05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.166.2024.2.MK

Ustalenie możliwości amortyzowania składników majątkowych przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej, metodą liniową

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy Spółce, zawierającej umowy dystrybucji, których przedmiotem jest sprzedaż (…) i dodatkowo elementem tegoż procesu sprzedaży wsparcia jest przekazanie w nieodpłatne korzystanie zbioru środków trwałych o cenie jednostkowej każdego z nich nie przekraczającej 10.000 zł, ujmowanych zbiorczo w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod jednym numerem inwentarzowym - może Spółka amortyzować dany składnik, majątkowy na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe - a więc przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej, metodą liniową (stałe odpisy amortyzacyjne) nie wliczając kosztów zakupu bezpośrednio w koszty podatkowe w chwili zakupu ani nie stosując amortyzacji jednorazowej.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 16 maja 2024 r. (wpływ 27 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca” albo „A”) jest osobą prawną, polskim rezydentem podatkowym dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Spółka produkuje (…) - głównie (…). Swoim Klientom (dystrybutorom (…)) przekazuje meble ekspozycyjne w formie użyczenia - nie sprzedaje ich swoim Klientom/odbiorcom. Odbiorcy sprzedają (…) i eksponują je na w/w meblach. Spółka nie jest producentem mebli - ale kupuje w/w meble ekspozycyjne od firmy trzeciej - przedsiębiorstwa zawodowo zajmującego się produkcją mebli sklepowych, następnie jako towar własny przekazuje w ramach umowy współpracy swoim Odbiorcom hurtowym płytę którzy na tychże meblach prezentują wzory (…) wyprodukowanych przez A - Klientom. Meble są tak wykonane, że wzór (…) może być i jest kilkakrotnie w roku kalendarzowym wymieniany.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne