12.06.2020 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 12.06.2020, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.75.2020.3.BD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.75.2020.3.BD

Czy w wyniku używania przekazanych składników majątkowych Usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego, bądź częściowo odpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy pomimo oddania środków trwałych do korzystania Usługodawcy Spółka zachowuje prawo do ich amortyzacji?

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawców przedstawione we wniosku wspólnym z 17 lutego 2020 r. (data wpływu 21 lutego 2020 r.) uzupełnionym 11 i 15 maja 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

  • w wyniku używania przekazanych składników majątkowych Usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego, bądź częściowo odpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe;
  • pomimo oddania środków trwałych do korzystania Usługodawcy Wnioskodawca zachowa prawo ich amortyzacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych min. w zakresie ustalenia, czy:

  • w wyniku używania przekazanych składników majątkowych Usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego, bądź częściowo odpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • pomimo oddania środków trwałych do korzystania Usługodawcy Wnioskodawca zachowa prawo ich amortyzacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 20 kwietnia 2020 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.75.2020.2.BD, KDIL1-1.4012.63.2020.3.JK wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 15 maja 2020 r.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne