03.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.150.2024.2.BS

Czy sposób kalkulacji zaliczek przez Spółkę, wskazany w stanie faktycznym, jest prawidłowy, tj. czy koszty bezpośrednie związane zakupem odprzedawanych towarów, a udokumentowane fakturami dotyczącymi zarówno kosztów bezpośrednich dotyczących dostaw wykonanych w miesiącu zamykanym jak i w miesiącu następnym powinny zostać potrącone w miesiącu, w którym powstał odpowiadający im przychód.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sposób kalkulacji zaliczek przez Spółkę, wskazany w stanie faktycznym, jest prawidłowy, tj. czy koszty bezpośrednie związane zakupem odprzedawanych towarów, a udokumentowane fakturami dotyczącymi zarówno kosztów bezpośrednich dotyczących dostaw wykonanych w miesiącu zamykanym jak i w miesiącu następnym powinny zostać potrącone w miesiącu, w którym powstał odpowiadający im przychód.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 10 maja 2024 r. (wpływ za pośrednictwem platformy ePUAP w tym samym dniu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym do celów podatku VAT w Polsce. Wnioskodawca wykonuje czynności w przedmiocie produkcji (...) i handlu (...).

Wnioskodawca w roku 2024 oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie metody podstawowej – comiesięczna kalkulacja zaliczki w oparciu o bieżący dochód. W praktyce gospodarczej Spółki faktury dokumentujące koszty bezpośrednio związane z przychodami miesiąca zamykanego spływają w kolejnym okresie. Są to zarówno koszty dotyczące zarówno usług/dostaw towarów wykonanych w zamykanym miesiącu jak i w kolejnym okresie rozliczeniowym.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne