Aktualności

Aktualność
20.05.2024 12:53 Ubezpieczenia

20 maja to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r. – przypomina w poniedziałek ZUS.

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok – przypomina ZUS. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r.

Aktualność

Mam pytanie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Czy jeżeli zamknięcie działalności działalności gospodarczej nastąpiło 30 stycznia 2023 r., to należy sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

W naszej firmie jedna z osób zatrudnionych na etacie chce otworzyć własną działalność gospodarczą. Czy osoba pracująca na etacie i rozpoczynająca działalność gospodarczą, może skorzystać z ulgi na start jednocześnie pracując i posiadając działalność gospodarczą?

Aktualność
15.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualność
14.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że składka zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot. Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej? W jakim terminie

Aktualność
13.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przewidywana łączna kwota, która zostanie przekazana przez PFR S.A. do instytucji finansowych z tytułu wpłat powitalnych za pierwszy kwartał tego roku to 19,6 mln zł. Środki trafią do 78,4 tys. uczestników PPK. Większa liczba osób, które otrzymały wpłatę powitalną w porównaniu do poprzedniego kwartału sygnalizuje niesłabnące zainteresowanie PPK.

Aktualność
13.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tzw. wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Najliczniejszą grupą uczestników PPK są osoby w wieku 30-54 lata. Drugą grupą wiekową są młodsi uczestnicy - od 18 do 29 lat. Najrzadziej na oszczędzanie w PPK decydują się osoby w wieku 55+, ale ich liczba powoli wzrasta.

Aktualność
08.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Emeryci i renciści otrzymają list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kopercie znajdą się dwie informacje: na temat marcowej waloryzacji oraz trzynastych emerytur.

Aktualność
07.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Czy jeżeli zamknięcie działalności nastąpiło 30 grudnia 2023 r., to mam obowiązek sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
07.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aktualność
06.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. W roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2024 roku przedsiębiorcy z 32 grup działalności płacą nową, niższą składkę wypadkową. Od czego zależy stopa procentowa składki wypadkowej i jak samodzielnie ustalić jej wysokość?

Aktualność
06.05.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rząd zapowiada, że od nowego roku wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte składkami na ZUS. W ocenie pracodawców to nie jest dobry moment na rozwiązania generujące dodatkowe koszty dla firm, przy i tak szybko rosnących kosztach działalności przedsiębiorców.

Aktualność

Sprawdź jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2023 r., jeśli obecnie działalność jest zawieszona. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
29.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek niebędący jednocześnie płatnikami zasiłków, w przypadku niezdolności do pracy swoich pracowników lub zleceniobiorców, muszą przekazać do ZUS stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie wypłacone świadczenie. Są one różne w zależności od rodzaju zasiłku (np. chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) oraz formy zatrudnienia (np. w przypadku pracowników pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie

Aktualność
26.04.2024 06:00 Ubezpieczenia

Sejmowe komisje gospodarki oraz polityki społecznej wprowadziły poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym do projektu ustawy, która ma umożliwić przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS, czyli tzw. wakacji składkowych.

Aktualność
26.04.2024 03:00 Ubezpieczenia

Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK ma prawo do dopłaty rocznej w kwocie 240 zł. W kwietniu dopłaty roczne znalazły się na rachunkach PPK ponad 2 milionów uczestników. Uwzględniając dopłaty za 2023 rok, na rachunki uczestników PPK, z tytułu samych dopłat rocznych, przekazano ponad 1,56 mld zł.

Aktualność
23.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Aktualność
18.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pełne 'ozusowanie' umów zleceń zostanie odłożone w czasie, nie nastąpi od początku 2025 roku, ponieważ tę reformę trzeba dobrze skalkulować, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Aktualność
18.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia; pierwsze wypłaty na kolejny okres rozliczeniowy ruszą w czerwcu - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od lutego rodzice złożyli blisko 3 mln wniosków, które objęły 4,6 mln dzieci.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi do obniżenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na niżej wskazanych zasadach.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

W 2023 r. przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, która zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców.

Poprzednia Następna