Porada aktualna na dzień 21-05-2024
01.02.2023 Podatki

Czy trzeba skorygować WDT, gdy zwrot towarów nastąpił do magazynu w innym kraju UE

Spółka (podatnik VAT czynny i VAT UE) dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów jako polski podatnik VAT, a miejscem rozpoczęcia transportu towarów jest terytorium Polski (magazyn w Polsce). Zdarza się, że kontrahenci chcą skorzystać z prawa zwrotu zakupionych od spółki towarów. Gdy zwrot dokonywany jest przez kontrahentów łotewskich i litewskich (podatnicy podatku od wartości dodanej w krajach swoich siedzib, zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych), jako miejsce do zwrotu towarów spółka podaje adres magazynu zlokalizowanego na terenie Łotwy (magazyn na Łotwie). W takich przypadkach zwracane towary są przemieszczane z kraju kontrahenta bezpośrednio na Łotwę, a w przypadku kontrahentów łotewskich  – bez konieczności przemieszczenia transgranicznego. Zwracany towar nie jest zatem transportowany z powrotem do Polski. Po odebraniu zwracanych towarów w magazynie na Łotwie spółka wystawia fakturę korygującą wewnątrzwspólnotową dostawę in minus oraz dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Następnie spółka dokonuje dalszej sprzedaży zwróconych towarów. Na moment dokonywania tej sprzedaży towary znajdują się w magazynie na Łotwie. Sprzedaż ta może być dokonana m.in. na rzecz kontrahenta z Łotwy albo innego kraju UE. W takim przypadku spółka rozpoznaje dokonywaną dostawę towarów w oparciu o łotewskie przepisy VAT, tj. odpowiednio jako łotewską dostawę krajową (w przypadku dostawy na rzecz łotewskiego kontrahenta) albo jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta z innego kraju UE).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne