Interpretacja indywidualna z dnia 17.03.2015, sygn. IPPP2/443-1219/14-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-1219/14-4/MT

Czy Wnioskodawca może skorzystać z wyboru zwolnienia z podatku VAT do kwoty 150.000 zł przychodu według art. 113 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, wykonując wyłącznie czynności wykreślone z doradztwa podatkowego w dniu 10 sierpnia 2014 r. na podstawie Deregulacji Ustawy o doradztwie podatkowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 11 lutego 2015 r. o nr IPPP2/443-1219/14-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/443-1219/14-2/MT z dnia 11 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone 13 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi na zasadzie spółki cywilnej małe Biuro Rachunkowe. Przychód z tej działalności kształtuje sie w granicy nieprzekraczającej stu tysięcy zł rocznie. Wnioskodawca jest wpisany na listę doradców podatkowych, bo takie wówczas były wymogi do prowadzenia Biur Rachunkowych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne