do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie błędy popełniają podatnicy przy wypełnianiu JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2018

  W związku z błędami pojawiającymi się przy wypełnianiu JPK_VAT Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnia, wskazując prawidłowy sposób wpisywania danych. Zdaniem MF podatnicy najczęściej popełniają błędy w przypadku ewidencjonowania transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia oraz przy wprowadzaniu do JPK_VAT danych z faktur.

 • Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik kupił towar w Chinach. Towar ten, zanim trafił do Polski, został oclony w Hamburgu (przez niemiecką agencję celną, która działa na terenie Niemiec jako przedstawiciel podatkowy podatnika), a następnie na zlecenie podatnika został przetransportowany do kraju. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany

 • Czy w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku dochodzi do importu usług

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Polska spółka przetwórstwa spożywczego zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na zakup linii produkcyjnej. Czy przekazanie środków pieniężnych z polskiego rachunku bankowego na rachunek w niemieckim banku w celu zapewnienia środków na spłatę rat kredytowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu? Czy spłata odsetek

 • Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakupy owoców od rolników ryczałtowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2018

  PROBLEM Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakup owoców na giełdzie warzywno-owocowej od niezarejestrowanych rolników przez przedsiębiorstwo przetwórcze? RADA W celu dokumentowania zakupów od rolników ryczałtowych przedsiębiorstwo powinno wystawiać faktury VAT RR. Zakupy te powinny być wykazywane w poz. 45 i 46 deklaracji

 • Jak wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów częściowo refundowanych przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep z wyrobami rehabilitacyjno-medycznymi. W jaki sposób wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów, które są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego? RADA Dostawy towarów częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być wykazywane w plikach

 • Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi informatyczne. Od kontrahenta z USA otrzymaliśmy fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data wystawienia i  otrzymania faktury - kwiecień 2018 r.). Targi odbędą się w czerwcu 2018 r. Czy powinniśmy rozpoznać import usług, a jeżeli tak - w którym miesiącu? Jak

 • Jak rozliczyć VAT w myjni samoobsługowej z automatem gotówkowym

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna posiada myjnię samoobsługową. Co dwa dni pobierany jest utarg z myjni i przekazywany do kasy na podstawie dokumentu wewnętrznego. Raz na miesiąc tworzony jest dokument zbiorczy sprzedaży dla osób fizycznych, gdzie obliczony jest VAT do naliczenia. Czy firma postępuje prawidłowo i jak przedstawić sprzedaż

 • Czy anulowaną fakturę trzeba wykazać w ewidencji VAT oraz JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM Pomyłkowo wystawiliśmy fakturę, po czym ją anulowaliśmy. Czy anulowaną fakturę trzeba wykazać w ewidencji VAT oraz JPK_VAT? RADA Nie, anulowanej faktury nie muszą Państwo wykazywać ani w ewidencji VAT, ani w pliku JPK_VAT. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Chociaż przepisy nie przewidują tego wprost, przyjmuje

 • Jak wykazywać w ewidencji i w JPK_VAT wydatki na paliwo

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych, w której wykorzystuję samochód osobowy. W jaki sposób należy ujmować w ewidencji VAT i w strukturze JPK_VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których odliczam 50% podatku naliczonego?

 • Kiedy wykazywać sprzedaż towarów medycznych podlegających refundacji przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Prowadzimy sklep z artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi. Część artykułów to wyroby medyczne podlegające refundacji przez NFZ. Jak i kiedy rozliczyć ich sprzedaż, jeśli transakcja miała miejsce przykładowo w grudniu 2017 r., a refundacja wpłynęła do nas dopiero w lutym 2018 r.? RADA Dostawę wyrobów medycznych

 • Czy można ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2018

  PROBLEM Firma prowadzi m.in. sprzedaż wszelkiego rodzaju artykułów metalowych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W prowadzonej działalności sprzedajemy towary zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom zarejestrowanym jako podatnicy VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy na kasie fiskalnej. Czy

 • Jak wykazywać w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM Wielu naszych stałych klientów wystawia faktury w naszym imieniu. W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania? RADA Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe.

 • Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2018 r. i przeprowadzić korektę roczną

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.12.2017

  W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2018 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2018 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych.

 • Czy rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT musi przesyłać pliki JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM W 2017 r. rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Czy w 2018 r. jest on obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT? RADA Tak, rolnik ryczałtowy, który w 2017 r. zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, jest  obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT od 2018 r. Pierwszy

 • Czy od rozliczenia za styczeń 2018 r. deklaracje VAT-12 należy składać w formie elektronicznej

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM Jestem taksówkarzem korzystającym z opodatkowania VAT w formie ryczałtu. Czy od 1 stycznia 2018 r. muszę składać deklaracje VAT-12 w formie elektronicznej? RADA Nie ma Pan takiego obowiązku. Nadal może Pan składać deklaracje VAT-12 w formie papierowej. UZASADNIENIE Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość

 • Czy prowadząc księgi w formie papierowej, trzeba będzie wysyłać JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.11.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy VAT czynni) bez względu na rozmiary ich działalności (a zatem przedsiębiorcy duzi, średni, mali oraz mikro) będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w postaci elektronicznej. Nie będzie można prowadzić ewidencji VAT w formie papierowej. Nie będzie też możliwości uniknięcia obowiązku przesyłania JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym będzie zobowiązany do comiesięcznego (do 25. dnia miesiąca) przesyłania Ministrowi Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formacie JPK.

 • Jak wystawić fakturę korygującą, gdy była wpłacona zaliczka

  Porada aktualna | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Nastąpiła zmiana stawki VAT z 23% na 8%. Faktura zaliczkowa została wystawiona we wrześniu, rozliczeniowa (wydanie towaru) – w październiku. Czy wystawiamy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, czy korygujemy tylko końcową? Czy musimy wysłać korektę JPK_VAT? RADA Należy skorygować zarówno fakturę

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). MF zachęca mikroprzedsiębiorców do wysyłania testowych wersji JPK_VAT jeszcze za okres październik–grudzień 2017 r. Dzięki temu uzyskują zwrot VAT we wczesniejszym terminie.

 • Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.08.2017

  Zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Tak zadeklarowało Ministerstwo Finansów w wydanym 16 sierpnia 2016 r. komunikacie. Przepisy ustawy o VAT nie uległy zmianie w tym zakresie. Podatnik, który będzie chciał otrzymać zwrot w krótszym terminie powinien ułatwić organom podatkowym jego weryfikację. W tym celu powinien przesłać ewidencję w formacie JPK_VAT mimo, że nie ma jeszcze takiego obowiązku.

 • Prawidłowa wysyłka plików JPK_VAT – zalecenia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Minister Finansów wydał komunikaty wyjaśniające, w jaki sposób należy prawidłowo składać pliki JPK_VAT. MF przypomniał, że korekty JPK_VAT powinny zawierać oznaczenie „2” w rubryce „Cel złożenia”. MF poinformował również, iż składanie kilku plików za ten sam okres jest nieprawidłowe. Podatnik powinien scalić pliki za ten sam okres i wysłać jeden dokument. Wysyłka kilku dokumentów oznacza, że pierwszy z nich jest traktowany jako podstawowy, a kolejne jako korekta. Przedstawiamy treść komunikatów MF w tej sprawie.

 • Jak naprawić pomyłkowe wystawienie dwóch faktur dokumentujących tę samą czynność

  Porada aktualna | data dodania: 28.07.2017

  Problem Przez pomyłkę zostały wystawione dla jednego klienta dwie faktury na ten sam towar. Jedna została wysłana do klienta, druga nie została nawet wydrukowana. Czy wchodzi w grę anulowanie tej faktury? Czy należy wystawić fakturę korygującą i oryginał oraz kopię podpiąć razem z pierwotną fakturą w sierpniu bez podpisu

 • Weryfikacja składanych plików JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.05.2017

  Minister Finansów poinformował, że w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w przesłanych plikach JPK_VAT do podatników zostaną skierowane pisma z prośbą o wyjaśnienie, poprawę błędów i korekty plików JPK_VAT. MF podkreślił, że pisma te będą przesyłane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl, nie będą zawierały wezwań do zapłaty podatku ani linków czy załączników, które należałoby otwierać. E-maile z takimi elementami z pewnością nie są przesyłane przez MF, wskazanego w nich podatku do zapłaty nie należy płacić, a linków i załączników do nich dołączanych nie należy otwierać.

 • Obowiązki dotyczące JPK VAT - według MF

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 23.02.2017

  Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych są obowiązani (od 1 stycznia 2017 r.) do comiesięcznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT (w formacie pliku JPK_VAT). Po raz pierwszy należało się z tego obowiązku wywiązać do 27 lutego 2017 r., o czym przypomniał MF w komunikacie opublikowanym na www.mf.gov.pl. W tym samym komunikacie znajduje się ostrzeżenie, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może stać się przyczyną podjęcia czynności wyjaśniających oraz uzasadniać nałożenie kary z Kodeksu karnego skarbowego.

 • Jak ustalić status przedsiębiorcy - wyjaśnienia MF

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 30.01.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie ustalania statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby ustalania prawa do zwolnienia z obowiązku przesyłania JPK_VAT. Przedstawiamy treść tych wyjaśnień.

 • 31 stycznia 2017 r. mija termin złożenia JPK_VAT za 2016 r. przez jednostki budżetowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.12.2016

  Jednostki budżetowe, które w 2016 r. mogły być uznane za dużego przedsiębiorcę i były czynnymi podatnikami prowadzącymi ewidencję sprzedaży w formie elektronicznej, muszą wysłać za okres czerwiec-grudzień 2016 r. te ewidencje w formacie JPK_VAT do Ministra Finansów. Mają na to czas do końca stycznia 2017 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK