05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.395.2023.2.JKU

Skutki podatkowe otrzymania środków tytułem polecenia.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia tytułem polecenia darczyńcy jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 października 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 4 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn  w zakresie nabycia tytułem polecenia darczyńcy. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 listopada 2023 r. (wpływ 24 listopada 2023 r.); również w tym samym dniu dokonała Pani wpłaty brakującej opłaty od wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu (…) 2023 r. została zawarta umowa darowizny pomiędzy Fundacją (…) (Darczyńca) a Fundacją (…) (Obdarowany) na Pani rzecz, w kwocie (…) zł. Darczyńca kwotę (…) zł przekazał przelewem na konto Obdarowanego (…) 2023 r. Pieniądze te zostały zaewidencjonowane w Fundacji (…) do Pani dyspozycji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia związanych z Pani chorobą.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że środki częściowo zostały Pani wypłacone. Do dnia dzisiejszego, na podstawie faktur za leki i środki medyczne przedłożone w Fundacji (…), otrzymała Pani zwrot poniesionych kosztów, tj. (…) zł. Umowa darowizny zawarta jest pomiędzy Fundacjami i na polecenie darczyńcy środki są Pani wypłacane.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne