do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

  Porada aktualna | data dodania: 21.10.2017

  PROBLEM Od 1 października 2017 r. oddelegowaliśmy pełnoetatowego pracownika na 6 miesięcy do Szwajcarii. Jak prawidłowo rozliczyć należne mu wynagrodzenie? W jaki sposób wyznaczyć podstawę składek ZUS i podatku, uwzględniając fakt, że przez cały okres oddelegowania pracownik podlega składkom ZUS i opodatkowaniu w Polsce?

 • Czy pracodawca może żądać okazania oryginału aktu urodzenia dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  PROBLEM Pracownica do wniosku o jedno z uprawnień rodzicielskich dołączyła kserokopię aktu urodzenia swojego dziecka. Czy pracodawca może żądać od niej okazania oryginału tego dokumentu? RADA Tak! W aktach pracowniczych mogą znajdować się dwa rodzaje dokumentów potwierdzających fakt urodzenia dziecka. Pierwszym jest

 • Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być zdarzenie, które nastąpi w przyszłości

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  PROBLEM Firma planuje przeprowadzić restrukturyzację. W jej wyniku kilku pracowników straci pracę. Czy możemy wypowiedzieć umowy już na początku procesów restrukturyzacyjnych, czy musimy poczekać aż one się skończą? RADA Nie ma przeszkód prawnych, aby wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę już na początku zmian

 • Jak wypłacić wynagrodzenie byłemu pracownikowi, z którym nie ma żadnego kontaktu

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników porzucił pracę. Nie odbiera telefonów i korespondencji, zamknął też swoje konto bankowe. Musimy mu wypłacić część wynagrodzenia. Jak to skutecznie zrobić? RADA W sytuacji gdy nie mają Państwo kontaktu z pracownikiem zaległe wynagrodzenie należy przekazać do depozytu sądowego.

 • Jakie dokumenty rozliczeniowe należy składać za pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  Niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika jest traktowana jako okres przerwy w opłacaniu składek. Pracodawca ma obowiązek wykazać ten okres w imiennych raportach miesięcznych ZUS RSA przesyłanych do ZUS za ubezpieczonego. Błędy w dokumentacji rozliczeniowej za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku skutkują koniecznością sporządzania uciążliwych korekt.

 • Czy pracodawca może przekazać bezpośredniemu przełożonemu pracownika jego prywatny numer telefonu oraz adres zamieszkania

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Nasz dział kadr ma dostęp do danych pracownika, np. jego prywatnego numeru telefonu oraz adresu zamieszkania. Czy możemy podać te dane pracownika jego bezpośredniemu przełożonemu, czy też najpierw musimy zapytać pracownika o zgodę na ich przekazanie? RADA Mogą Państwo przekazać dane dotyczące miejsca zamieszkania

 • Jak rozliczyć nabycie dzierżawionej maszyny od unijnego właściciela

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM W 2016 r. zawarliśmy z czeskim kontrahentem umowę dzierżawy maszyny, która została przywieziona przez niego do Polski. Otrzymaliśmy fakturę za jej transport wraz ze 100% rabatem na tę transakcję. Dodatkowo otrzymujemy od czeskiej firmy faktury za wynajem tego urządzenia. Za rok maszyna stanie się naszą własnością i z

 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że: Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar

 • Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT w przypadku odsprzedaży pracownikowi usługi za pół ceny

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Czy podatnik, który kupuje usługę ze środków obrotowych, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi za pół ceny, musi płacić VAT od wartości rynkowej usługi, czy wyłącznie od połowy ceny płaconej przez pracownika? RADA Tak, w tej sytuacji należy zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi. Gdy cena sprzedaży

 • Jaka jest stawka VAT na montaż markiz tarasowych

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Mam firmę zajmującą się montażem i produkcją markiz tarasowych. Do tej pory stosowałem stawkę 23%, jednak przy ostatnim zleceniu klient upierał się, aby opodatkować transakcję stawką 8%. Montaż będzie odbywał się w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego. Przy montażu będę korzystał z własnych

 • Jaka powinna być stawka VAT na kawę zbożową i napój kakaowy

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Spółka jest producentem kakao w proszku (instant) – napój kakaowy. Produkt zgodnie z PKWiU został zakwalifikowany do grupowania 10.82.14.0 o nazwie „Proszek kakaowy słodzony”. Spółka jest także producentem kawy zbożowej zaliczanej do grupowania 10.83.12.0 PKWiU „Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką kapitałową. W lipcu 2017 r. udzieliliśmy wspólnikowi dwuletniej pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana i płatna w ratach. Jak rozliczyć ją w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie? Jakie skutki w podatkach powoduje udzielenie takiej pożyczki? RADA Należność z tytułu pożyczki udzielonej

 • Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników na umowy o pracę, ale chcemy zatrudnić na zlecenie 3 nowe osoby, których wynagrodzenie będzie oscylować miesięcznie w granicach 800 zł – 1000 zł (stawka godzinowa): emeryta, osobę niezatrudnioną poza naszą firmą oraz pracownika, który zarabia w innej

 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Prowadzimy agencję reklamową. Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT kupiliśmy używany samochód osobowy. Otrzymaliśmy fakturę VAT marża na kwotę 63 000 zł. Czy z takiej faktury możemy odliczyć 50% VAT, po samodzielnym wyliczeniu tej kwoty, ponieważ na fakturze nie została wyszczególniona? RADA Nie, z faktury

 • Jak zaewidencjonować w pkpir dotację na zakup środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Moja firma dostała dotację ze środków unijnych na rozwój. Ze środków tych kupiłem maszyny i urządzenia, które zaliczyłem do środków trwałych. W praktyce odbyło się to w ten sposób, że najpierw kupiłem maszyny i urządzenia z własnych środków i odliczyłem VAT, natomiast po dwóch miesiącach dostałem zwrot

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i przedsiębiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Podpisałem z firmą ubezpieczeniową polisę na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i moje jako właściciela firmy. Pokrywam w całości składki na ubezpieczenie pracowników. Czy mogę zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na ubezpieczenie swoje i pracowników? RADA Tylko w przypadku, gdy zawarta

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Zawarłem umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który przyjechał do Polski w połowie 2017 r. Zlecone przeze mnie czynności były wykonywane na terytorium Polski. Zleceniobiorca do rozliczenia nie przedłożył żadnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Jako zleceniodawca mam wątpliwość, czy wypłacając zleceniobiorcy

 • Czy mały podatnik, który wykorzystał limit jednorazowej amortyzacji, jest uprawniony do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 16.10.2017

  PROBLEM Mały podatnik wykorzystał w 2017 r. limit dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł, przysługujący mu na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof. We wrześniu 2017 r. kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 8 KŚT za kwotę 11 000 zł. Czy w takim przypadku podatnik ten może skorzystać z

 • Czy odpis na fundusz nagród dla pracowników można zaliczyć do kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM X sp. z o.o. zamierza dokonać wypłaty nagród dla pracowników z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu nagród. Utworzenie funduszu nagród wynika z obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania. Czy utworzony odpis na fundusz nagród dla pracowników może zostać zaliczony przez spółkę do kosztów uzyskania

 • W którym momencie roku podatkowego rozliczać koszty bezpośrednio związane z przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. ponosi zarówno koszty pośrednie, jak i bezpośrednie koszty uzyskania przychodów. Zdarza się, że faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymuje już po miesiącu, w którym uzyskaliśmy przychody z nim związane. Na przykład przychód uzyskaliśmy w czerwcu 2017 r., a fakturę kosztową

 • Jak wycenić rezerwę na zobowiązania i czy może ona zostać zdyskontowana?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma musi stworzyć rezerwę na niespłacone zobowiązania. Jak wycenić taką rezerwę? Czy wycena może ulec zmianie?

 • W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Pracownik uzyskał naszą zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Jak pracodawca może go zlikwidować? RADA Pracodawca ma dwa sposoby na likwidację indywidulanego rozkładu czasu pracy. Przede wszystkim może zawrzeć z zatrudnionym porozumienie, na mocy którego pracownik zgadza się na rezygnację z indywidualnego

 • Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego w razie śmierci matki przed podjęciem zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Kilka dni przed podjęciem pracy w naszej firmie przez nowego pracownika zmarła jego matka. Czy po podjęciu przez niego pracy możemy mu udzielić urlopu okolicznościowego? RADA Nie. W momencie śmierci matki zainteresowany urlopem okolicznościowym nie był jeszcze pracownikiem. A to dyskwalifikuje jego żądanie

 • Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie dziecka piersią

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Pracownica chce korzystać z przerw na karmienie dziecka piersią. Jej dziecko ma już prawie 4 lata i zdaniem pracodawcy udzielanie przerw na karmienie jest już nieuzasadnione. Co w tej sytuacji może zrobić pracodawca? RADA Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, czy zatrudniona nie nadużywa swoich uprawnień, powinien