do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można opodatkować ryczałtem usługi nauki pilotażu

  Porada aktualna | data dodania: 10.08.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pilotowania statków powietrznych jako pilot samolotu (PKWiU 52.23) opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakres świadczonych usług chciałby rozszerzyć o usługi szkoleniowe wykonywane dla ośrodków szkolenia

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z najmem samochodu elektrycznego

  Porada aktualna | data dodania: 10.08.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierzam podpisać umowę najmu samochodu elektrycznego. Z tego tytułu ponosić będę opłaty czynszowe oraz koszty eksploatacyjne związane z używaniem tego samochodu. Czy te wydatki będę mógł zaliczyć do kosztów podatkowych? RADA Tak, całość wydatków

 • Czy wydatki na uporządkowanie działki pod budowę środka trwałego mogą być jednorazowo zaliczone w koszty?

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  Podatnik ma zamiar wybudować halę fabryczną. Działka, na której ma ona powstać, wymaga dużych nakładów na jej uporządkowanie. Jak je rozliczyć podatkowo?

 • Czy zwrot wydatków dla pracownika odwołanego z urlopu jest jego przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  Pracodawca odwołał pracownika z urlopu. Pracownik zażądał zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Jak podatkowo potraktować pieniądze, które zostaną mu zwrócone?

 • Jak rozliczać przychody z prowadzenia szkoły niepublicznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.08.2018

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego otwiera od września 2018 r. niepubliczne liceum o uprawnieniach szkoły publicznej. W ramach prowadzonej szkoły zamierza przyjmować na zajęcia również wolnych słuchaczy, czyli osoby, które będą w nich uczestniczyć, nie będąc uczniami szkoły. Za uczestnictwo takich osób w zajęciach

 • Czy zadośćuczynienie wypłacone z tytułu mobbingu jest przychodem ze stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Spółka na podstawie wyroku sądowego wypłaciła byłemu pracownikowi zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. Czy zadośćuczynienie to stanowi przychód ze stosunku pracy? RADA Zadośćuczynienie z tytułu mobbingu stanowi przychód ze stosunku pracy. Spółka nie powinna pobierać zaliczki od tego zadośćuczynienia,

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czy zaliczki pobierane przez organizatora szkolenia są jego przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca świadczy usługi szkoleniowe. Szkolenia realizowane są dla zorganizowanych grup osób indywidualnych. Szkolenia te poprzedzone są zapisami, które odbywają się drogą telefoniczną oraz e-mailową. Przyszłych uczestników szkoleń przedsiębiorca informuje o terminie szkolenia oraz obowiązku wpłaty zaliczki

 • W jaki sposób udowodnić używanie środka trwałego przez 6 miesięcy przed nabyciem

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Kupiłem używaną maszynę. Rok produkcji 1980. Firma, od której ją nabyłem, nie napisze mi oświadczenia, że była używana, ponieważ jest firmą handlową (pośrednikiem), a maszynę kupili od syndyka, który też nie chce mi wydać takiego oświadczenia. Firma, która tej maszyny używała, już nie istnieje. Jaki dokument

 • Kiedy ująć w pkpir fakturę korygującą dotyczącą zwrotu programu komputerowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.08.2018

  PROBLEM Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Rozliczam się na pkpir. 29 czerwca 2018 r. kupiłam oprogramowanie do komputera (Office, Windows i antywirus). Okazało się, że programu Windows nie potrzebuję. Dokonałam jego zwrotu do sklepu. Sklep wystawił fakturę korygującą - data zakończenia dostawy to 30 czerwca

 • Czy odbiór faktury korygującej można potwierdzić e-mailem

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  PROBLEM Wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż. W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Czy wystarczy e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej? RADA Tak, e-mail potwierdzający otrzymanie faktury korygującej należy uznać za wystarczające potwierdzenie, że faktura

 • Czy należy informować urząd skarbowy o numerach rachunków VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Bank utworzył dla mojej firmy rachunek VAT na potrzeby podzielonej płatności. Czy muszę powiadomić urząd skarbowy o numerze tego rachunku? Nie. Teoretycznie przedsiębiorcy mają obowiązek informowania administracji skarbowej o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością

 • Czy po śmierci podatnika zwraca się ulgę na zakup kasy fiskalnej?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Zmarł podatnik, który ewidencjonował obrót za pomocą kasy fiskalnej. Czy jego spadkobiercy będą musieli zwrócić pieniądze odliczone wcześniej z tytułu ulgi na zakup kasy? Nie. Zwrot ulgi na zakup kasy następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy rejestrującej.

 • Kiedy należy wystawić fakturę na udzieloną pożyczkę?

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2018

  Jedna firma pożyczyła drugiej pieniądze na procent. Czy z tego tytułu pożyczkodawca powinien wystawić fakturę VAT? Tak, jeśli zażąda tego pożyczkobiorca. Musi to zrobić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie to od

 • Kiedy pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który z własnej winy utracił uprawnienia do wykonywania zawodu

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Zatrudniony przez nas kierowca został zatrzymany z powodu jazdy po pijanemu. Wiemy, że straci prawo jazdy. Czy w związku z tym możemy rozwiązać z nim dyscyplinarnie umowę o pracę? RADA Na takie rozwiązanie umowy z pracownikiem obecnie jest jeszcze za wcześnie. Chociaż zawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy może

 • Jak ojciec dziecka może skorzystać z części urlopu rodzicielskiego, który został udzielony matce w pełnym wymiarze

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Pracownica złożyła zaraz po porodzie wniosek o udzielenie jej całego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Teraz oświadczyła, że chce, żeby część urlopu wykorzystał ojciec dziecka. Jak ojciec dziecka może przejąć ten urlop? RADA Aby ojciec dziecka nabył prawo do części urlopu

 • Jaki staż pracy bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Zmarł nasz pracownik. Mamy wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Czy do ustalenia jej wysokości bierzemy pod uwagę staż pracy tego pracownika we wszystkich firmach, w których pracował? RADA Nie! Do ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej bierze się pod uwagę tylko zakładowy staż pracy, czyli zatrudnienie

 • Czy należy wystawić korektę faktury na żądanie nabywcy, jeżeli upłynął termin przedawnienia

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Mój kontrahent zwrócił się o dokonanie korekty faktury, którą wystawiliśmy w 2008 r. Chodziło o błąd w cenie. Czy jestem zobowiązany do wystawienia tej korekty? RADA Nie, z uwagi na upływ terminu przedawnienia nie powinni Państwo

 • Jak wspólnoty mieszkaniowe powinny rozliczać VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest odrębnym od jej członków podmiotem praw i obowiązków. Tak jak większość podatników wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Uprawnienie to nasuwa jednak liczne wątpliwości, jakie czynności wykonywane przez wspólnoty należy wliczać do limitu obrotu uprawniającego do tego zwolnienia. Wspólnoty, które nie zdecydowały się na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do części wykonywanych przez siebie czynności muszą doliczać ten podatek. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe.

 • Jaką stawką VAT opodatkować usługi organizacji imprez okolicznościowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Otworzyłem dom weselny. Będę organizował wesela, chrzciny, komunie i inne imprezy okolicznościowe. Klient będzie wynajmował ode mnie salę wraz z przygotowanymi posiłkami, napojami oraz obsługą kelnerską. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować te usługi? RADA Świadczone przez Pana usługi polegające na

 • Kiedy opodatkować usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, gdy podatnik otrzymał tylko duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik otrzymał w czerwcu 2018 r. duplikat faktury wystawiony z datą czerwcową, dotyczący usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Usługa została wykonana w kwietniu i opłacona w czerwcu. Faktura pierwotna nie dotarła do podatnika. Kiedy rozliczyć duplikat faktury? RADA Duplikat należy ująć w

 • Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik kupił towar w Chinach. Towar ten, zanim trafił do Polski, został oclony w Hamburgu (przez niemiecką agencję celną, która działa na terenie Niemiec jako przedstawiciel podatkowy podatnika), a następnie na zlecenie podatnika został przetransportowany do kraju. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany

 • Jak rozliczyć zakup usługi od zagranicznego podatnika zwolnionego z opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą często wyjeżdżam za granicę. W lipcu 2018 r. zepsuł mi się w Niemczech samochód. Musiałem go naprawić. Usługę wykonał podmiot zwolniony z podatku od wartości dodanej. Czy mam obowiązek rozliczyć import usług, jeżeli usługodawca jest podatnikiem zwolnionym z

 • Jak wnioskować o rozłożenie na raty zaległości z tytułu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Mam znaczną zaległość z tytułu VAT. Jakie warunki muszę spełnić, żeby urząd skarbowy rozłożył mi ją na raty? Jak napisać wniosek w tej sprawie? RADA Aby uzyskać rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu VAT, należy złożyć wniosek w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym

 • Kiedy polisa ubezpieczeniowa może zostać uznana za dowód księgowy?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  Czy polisa wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być dowodem księgowym?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK