28.01.2022 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.450.2021.1.LS

Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 grudnia 2021 r. wpłynął Pani wniosek z 13 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego. Jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT. Podatek dochodowy rozlicza Pani na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W ramach działalności gospodarczej świadczy Pani następujące usługi:

·kompleksowe usługi księgowe (polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT i innych ewidencji do celów podatkowych),

·usługi kadrowo-płacowe (naliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie akt osobowych naliczanie składek ZUS),

·obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji do ZUS i do Urzędu Skarbowego.

Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą w ramach zawartych umów na obsługę świadczoną przez biuro rachunkowe. Okazjonalnie świadczy Pani usługi polegające na sporządzeniu zeznań rocznych PIT-37 lub PIT-36 dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Świadczone usługi zostały sklasyfikowane pod symbolem PKD 69.20.Z.

Dodatkowo w niewielkim zakresie świadczy Pani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, wystawia polisy ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych, którzy opłacają je bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma ubezpieczeniowa przekazuje Pani na konto bankowe prowizję od zawartych ubezpieczeń. Usługi te zostały sklasyfikowane - PKD 66,22.Z.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne