do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak w JPK_VAT zapisywać import towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PROBLEM Dokonaliśmy pierwszy raz importu towarów. Jak prawidłowo zapisać tę transakcję w JPK_VAT. Czy należy podawać dane sprzedawcy? RADA Sposób zapisu w JPK_VAT zależy od tego, w jaki sposób rozliczany jest import towarów. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem

 • Likwidacja deklaracji VAT-7/VAT-7K – kiedy zostanie wprowadzony JPK_VDEK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.11.2018

  Rząd planuje likwidację JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K. W ich miejsce ma powstać JPK_VDEK, który będzie wysyłał każdy podatnik VAT czynny. Z projektu wynika, że zmiana ma nastąpić od 1 lipca 2019 r. Dlatego nie są planowane zmiany w dotychczas stosowanym JPK_VAT na 2019 r.

 • Jak zapisać w JPK_VAT faktury korygujące, gdy korzystamy ze split payment

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Czy możemy zwrócić lub zapłacić VAT w związku z wystawieniem faktury korygujacej, korzystającej z systemu podzielonej płatności? Czy to jest uzależnione od tego, że klient nam zapłacił, korzystając z tego systemu? Czy wpłynie to na sposób zapisu w JPK_VAT? Czy trzeba podawać informację, że faktura była rozliczona w

 • Instrukcja wypełniania JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  MF wyjaśnia, jak wykazać w JPK_VAT transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia oraz wprowadzać do JPK_VAT dane z faktur. Poprawne wypełnienie JPK_VAT pozwoli podatnikom uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.

 • Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego, który dokumentuje sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.08.2018

  Gdy sprzedaż objęta odwrotnym obciążeniem zostanie zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sposób jej zapisu w JPK_VAT i deklaracji zależy od tego, czy sprzedawca znał od początku status kupującego. Jeśli nie i naliczył VAT, to późniejsze spełnienie warunków do objęcia sprzedaży mechanizmem odwrotnego obciążenia wymaga skorygowania kwoty podatku wykazanego na paragonie fiskalnym i dokonania w związku z tym zwrotu części należności odpowiadającej kwocie podatku. W tym celu należy dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Na wartości wynikające z tak skorygowanego paragonu należało wystawić fakturę oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”.

 • Jak w JPK_VAT wykazać ulgę na złe długi

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.08.2018

  Gdy od ustalonego w umowie lub na fakturze terminu płatności minie 150 dni, a nabywca nie opłaci faktury, sprzedawca może skorygować VAT, czyli skorzystać z ulgi na złe długi. Kupujący ma natomiast obowiązek skorygować odliczony VAT z nieopłaconej faktury. Korektę tę należy wykazać zarówno w deklaracji, jak i w JPK_VAT. W ewidencji należy wprowadzić poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami „na minus”. Zdaniem MF nie można ich wprowadzać zbiorczo.

 • Ewidencja dla podatku od towarów i usług JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2018

  Dodatek dostępny w formie dokumentu .PDF

 • Instrukcja wypełniania JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.08.2018

  MF wyjaśnia, jak wykazać w JPK_VAT transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia oraz wprowadzać do JPK_VAT dane z faktur. Poprawne wypełnienie JPK_VAT pozwoli podatnikom uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.

 • Struktura JPK dla obrotu magazynowego (JPK_MAG)

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.08.2018

  Struktura JPK_MAG, wersja 1, obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Obrót magazynowy (zwany obrotem materiałowym i towarowym) jest obszarem podlegającym dokumentowaniu przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w ramach ksiąg pomocniczych.

 • JPK_KR, tj. JPK_KsięgiRachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.08.2018

  Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

 • Jakie błędy popełniają podatnicy przy wypełnianiu JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2018

  W związku z błędami pojawiającymi się przy wypełnianiu JPK_VAT Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnia, wskazując prawidłowy sposób wpisywania danych. Zdaniem MF podatnicy najczęściej popełniają błędy w przypadku ewidencjonowania transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia oraz przy wprowadzaniu do JPK_VAT danych z faktur.

 • Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  PROBLEM Podatnik kupił towar w Chinach. Towar ten, zanim trafił do Polski, został oclony w Hamburgu (przez niemiecką agencję celną, która działa na terenie Niemiec jako przedstawiciel podatkowy podatnika), a następnie na zlecenie podatnika został przetransportowany do kraju. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik jest obowiązany

 • Czy w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku dochodzi do importu usług

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Polska spółka przetwórstwa spożywczego zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na zakup linii produkcyjnej. Czy przekazanie środków pieniężnych z polskiego rachunku bankowego na rachunek w niemieckim banku w celu zapewnienia środków na spłatę rat kredytowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu? Czy spłata odsetek

 • Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakupy owoców od rolników ryczałtowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.06.2018

  PROBLEM Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakup owoców na giełdzie warzywno-owocowej od niezarejestrowanych rolników przez przedsiębiorstwo przetwórcze? RADA W celu dokumentowania zakupów od rolników ryczałtowych przedsiębiorstwo powinno wystawiać faktury VAT RR. Zakupy te powinny być wykazywane w poz. 45 i 46 deklaracji

 • Jak wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów częściowo refundowanych przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2018

  PROBLEM Prowadzę sklep z wyrobami rehabilitacyjno-medycznymi. W jaki sposób wykazywać w JPK_VAT sprzedaż towarów, które są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego? RADA Dostawy towarów częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powinny być wykazywane w plikach

 • Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi informatyczne. Od kontrahenta z USA otrzymaliśmy fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data wystawienia i  otrzymania faktury - kwiecień 2018 r.). Targi odbędą się w czerwcu 2018 r. Czy powinniśmy rozpoznać import usług, a jeżeli tak - w którym miesiącu? Jak

 • Jak rozliczyć VAT w myjni samoobsługowej z automatem gotówkowym

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna posiada myjnię samoobsługową. Co dwa dni pobierany jest utarg z myjni i przekazywany do kasy na podstawie dokumentu wewnętrznego. Raz na miesiąc tworzony jest dokument zbiorczy sprzedaży dla osób fizycznych, gdzie obliczony jest VAT do naliczenia. Czy firma postępuje prawidłowo i jak przedstawić sprzedaż

 • Czy anulowaną fakturę trzeba wykazać w ewidencji VAT oraz JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM Pomyłkowo wystawiliśmy fakturę, po czym ją anulowaliśmy. Czy anulowaną fakturę trzeba wykazać w ewidencji VAT oraz JPK_VAT? RADA Nie, anulowanej faktury nie muszą Państwo wykazywać ani w ewidencji VAT, ani w pliku JPK_VAT. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Chociaż przepisy nie przewidują tego wprost, przyjmuje

 • Jak wykazywać w ewidencji i w JPK_VAT wydatki na paliwo

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2018

  PROBLEM Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych, w której wykorzystuję samochód osobowy. W jaki sposób należy ujmować w ewidencji VAT i w strukturze JPK_VAT faktury dotyczące wydatków związanych z samochodem osobowym, od których odliczam 50% podatku naliczonego?

 • Kiedy wykazywać sprzedaż towarów medycznych podlegających refundacji przez NFZ

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  PROBLEM Prowadzimy sklep z artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi. Część artykułów to wyroby medyczne podlegające refundacji przez NFZ. Jak i kiedy rozliczyć ich sprzedaż, jeśli transakcja miała miejsce przykładowo w grudniu 2017 r., a refundacja wpłynęła do nas dopiero w lutym 2018 r.? RADA Dostawę wyrobów medycznych

 • Czy można ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2018

  PROBLEM Firma prowadzi m.in. sprzedaż wszelkiego rodzaju artykułów metalowych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W prowadzonej działalności sprzedajemy towary zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom zarejestrowanym jako podatnicy VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy na kasie fiskalnej. Czy

 • Jak wykazywać w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM Wielu naszych stałych klientów wystawia faktury w naszym imieniu. W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania? RADA Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe.

 • Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2018 r. i przeprowadzić korektę roczną

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.12.2017

  W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2018 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2018 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych.

 • Czy rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT musi przesyłać pliki JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM W 2017 r. rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Czy w 2018 r. jest on obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT? RADA Tak, rolnik ryczałtowy, który w 2017 r. zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, jest  obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT od 2018 r. Pierwszy

 • Czy od rozliczenia za styczeń 2018 r. deklaracje VAT-12 należy składać w formie elektronicznej

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2017

  PROBLEM Jestem taksówkarzem korzystającym z opodatkowania VAT w formie ryczałtu. Czy od 1 stycznia 2018 r. muszę składać deklaracje VAT-12 w formie elektronicznej? RADA Nie ma Pan takiego obowiązku. Nadal może Pan składać deklaracje VAT-12 w formie papierowej. UZASADNIENIE Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK