do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.07.2020

  Zarówno sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, jak i nabywca, który jest zobowiązany do korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury, muszą dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Zasada ta nie ulegnie zmianie od 1 października 2020 r. w nowym JPK_V7M/JPK_V7K. Nadal podatnicy nie będą mogli posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą.

 • Połączona ewidencja z deklaracją VAT – od października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

 • Obowiązkowe kasy online – przesunięcie terminu

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

 • Tarcza 4.0 – dopłaty do oprocentowania, wsparcie dla pracodawców i pracowników, ulgi dla podatników i przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 4.0.

 • Aktualizacja broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  MF poinformowało o publikacji broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją.

 • Nowa ewidencja VAT od 1 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

 • Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT przesunięty na październik, a matryca stawek VAT bez zmian

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2020

 • Jak rozliczyć sprzedaż towarów w ramach WDT, jeśli niektóre towary zostały skradzione na trasie przejazdu

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2020

 • Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna rozliczać najem prywatny w ewidencji i deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2020

 • Jak rozliczyć sprzedaż używanego samochodu, gdy marża jest ujemna

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2020

 • Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów importowanych do innego państwa członkowskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Polski podatnik, sprowadzając towary spoza UE, które są dopuszczane do obrotu na terytorium innego państwa UE, rozlicza import w tym kraju, a nie w Polsce. Gdy towar przemieszcza do kraju, jest natomiast zobowiązany rozliczyć w Polsce WNT, co może stwarzać problemy, gdy nie jest zarejestrowany do VAT w kraju, gdzie miał miejsce import.

 • Jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2020

 • Import towarów po zmianach od 1 lipca i 1 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Od 1 lipca 2020 r. każdy podatnik VAT czynny będzie mógł rozliczyć import towarów w deklaracji VAT, bez względu na zastosowane procedury celne. Jest to duża oszczędność dla podatników, którzy skorzystają z tych zasad rozliczeń. Nie będą musieli płacić VAT w terminie 10 dni od powstania długu celnego bezpośrednio do urzędu skarbowego, tylko rozliczą go w deklaracji. Aby skorzystać z tych metod rozliczeń, trzeba będzie co do zasady dokonywać zgłoszenia celnego przez przedstawiciela. Nie będzie także możliwe kwartalne rozliczenie VAT. Natomiast zostanie przesunięta data zniesienia obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT w deklaracji, tak jak w przypadku JPK_VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r.

 • Nowe zasady ewidencji oraz JPK z deklaracją – od października

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2020

  W ramach tarczy 4.0 projektowane jest przesunięcie terminu wejścia w życie nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania JPK_VAT wraz z deklaracją. Przepisy te mają wejść w życie od 1 października zamiast od 1 lipca 2020 r.

 • Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT przesunięty na październik 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2020

  Do projektu, który ma wprowadzić tzw. tarczę 4.0, w trakcie prac sejmowych dołożono przepisy przesuwające kolejny raz wejście w życie nowego JPK_VAT i zmian w zasadach prowadzenia ewidencji VAT. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 października 2020 r.

 • Od kiedy można ewidencjonować paragony z numerami NIP kupującego uznane za faktury uproszczone na podstawie raportów kasowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.04.2020

  Przy okazji przesunięcia z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. daty wejścia w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wprowadzono również zmiany w tym rozporządzeniu. Umożliwiono podatnikom ewidencjonowanie paragonów z NIP kupującego, uznanych za faktury, zbiorczo na podstawie raportów kasowych. Ponieważ całe rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca, także i ten przepis powinien obowiązywać od tej daty. Treść wydanego 15 kwietnia 2020 r. komunikatu MF sugerowała, że przyjęto jednak korzystną wykładnię, iż nowe regulacje można stosować już od 1 kwietnia 2020 r., czyli od daty wejścia w życie tej zmiany. Jednak MF wycofało się z tego i komunikat został zmieniony. Oznacza to, że korzystniejsze zasady ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone obowiązują od 1

 • Faktur uproszczonych nie trzeba wykazywać w JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.04.2020

  Ministerstwo Finansów podało informację, że paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustawą VAT, nie muszą być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r. Według MF takie rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r., mimo że termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przesunięto na 1 lipca 2020 r.

 • Tarcza antykryzysowa już obowiązuje

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.04.2020

  31 marca 2020 r. Sejm zakończył pracę nad pakietem ustaw zwanych tarczą antykryzysową. Ustawy zostały również tego same dnia podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dlatego już obowiązują. Dla podatników VAT oznacza to przesunięcie daty wejścia w życie matrycy stawek VAT oraz nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca br. Oprócz tych zmian umożliwiono podatnikom ewidencjonującym obrót na kasach online wystawianie za zgodą kupujących e-paragonów zamiast paragonów papierowych. Dla podatników VAT nie przewidziano więcej uproszczeń. Sejm odrzucił poprawkę Senatu, która umożliwiała szybsze odzyskanie środków z rachunku VAT. Nie zmieniono także zasad uzyskiwania zwrotów VAT. Również ulga na złe długi

 • Rozwiązania zaproponowane przez MF w ustawach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny do dnia 2020-04-18 | data dodania: 27.03.2020

  Tarcza antykryzysowa to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. Zaproponowane przez resort finansów zapisy z zakresu finansów publicznych dotyczą głównie kwestii budżetowych i obszaru działalności instytucji finansowych.

 • Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.03.2020

  25 marca 2020 r. rząd przyjął pakiet rozwiązań tworzących tarczę antykryzysową. Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Projekty te opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

 • Wyjaśnienia Ministra Finansów

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.03.2020

 • Nowy JPK_VAT – objaśnienia MF i bezpłatne narzędzia do wysyłki

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2020

  Ministerstwo Finansów informuje o planowanym udostępnieniu bezpłatnych narzędzi służących do przygotowania i wysyłki nowego JPK_VAT. Minister ­Finansów opublikował również broszurę informacyjną do JPK_V7M i JPK_V7K.

 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i nowy JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.03.2020

 • Nowy JPK – MF udostępni bezpłatne narzędzia do realizacji obowiązku

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.03.2020

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że udostępni najmniejszym przedsiębiorcom bezpłatne narzędzie służące do przygotowania i wysyłki nowego JPK.

 • Jak ustalić, czy jesteśmy zobowiązani od 1 kwietnia 2020 r. prowadzić ewidencję na nowych zasadach i wysyłać nowy JPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.03.2020

  Od 1 kwietnia 2020 r. ewidencję na nowych zasadach obowiązkowo musi prowadzić podatnik spełaniający kryteria do uznania go za dużego przedsiębiorcę. Będzie on również wysyłał już od rozliczenia za kwiecień nowy JPK_ VM, który zastąpi dotychczasowy JPK_VAT i deklarację VAT-7. Pozostali podatnicy, w tym jednostki budżetowe, jeśli nie wybiorą dobrowolnie nowych zasad od kwietnia, muszą to zrobić od rozliczenia za lipiec 2020 r. Reasumując, w 2020 r. dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, u którego w jednym z ostatnim dwóch lat obrotowych:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK