do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • JPK_VAT dla wszystkich od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.12.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, ponieważ duże przedsiębiorstwa wysyłają już JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 • Jak wykazywać transakcje sprzedaży w JPK

  Porada aktualna | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Od przyszłego roku będziemy wysyłać pliki JPK. Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż dla firm (wiele operacji w ciągu miesiąca)? RADA Sprzedaż dla firm powinna być udokumentowana fakturami. Z uwagi na wymogi związane z jednolitym plikiem kontrolnym faktury powinny być wpisywane w JPK odrębnie. UZASADNIENIE

 • Prawidłowa wysyłka plików JPK_VAT – zalecenia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2017

  Minister Finansów wydał komunikaty wyjaśniające, w jaki sposób należy prawidłowo składać pliki JPK_VAT. MF przypomniał, że korekty JPK_VAT powinny zawierać oznaczenie „2” w rubryce „Cel złożenia”. MF poinformował również, iż składanie kilku plików za ten sam okres jest nieprawidłowe. Podatnik powinien scalić pliki za ten sam okres i wysłać jeden dokument. Wysyłka kilku dokumentów oznacza, że pierwszy z nich jest traktowany jako podstawowy, a kolejne jako korekta. Przedstawiamy treść komunikatów MF w tej sprawie.

 • Obowiązki dotyczące JPK_VAT – według MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych są obowiązani (od 1 stycznia 2017 r.) do comiesięcznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT (w formacie pliku JPK_VAT). Po raz pierwszy należało się z tego obowiązku wywiązać do 27 lutego 2017 r., o czym przypomniał MF w komunikacie opublikowanym na www.mf.gov.pl. W tym samym komunikacie znajduje się ostrzeżenie, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może stać się przyczyną podjęcia czynności wyjaśniających oraz uzasadniać nałożenie kary z Kodeksu karnego skarbowego.

 • Jak korygować ewidencję wysłaną w formacie JPK_VAT

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 28.03.2017

  Kolejna grupa podatników wysłała już swoje pierwsze JPK_VAT. Należy pamiętać, że każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K, która jest spowodowana zmianami w ewidencji, powoduje, iż podatnik jest zobowiązany do przesłania ponownie JPK_VAT. Dotyczy to oczywiście okresu, kiedy istniał już obowiązek przesyłania JPK_VAT.

 • Czy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność są zwolnieni z obowiązku składania JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.01.2017

  W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2016 r. lub rozpoczynają ją w 2017 r., ustalenie prawa do zwolnienia z obowiązku składania JPK_VAT może być problematyczne. Podatnicy ci nie dysponują danymi z ostatnich dwóch lat obrotowych, na podstawie których można ustalić ich status. Czy można ich zatem uznać za mikroprzedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z obowiązku przesyłania JPK_VAT? Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytanie redakcji „Mk” w tej sprawie.

 • Jak ustalić, czy przedsiębiorca jest zwolniony ze składania JPK_VAT w 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 27.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiązkiem comiesięcznego przesyłania swojej ewidencji w formacie JPK_VAT. Będą to przedsiębiorcy mali i średni. Przedsiębiorcy mikro będą z tego obowiązku zwolnieni jeszcze przez rok. Dlatego istotne jest ustalenie, którego przedsiębiorcę można uznać za jednostkę mikro, a którego za jednostkę małą lub średnią. Tylko przedsiębiorcy posiadający status mikro są zwolnieni z obowiązku przesyłania JPK_VAT w 2017 r.

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK – część 3

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.11.2016

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK – część 2

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.11.2016

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK – część 1

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.11.2016

 • Ewidencja dla podatku od towarów i usług JPK_VAT – broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.11.2016

 • Bezpłatna aplikacja JPK – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.11.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm.

 • Ewidencja VAT 2017 – nowe zasady prowadzenia i obowiązek przesyłania danych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 24.10.2016

  Z początkiem 2017 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT. Chociaż zmiany mogą się wydawać niewielkie, jednak istnieje realna obawa, że przynajmniej dla części podatników mogą być przyczyną kłopotów. Bez wątpienia należy się przygotować do zmian. Powagi sytuacji dodaje fakt, że zbiegły się one w czasie z wprowadzeniem obowiązku przesyłania ewidencji VAT w formacie JPK_VAT dla naprawdę dużej grupy podatników. To już za styczeń 2017 r. po raz pierwszy swój JPK_VAT przekażą średni i mali przedsiębiorcy.

 • Czy faktury zakupu muszą być przekazywane w formacie JPK

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2016

  Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.

 • Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 23.08.2016

  Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Taki obowiązek (przekazywania plików zgodnych z formatem JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży.

 • Jednolity Plik Kontrolny – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.08.2016

  28 czerwca 2016 r. na stronie MF pojawił się komunikat wskazujący najważniejsze informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), terminach powstania obowiązku stosowania JPK oraz funkcjach, które będzie spełniał. Przedstawiamy istotne fragmenty komunikatu.

 • JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.08.2016

  Minister Finansów zajął oficjalne stanowisko w sprawie obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. 20 czerwca 2016 r. wydał interpretację ogólną, w której zaakceptował możliwość odpowiedniego stosowania czasowych zwolnień z obowiązku stosowania JPK w stosunku do podmiotów niebędących przedsiębiorcami. Oznacza to, że obowiązek stosowania JPK objął od 1 lipca 2016 r. „duże” jednostki, w tym podmioty niebędące przedsiębiorcami. Natomiast niebędące przedsiębiorcami jednostki mikro-, małe i średnie mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków – analogicznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

 • JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.07.2016

  Minister Finansów zajął oficjalne stanowisko w sprawie obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. 20 czerwca 2016 r. wydał interpretację ogólną, w której zaakceptował możliwość odpowiedniego stosowania czasowych zwolnień z obowiązku stosowania JPK w stosunku do podmiotów niebędących przedsiębiorcami. Oznacza to, że obowiązek stosowania JPK objął od 1 lipca 2016 r. „duże” jednostki, w tym podmioty niebędące przedsiębiorcami. Natomiast niebędące przedsiębiorcami jednostki mikro, małe i średnie mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków – analogicznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

 • Czy tylko przedsiębiorcy muszą składać informacje o ewidencji VAT

  Porada aktualna do dnia 2016-06-20 | data dodania: 30.06.2016

  Nie tylko „duzi” przedsiębiorcy muszą przekazywać Ministrowi Finansów informacje o prowadzonej ewidencji VAT za okresy miesięczne, i to poczynając od 1 lipca 2016 r. Ustawodawca nałożył ten obowiązek także na podmioty, które nie są „przedsiębiorcami”. Nowy obowiązek obejmuje wszystkich podatników VAT zobowiązanych do prowadzenia ewidencji VAT i prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej. Tym samym obowiązek ten obejmie również gminy, uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, a także wszystkie inne podmioty „niebędące przedsiębiorcami”, które – jako podatnicy VAT – są obowiązane do prowadzenia ewidencji VAT i prowadzą elektronicznie księgi podatkowe. Co więcej, podmioty niebędące przedsiębiorcami zostały obciążone obowiązkiem comiesięcznego

 • Czy informacje o prowadzonej ewidencji VAT muszą przesyłać tylko duzi przedsiębiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  Od rozliczenia za lipiec 2016 r. informacje o prowadzonej ewidencji VAT muszą przesyłać duzi przedsiębiorcy, gdy prowadzą księgi przy użyciu programów komputerowych. Z tego obowiązku zostali zwolnieni mali, średni i mikroprzedsiębiorcy. Podatnicy które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, powinni zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów, wydanej 20 czerwca 2016 r. nr PK4.8012.55.2016.

 • Mikroprzedsiębiorcy nie muszą wdrażać Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.06.2016

  Mikroprzedsiębiorcy nie muszą wdrażać Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) od 1 lipca 2016 r. Mogą oni na żądanie organów podatkowych przekazywać księgi podatkowe, ewidencje i dowody księgowe w formacie JPK wymaganym przez fiskusa, jednak do 30 czerwca 2018 r. przekazanie fiskusowi dokumentów w formacie JPK jest dla nich fakultatywne. Dopiero od 1 lipca 2018 r. będzie to dla nich obowiązkowe.

 • Kto ma obowiązek przesyłać do MF informację o ewidencji VAT

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 09.06.2016

  Poczynając od 1 lipca 2016 r., na „dużych przedsiębiorców” został nałożony obowiązek przesyłania do MF informacji o ewidencji prowadzonej dla celów VAT. Ewidencja ta ma być przekazywana w wymaganej przez fiskusa formie elektronicznej, umożliwiającej organom podatkowym automatyczną kontrolę przekazywanych danych. Pozostali przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) zostali czasowo zwolnieni z tego obowiązku. W przypadku przedsiębiorców małych i średnich zwolnienie obowiązuje do końca 2016 r., a w przypadku mikroprzedsiębiorców – do końca 2017 r.

 • Kto od rozliczenia za lipiec 2016 r. musi przesyłać do MF informacje z ewidencji VAT

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 31.05.2016

  Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od rozliczenia za lipiec 2016 r. będą zobowiązani przekazywać do MF informację o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT. Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców. Tak wynika z ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK