kiedy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy nie przysługuje 100% świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w pracy. Osoba ta wyczerpała przysługujący jej okres zasiłkowy i wystąpiła o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał pracownikowi to świadczenie, przy czym  w decyzji wskazał, że przysługuje mu ono w zwykłej wysokości,

 • Czy pracownik osiągnie przychód, uczestnicząc w zagranicznej wycieczce integracyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM W grudniu 2018 r. chcemy zorganizować zagraniczną wycieczkę integracyjną. Czy udział w niej oznacza osiągnięcie przez pracownika przychodu? Do tej pory organizowaliśmy krajowe wycieczki integracyjnie i nie ustalaliśmy z tego tytułu przychodu u pracowników. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? RADA Z tytułu udziału

 • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po

 • Czy pracownicy-babci przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Nasza pracownica mieszka razem ze swoją bezrobotną córką i jej 5-letnim synem. Córka naszej pracownicy jest samotną matką. Osoba ta ma zaplanowany zabieg w szpitalu w listopadzie 2018 r. Czy pracownica może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na zdrowego wnuka w okresie pobytu córki w szpitalu? RADA Nie. Państwa pracownica

 • Jakie składki odprowadzić za zleceniobiorcę-rolnika

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2018

  PROBLEM Firma zatrudniła od 1 grudnia 2018 r. na umowę zlecenia osobę ubezpieczoną w KRUS. Ze zlecenia uzyska wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto, aby nadal mogła być ubezpieczona w KRUS. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od umowy zlecenia zawartej z rolnikiem? RADA Będą Państwo musieli opłacać składki na

 • Jakie koszty uzyskania przychodu nalicza się od wynagrodzenia członka rady nadzorczej

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik został członkiem rady nadzorczej w spółce. Będzie z tego tytułu otrzymywał przychody kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście. Czy w tej sytuacji można mu naliczać zryczałtowane 20-procentowe koszty uzyskania przychodu?

 • Czy usługi assistance wliczone w opłatę bankową mogą być kosztem uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik założył firmowy rachunek bankowy. W ramach opłat za jego prowadzenie otrzymuje też pakiet usług assistance. Czy wydatki ponoszone na takie usługi mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy osoba zatrudniona na etacie może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2018

  Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę. Chce założyć działalność gospodarczą i świadczyć dodatkowe usługi na rzecz swojego pracodawcy. Czy w tej sytuacji może skorzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego?

 • Czy usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność m.in. o usługi w zakresie masażu leczniczego i refleksologii: PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna. Przedsiębiorca ukończył dwuletnią szkołę policealną, uzyskując tytuł technika masażysty (kod

 • Czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2018

  PROBLEM Prowadzimy usługi weterynaryjne i mamy kasę fiskalną. Czy do każdego paragonu trzeba wstawiać fakturę? Czy można z kilku paragonów wystawić na koniec miesiąca jedną fakturę VAT dla tego samego nabywcy? RADA Tak, możecie Państwo wystawić fakturę na koniec miesiąca do kilku paragonów dla tego samego

 • Czy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonków można zmienić osobę rozliczającą VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czytelnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, które jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego ani Czytelnik, ani jego żona nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzień dzisiejszy podatnikiem VAT czynnym jest Czytelnik. To on wystawia faktury

 • Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usług wsparcia logistycznego

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy dla firm z kraju i UE (podatników VAT) usługi wsparcia logistycznego. Usługi obejmują: rozładunek/załadunek dostaw w magazynie, składowanie i handling w magazynie oraz dystrybucję (transport) towarów do klienta. Towary, których dotyczą te usługi, będą składowane w magazynie w

 • Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu koszulek sportowych dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Podatnik VAT zakupił dla kilku swoich pracowników profesjonalne koszulki sportowe z nadrukami danych jego firmy (podatnika). Pracownicy ci mają, biegając w trakcie treningu oraz w trakcie zawodów sportowych, reklamować swój zakład pracy. Czy można odliczyć VAT z faktury (wystawionej na podatnika) za takie koszulki? Każda

 • Jak zaewidencjonować w pkpir paczki świąteczne dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałabym  przygotować dla swoich pracowników paczki z artykułami spożywczymi, takimi jak kawa, herbata i słodycze. Zapłacę za to z bieżących środków. Jak powinnam zaewidencjonować w pkpir przekazanie pracownikom takich

 • Czy błędnie opisany przelew można zaliczyć na zapłatę zaległej faktury

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT otrzymał dwa razy przelew za tę samą fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Kontrahent, który dokonał tej płatności, zalega nam jeszcze z tytułu innych faktur. Czy musimy zwrócić źle opisany przelew? Czy też można zaliczyć go na poczet innych faktur? RADA W przedstawionej sytuacji nie musicie

 • Jak rozliczyć sprzedaż udziałów w spółce jawnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce jawnej? Spółka jawna ma czterech wspólników i środki trwałe w postaci budynku i maszyny w części zamortyzowane. Udziały każdego wspólnika to 25%. RADA W przedstawionej sytuacji u wspólnika sprzedającego udziały w spółce jawnej

 • Czy można wstecz naliczyć amortyzację od darowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Klientka mojego biura rachunkowego - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - posiada budynek magazynowy. Nabyła go w drodze darowizny od ojca 7 lat temu. Darowizna ta była zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Budynek ten wynajmuje firmie w ramach prywatnego najmu. Prywatny najem rozlicza na zasadach

 • Kiedy wartość kart żywieniowych udostępnianych pracownikom nie podlega oskładkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 03.11.2018

  PROBLEM W naszej spółce od 1 października 2018 r. przekazujemy pracownikom karty żywieniowe. Upoważniają one do zakupu posiłków w zaproponowanych punktach gastronomicznych (do wyboru z przekazanej listy). Na tę chwilę nie wprowadziliśmy jeszcze zmian w regulaminie wynagradzania dotyczących nowego świadczenia.

 • Z jaką datą wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dziecko pracownicy zgłoszone w tym samym czasie przez jej współmałżonka

  Porada aktualna | data dodania: 03.11.2018

  PROBLEM Pracownica naszej firmy zgłosiła do swojego ubezpieczenia zdrowotnego 6-letniego syna od 1 czerwca 2018 r. W listopadzie br. dowiedziała się, że syn jest już od 2017 r. "dopisany" do ubezpieczenia jej męża. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować syna pracownicy, jeżeli pracownica złoży w tej sprawie wniosek - z

 • Czy faktura pro forma umożliwia dokonanie płatności w systemie podzielonej płatności?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Dostaliśmy fakturę pro forma od jednego z dostawców. Czy na jej podstawie możemy dokonać płatności w systemie podzielonej płatności? Nie! Podstawą jakichkolwiek działań w systemie podzielonej płatności jest faktura, bo w komunikacie przelewu należy podać jej numer. Faktura pro forma według przepisów o podatku od towarów i

 • Jak dokonać korekty faktury, na której podatnik zapomniał umieścić słowa „odwrotne obciążenie”?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury VAT „odwrotne obciążenie” pominął tę formułę. Jak w tej sytuacji może poprawić swój błąd? Formuła „odwrotne obciążenie” jest obowiązkową częścią faktury. Podatnik nie może poprawić tego błędu za pomocą noty korygującej, bo prawo do jej wystawienia przysługuje

 • Czy można korygować deklaracje VAT po zakończeniu działalności gospodarczej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Podatnik zlikwidował jednoosobową działalność gospodarczą. Po jakimś czasie odkrył, że jedna z jego deklaracji na potrzeby VAT jest błędna. Czy może ją skorygować? Tak! Likwidacja działalności gospodarczej wcale nie oznacza, że podatnik nie ma już prawa do skorygowania błędnego rozliczenia VAT. Może to zrobić, i to aż

 • Jak rozliczać faktury korygujące dotyczące opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 25.10.2018

  PROBLEM Gminna jednostka budżetowa jest domem pomocy społecznej. W przypadku osób kierowanych do jednostki na podstawie decyzji administracyjnych jednostka wystawia (w imieniu macierzystej gminy) faktury ze stawką „ZW”. Zdarza się, że w związku ze zmianą sytuacji materialnej uczestnika i jego rodziny wydawane są decyzje zmieniające

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK