12.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 12 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.536.2023.2.AS

Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), wynagrodzenie zapłacone przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy „z góry” za cały okres wsparcia powinno być rozpoznane przez Spółkę, zgodnie z treścią art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jako przychód z końcem każdego miesiąca, proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym roku.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe  

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie zapłacone Państwu przez kontrahenta „z góry” za cały okres wsparcia powinno być rozpoznane przez Spółkę, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT jako przychód z końcem każdego miesiąca, proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym roku

- w sytuacji określenia:

- miesięcznych okresów rozliczeniowych - jest prawidłowe,

- kwartalnych, półrocznych, rocznych lub dwuletnich okresów rozliczeniowych – jest nieprawidłowe,

- w sytuacji braku określenia okresów rozliczeniowych – jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie zapłacone przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy „z góry” za cały okres wsparcia powinno być rozpoznane przez Spółkę, zgodnie z treścią art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, jako przychód z końcem każdego miesiąca proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym roku.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 6 lutego 2024 r. (wpływ tego samego dnia za pośrednictwem platformy ePUAP).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zagraniczny przedsiębiorca X (…), wykonujący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Polska, wpisany do KRS (…).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne