17.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.515.2023.1.KF

Dotyczy okresu rozliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur skorygowanych notami korygującymi.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 września 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 13 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy okresu rozliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur skorygowanych notami korygującymi.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zawarła Pani wraz z małżonkiem, działając w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, umowę deweloperską dotycząca zakupu 4 lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości. Wraz z małżonkiem dokonywała Pani wpłat na poczet zakupu tych lokali pieniędzmi pochodzącymi z Państwa majątku wspólnego. W związku z zawartymi umowami deweloper wystawił faktury na imiona i nazwiska obojga małżonków.

Decydując się na zakup lokali od początku zakładała Pani wraz z mężem, że mieszkania zostaną przeznaczone pod tzw. najem krótkoterminowy, czyli działalność opodatkowaną VAT. Z uwagi na to, że akty notarialne i przedwstępne umowy sprzedaży udziału w nieruchomości nie zawierały informacji o numerach NIP nabywców, wystawiła Pani zbiorczą notę korygująca, przez którą skorygowała Pani pomyłkę na fakturach w zakresie braku numeru NIP i wskazanie Pani jako nabywcy. Kompletując dokumenty do przygotowania noty zauważyła Pani, że część spośród faktur wystawionych przez dewelopera zaginęła, więc poprosiła Pani o wystawienie i duplikatów. Do noty korygującej złożyła Pani wraz z mężem oświadczenie, że zawierając umowy dotyczące nabycia lokali mieszkalnych działała Pani z mężem z zamiarem wykorzystania w przyszłości tych lokali w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT prowadzonej przez Panią. Opisana nota została przez wystawcę faktury zaakceptowana.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne