24.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.194.2024.2.JG

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (tzw. ulga na powrót).

Interpretacja indywidualna

 – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na powrót. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – 5 maja 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Przeprowadziła się Pani do Polski w dniu (...) 2022 r. na podstawie wizy krajowej nr (...) wydanej na podstawie Karty Polaka. Ma Pani decyzję wydania Karty Polaka od dnia (...) 2016 r., termin ważności Karty Polaka – (...) 2026 r. Od dnia (...) 2022 r. wynajmuje Pani mieszkanie w A, ul. B 1.

Od dnia (...) 2022 r. pracowała Pani jako (...) w A. Od dnia (...) 2023 r. pracuje Pani jako (...) w C Sp. z o.o. na umowę na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) posiada Pani nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Przed przeprowadzką stale mieszkała Pani na Białorusi, może Pani udowodnić swoje miejsce zamieszkania przez wyciągi z rachunków bankowych, historię zatrudnienia, umowy o pracę, stemple w paszporcie o przekraczaniu granicy państwowej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne