26.01.2024 13:17 Podatki Obrót gospodarczy

14 projektów ustaw – wycofanych z Sejmu

Rada Ministrów zdecydowała o wycofaniu 14 projektów ustaw, które zostały skierowane do Sejmu przez poprzedni rząd od 21 listopada do 8 grudnia 2023 r. Wycofany został m.in. projekt zakładający podwyżkę limitów amortyzacji podatkowej oraz projekt dotyczący emerytur stażowych. Decyzje dotyczące przyszłości poszczególnych projektów ustaw mają być podejmowane przez właściwe resorty.

Jednym z projektów wycofanych z Sejmu jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UD10). Projekt ten zakładał wprowadzenie:

1) podwyższenia z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, 

2) podwyższenia z obecnych 50 000 euro do 100 000 euro limitu dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności, od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (są to m. in. kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane),

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Najnowsze dokumenty