29.03.2023 Podatki

Jak rozliczyć świadczenie pieniężne wypłacone w związku z zawarciem porozumienia rozwiązującego umowę o pracę przed jej faktycznym rozpoczęciem

PROBLEM

W styczniu 2023 r. spółka z o.o. podpisała z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony z terminem rozpoczęcia pracy od 1 maja 2023 r. 21 kwietnia 2023 r., tj. jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy, spółka zawarła z tym pracownikiem porozumienie rozwiązujące umowę o pracę z dniem 30 kwietnia 2023 r. Na podstawie porozumienia spółka zobowiązała się do wypłacenia pracownikowi dodatkowego świadczenia pieniężnego w kwocie 40 000 zł. Kwota świadczenia wynikała z czterokrotności wynagrodzenia zasadniczego liczonego jako zapłata za trzymiesięczny okres wypowiedzenia przewidziany w umowie o pracę oraz dodatkowo jednomiesięczne wynagrodzenie. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę zostało zawarte na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W jaki sposób spółka powinna rozliczyć takie świadczenie? Czy należy je uznać za przychód ze stosunku pracy tej osoby?

RADA

Tak, wypłacone świadczenie należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy i pobrać od niego zaliczkę na PIT. Nie może ono korzystać ze zwolnienia z PIT. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Świadczenie otrzymane przez niedoszłego pracownika przed rozpoczęciem przez niego umówionej ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne