do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.08.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kto ma prawo do emerytury minimalnej

W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
 • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych

E merytura minimalna przysługuje:

 • mężczyznom po 25 latach okresów składkowych i nieskładkowych,
 • kobietom po 20 latach okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych. 

Okresy składkowe to przykładowo (art. 6 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS):

 • podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu (czyli na przykład okres bycia pracownikiem, zleceniobiorcą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą);
 • okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Należy pamiętać o treści ust. 3 art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wskazuje, że przy obliczaniu okresów składkowych dla celów podwyższenia emerytury miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Czyli przykładowo jeżeli składka jest odprowadzana przez 4 miesiące od kwoty stanowiącej równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę to „uzyskujemy” 2 miesiące składkowe.

Okresy nieskładkowe to przykładowo (art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS):

 • okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy;
 • okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego;
 • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
 • okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Emerytury w kwocie niższej niż emerytura minimalna otrzymają ci, którzy nie spełniają opisanych wymogów. Ich emerytura będzie wyliczana wyłącznie na podstawie odprowadzonej składki. Dotyczy to w praktyce osób, które były zatrudnione sporadyczne bądź na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.

Źródło: NSZZ Solidarność

Odsłuchaj swoje aktualności >>

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK