do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.08.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy umowa o praktykę absolwencką nie podlega składkom ZUS

Jeśli umowa o praktykę absolwencką spełnia warunki określone w ustawie o praktykach absolwenckich, to nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma więc obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń i opłacania z tego tytułu składek.

Zasady odbywania praktyki absolwenckiej reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich). Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 15 Kodeksu pracy. Praktykantem w rozumieniu tej ustawy może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia (art. 2 ustawy o praktykach absolwenckich).

Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie, przy czym wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. w 2018 r. 4200 zł (art. 3 ustawy o praktykach absolwenckich).

Wynagrodzenie praktykanta może być więc ustalone w dowolnej kwocie, ale tylko do górnego limitu 2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przy ustalaniu świadczenia pieniężnego dla praktykanta należy mieć jednak na względzie fakt, że nie jest to regularna praca. Wysokość świadczenia nie jest adekwatna do wykonywanych przez praktykanta czynności, gdyż celem praktyki nie jest praca zarobkowa, lecz zdobycie doświadczenia i umiejętności. Wysokość tego świadczenia powinna być zatem realna. Jeśli więc praktykantowi zostanie przyznane wynagrodzenie w wysokości przekraczającej kwotę określoną w ustawie (tj. 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę), wówczas mimo swej nazwy nie będzie to umowa o praktykę absolwencką.

W takim przypadku, w razie ewentualnej kontroli, ZUS lub PIP może uznać, że nie jest to praktyka absolwencka, lecz, w zależności od okoliczności, umowa o pracę albo umowa zlecenia, które stanowią tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej w artykule: " Kiedy umowa o praktykę absolwencką nie podlega składkom ZUS" >>

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK