do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT – komunikat

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku przesyłania JPK_VAT w przypadkach, gdy w okresie zawieszenia tej działalności podatnik uzupełnia ewidencję VAT i składa deklarację VAT. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, podatnik składa również JPK_VAT. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie, którego treść przytaczamy.

 • JPK_VAT dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) oraz przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, ponieważ duże przedsiębiorstwa wysyłają już JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 • Jak zawieszenie działalności gospodarczej w połowie miesiąca wpływa na obowiązek wysłania pliku JPK_VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2018

  Podatnik zawiesił działalność gospodarczą w połowie miesiąca. Czy w związku z tym musi za ten miesiąc wysłać plik JPK_VAT? Tak! Chociaż w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej co do zasady nie wysyła się plików VAT_JPK, jednak od tej zasady są też wyjątki. Jeden z nich przewiduje konieczność wysłania tego

 • Jak zapisywać w JPK_VAT korektę transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  PROBLEM Jak ma postąpić podatnik, gdy w styczniu otrzymał od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania. Podatnik prawidłowo ujął transakcję w swojej ewidencji jako odwrotne obciążenie i naliczył VAT od kwoty brutto. W

 • Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel

 • Do jakiego urzędu zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Czy istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT? Jeżeli tak, do jakiego organu wystąpić z takim wnioskiem? RADA Tak, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia pliku JPK_VAT. Wniosek taki można skierować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego

 • Ułatwienia dla podatników w przesyłaniu JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.02.2018

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni, a zatem również mikroprzedsiębiorcy, są zobowiązani do przesyłania JPK_VAT. W związku z tym Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić pewne ułatwienia w zakresie sposobu przesyłania JPK_VAT.  Poza możliwością podpisywania JPK kwalifikowanym podpisem

 • Jak podatnicy rozliczający się kwartalnie składają JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2018

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny, w tym również rozliczający się kwartalnie, musi za każdy miesiąc wysłać JPK_VAT. Oznacza to dla podatników rozliczających się kwartalnie, że za dany kwartał muszą wysłać trzy pliki JPK_VAT, tj. za każdy miesiąc kwartału, i złożyć jedną deklarację VAT-7K.

 • Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2018

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są mikroprzedsiębiorcy. Mam dwa pytania dotyczące JPK: W jaki sposób trzeba będzie przesyłać JPK_VAT? Jakim podpisem należy opatrywać pliki JPK_VAT? Czy klient może mnie upoważnić do wysyłania JPK_VAT i wówczas mogę posługiwać się swoim podpisem? Część klientów

 • Jak korygujemy JPK_VAT w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.01.2018

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny musi składać JPK_VAT. Nierozłącznie z tym tematem związany jest temat korekt. Gdy stwierdzimy błędy w rozliczeniu VAT, korektę JPK_VAT mamy obowiązek złożyć tylko za okresy, za które byliśmy zobowiązani składać JPK_VAT. Przedstawiamy zasady korekt JPK_VAT określone przez MF w udzielanych wyjaśnieniach.

 • Zwrot towarów i zaliczek – udokumentowanie i rozliczenie korekty w deklaracji oraz JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.01.2018

  Zwrot towarów i zaliczek to jedna z przyczyn korekty sprzedaży, której sposób udokumentowania i moment rozliczenia zależą od specyfiki sprzedaży. Zasady tej korekty zależą m.in. od tego, czy zwrot dotyczy sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych czy przedsiębiorców, a także od tego, czy nastąpił on w ramach sprzedaży krajowej czy sprzedaży zagranicznej.

 • Czy można kilka razy korygować ten sam plik JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2018

  PROBLEM Nasza firma złożyła miesiąc temu korektę JPK_VAT za listopad 2017 r. Informacja zawiera jednak jeszcze jeden błąd. Czy można przesłać kolejną korektę tego samego pliku? Dodam, że sami dostrzegliśmy tę nieścisłość. Jak oznaczyć taką korektę RADA Tak, mają Państwo prawo do przesłania – w celu dokonania

 • Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej należy wysyłać JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2018

  PROBLEM Mikroprzedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zawiesił w listopadzie 2017 r. wykonywanie działalności gospodarczej na 5 miesięcy. Czy mimo to musi od rozliczenia za styczeń 2018 r. przesyłać zerowe pliki JPK_VAT? RADA Z przepisów wprost nie wynika, że podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i

 • Kto nie będzie musiał wysyłać pliku JPK_MAG

  Porada aktualna | data dodania: 12.01.2018

  PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość korzysta z uproszczeń zawartych w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Nie prowadzi więc ewidencji magazynowej. Nie będzie zatem mogła od 1 lipca 2018 r. na wezwanie urzędu skarbowego wysłać pliku JPK_MAG. Kto będzie musiał, a kto nie wysyłać pliki JPK_MAG? 

 • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. – elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.11.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W takiej samej formie trzeba będzie składać deklaracje VAT.

 • Jak wykazać w JPK_VAT nieodpłatne przekazanie kalendarzy kontrahentom

  Porada aktualna | data dodania: 07.11.2017

  PROBLEM Jak wprowadzić do ewidencji sprzedaży VAT dokument wewnętrzny dokumentujący przekazanie towaru na cele osobiste podatnika, żeby było prawidłowo w JPK? Jako nabywcę wpisać samego siebie? Jaki NIP? Jak prawidłowo wprowadzić do rejestru sprzedaży (JPK) przekazanie kalendarzy dla kontrahentów na podstawie art.7 ust. 2 ustawy o

 • Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.02.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku przesyłania JPK_VAT w przypadkach, gdy w okresie zawieszenia tej działalności podatnik uzupełnia ewidencję VAT i składa deklarację VAT. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, podatnik składa również JPK_VAT. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie, którego treść przytaczamy.

 • JPK_VAT dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.12.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, ponieważ duże przedsiębiorstwa wysyłają już JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 • Jak wykazywać transakcje sprzedaży w JPK

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM Od przyszłego roku będziemy wysyłać pliki JPK. Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż dla firm (wiele operacji w ciągu miesiąca)? RADA Sprzedaż dla firm powinna być udokumentowana fakturami. Z uwagi na wymogi związane z jednolitym plikiem kontrolnym faktury powinny być wpisywane w JPK odrębnie. UZASADNIENIE

 • Prawidłowa wysyłka plików JPK_VAT – zalecenia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.07.2017

  Minister Finansów wydał komunikaty wyjaśniające, w jaki sposób należy prawidłowo składać pliki JPK_VAT. MF przypomniał, że korekty JPK_VAT powinny zawierać oznaczenie „2” w rubryce „Cel złożenia”. MF poinformował również, iż składanie kilku plików za ten sam okres jest nieprawidłowe. Podatnik powinien scalić pliki za ten sam okres i wysłać jeden dokument. Wysyłka kilku dokumentów oznacza, że pierwszy z nich jest traktowany jako podstawowy, a kolejne jako korekta. Przedstawiamy treść komunikatów MF w tej sprawie.

 • Obowiązki dotyczące JPK_VAT – według MF

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 17.05.2017

  Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych są obowiązani (od 1 stycznia 2017 r.) do comiesięcznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT (w formacie pliku JPK_VAT). Po raz pierwszy należało się z tego obowiązku wywiązać do 27 lutego 2017 r., o czym przypomniał MF w komunikacie opublikowanym na www.mf.gov.pl. W tym samym komunikacie znajduje się ostrzeżenie, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może stać się przyczyną podjęcia czynności wyjaśniających oraz uzasadniać nałożenie kary z Kodeksu karnego skarbowego.

 • Jak korygować ewidencję wysłaną w formacie JPK_VAT

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 28.03.2017

  Kolejna grupa podatników wysłała już swoje pierwsze JPK_VAT. Należy pamiętać, że każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K, która jest spowodowana zmianami w ewidencji, powoduje, iż podatnik jest zobowiązany do przesłania ponownie JPK_VAT. Dotyczy to oczywiście okresu, kiedy istniał już obowiązek przesyłania JPK_VAT.

 • Czy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność są zwolnieni z obowiązku składania JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.01.2017

  W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2016 r. lub rozpoczynają ją w 2017 r., ustalenie prawa do zwolnienia z obowiązku składania JPK_VAT może być problematyczne. Podatnicy ci nie dysponują danymi z ostatnich dwóch lat obrotowych, na podstawie których można ustalić ich status. Czy można ich zatem uznać za mikroprzedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z obowiązku przesyłania JPK_VAT? Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytanie redakcji „Mk” w tej sprawie.

 • Jak ustalić, czy przedsiębiorca jest zwolniony ze składania JPK_VAT w 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 27.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiązkiem comiesięcznego przesyłania swojej ewidencji w formacie JPK_VAT. Będą to przedsiębiorcy mali i średni. Przedsiębiorcy mikro będą z tego obowiązku zwolnieni jeszcze przez rok. Dlatego istotne jest ustalenie, którego przedsiębiorcę można uznać za jednostkę mikro, a którego za jednostkę małą lub średnią. Tylko przedsiębiorcy posiadający status mikro są zwolnieni z obowiązku przesyłania JPK_VAT w 2017 r.

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK – część 3

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.11.2016

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK