Interpretacja indywidualna z dnia 07.05.2015, sygn. ITPP1/4512-288/15/JP, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP1/4512-288/15/JP

Czy może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, świadcząc usługi rachunkowo-księgowe polegające na wykonywaniu czynności w ramach zawartych z klientami umów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą biuro rachunkowe, w ramach której wykonuje czynności sklasyfikowane wg PKD 2007 pod kodem 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, wg PKWiU 2008 pod symbolem 69.20.2 usługi rachunkowo-księgowe. Posiada Pani Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie którego jest uprawniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Świadczy Pani wyłącznie usługi dla firm, z którymi podpisywane są umowy, polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i kadrowo-płacowej. W ramach usługi na rzecz podatników prowadzone są: podatkowe książki przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, ewidencje środków trwałych, wyposażenia, księgi rachunkowe, sporządzanie sprawozdań finansowych, listy płac, imienne karty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych pracowników, deklaracje ZUS, rejestry sprzedaży, rejestry zakupów, deklaracje miesięczne i roczne, wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych i ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i podatek od towarów i usług. Nie ma Pani uprawnień doradcy podatkowego i nie świadczy żadnych usług doradczych tj. nie udziela fachowych porad, opinii, zaleceń, wyjaśnień prawnych, podatkowych, finansowych i ekonomicznych. Przychody ze świadczonych usług rachunkowo-księgowych są niższe niż 150.000 PLN.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne