Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Czy pracodawca może przelać na konto ZFŚS dodatkowe środki, poza ustawowymi odpisami? Chcielibyśmy przelać dodatkowe pieniądze ze środków obrotowych. Jeśli jest taka możliwość, to czy są jakieś zasady, o których powinniśmy pamiętać?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie w ostatnich dniach mamy sporo wniosków o urlop z powodu działania siły wyższej. Wnioski urlopowe składane i akceptowane są elektronicznie w wewnętrznym programie. Z rozmów wynika, że pracownicy traktują urlop z powodu działania siły wyższej jako dodatkowe 2 dni urlopu, z tym że płatnego 50% wynagrodzenia. Jak należy traktować takie sytuacje? Czy mamy prawo odmówić takiego urlopu?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy na webinarium: "20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY". Podczas webinarium ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzielaniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W 2024 r. PIP planuje przeprowadzić ogółem 60 tys. kontroli. W ramach zadań koordynowanych centralnie różnymi formami działań prewencyjno-promocyjnych zamierza objąć przynajmniej 35 tysięcy podmiotów: pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań.

Aktualność
07.12.2023 12:00 Kadry i płace

Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy na webinarium: "20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY". Podczas webinarium ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzielaniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie jest zatrudniony pracownik ogólnobudowlany, który pracuje na wysokości powyżej 3 metrów. Po badaniach okresowych dostał zgodę na pracę na wysokości do 3 metrów. Czy można zmienić mu stanowisko aneksując umowę o pracę?

Aktualność
06.12.2023 05:01 Kadry i płace

Pracownik przepracował 4 godziny, a następnie na pozostałe 4 godziny skorzystał ze zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej w celu odebrania chorego dziecka z przedszkola. Pracownik w tym samym dniu udał się z dzieckiem do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na ten dzień. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko za ten dzień?

Aktualność
06.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie obowiązuje system pracy hybrydowej: 2 dni w biurze, 3 dni pracy zdalnej. Oprócz tego pracownicy mogą występować o dodatkowe dni pracy zdalnej w wyjątkowych przypadkach. Czy taka ilość dni jest nieograniczona? I czy rodzice dzieci do lat 4, jeśli rodzaj pracy umożliwia wykonywanie jej w domu, mogą praktycznie na 4 lata zniknąć z biura, bo nie można im odmówić, gdy wnioskują o pracę zdalną

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Jaki jest okres przechowywania następujących dokumentów: lista płac, lista obecności, ewidencja czasu pracy, deklaracje rozliczeniowe ZUS, DRA, RCA, RSA, PIT-11, PIT-4 roczny, deklaracje miesięczne i roczne PFRON?

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy pracownikom paczki świąteczne finansowane ze środków zfśs. Jeden z pracowników otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i jego zatrudnienie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Czy można go wyłączyć z uprawnień do świadczeń z zfśs i nie przyznać mu paczki z okazji świąt?

Aktualność
05.12.2023 05:00 Kadry i płace

Jeżeli pracodawca chce, aby jego pracownik wykorzystywał w pracy samochód - nie ważne czy służbowy, czy prywatny - to istotne jest żeby w skierowaniu na badania lekarskie zaznaczył czynnik niebezpieczny jakim jest kierowanie samochodem w celach służbowych. Wówczas to lekarz decyduje jakie badania zlecić takiemu pracownikowi.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Kadry i płace

Zapraszamy do pobierania terminarza kadrowo-płacowego na 2024 r. Terminarz jest dostępny w PDF.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Kadry i płace

Czy po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego honorowemu dawcy krwi nadal przysługują dwa dni wolne od pracy?

Aktualność
01.12.2023 05:00 Kadry i płace

Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 2007 r. W dniu 22 listopada 2023 r. dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przyznane na stałe. Na wyżej wymienionym orzeczeniu wskazano, iż niepełnosprawność istnieje od 5 lipca 2021 r. Czy w związku z tym pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dniu od 2023 r.? Czy jeżeli obecnie pracownik przebywa na zwolnieniu

Aktualność
01.12.2023 05:00 Kadry i płace

Jak wyjaśnił resort pracy w odpowiedzi z 20 października 2023 r. na interpelację poselską nr 42833 dyrektywa unijna o ochronie tzw. sygnalistów, zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która jest na ukończeniu prac procesu rządowego.

Aktualność
30.11.2023 05:02 Kadry i płace

Pracownik przebywający na pracy zdalnej nie ma możliwości złożenia wniosku o wyjście prywatne w formie pisemnej. Co więc zrobić, gdy pracownik zdalny chce skorzystać z wyjścia prywatnego? Obejrzyj nasze wideo.

Aktualność
30.11.2023 05:00 Kadry i płace

Nasz pracownik ma określony w umowie obszar świadczenia pracy określony jako dwa województwa. Pracownik jest handlowcem i jego obowiązkiem jest odwiedzać klientów tych dwóch województw. Czy w tym przypadku pracownikowi będą przysługiwały diety z racji podróży służbowych? Czy pracodawca powinien opłacić pobyt pracownika w hotelu wraz z wyżywieniem, jeśli pojedzie do któregoś z miast i zostanie tam na

Aktualność
29.11.2023 05:01 Kadry i płace

Dopuszczenie pracownika do pracy bez badań profilaktycznych lub szkoleń BHP stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną od tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych. Obejrzyj nasze wideo i sprawdź, kiedy upływa termin na przeprowadzenie badań okresowych i szkoleń BHP zawieszonych na czas epidemii.

Aktualność
28.11.2023 05:00 Kadry i płace

Czy wartość dopłat do posiłków pracowniczych przyznawanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1665) w kwocie 450 zł miesięcznie wlicza się do kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia? Na przykład: pracownik otrzymuje pensję zasadniczą 3150

Aktualność
27.11.2023 05:02 Kadry i płace

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367) nadała nowe brzmienie załącznikowi, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Aktualność
27.11.2023 05:00 Kadry i płace

Z okazji Mikołajek chcemy przekazać naszym pracownikom paczki świąteczne. Przedsięwzięcie będzie finansowane z ZFŚS. Czy z tej formy pomocy można wykluczyć emerytów? Czy taka pomoc musi być uzależniona od dochodu?

Aktualność
27.11.2023 05:00 Kadry i płace

Czy można wyjście prywatne odpracować w sobotę? Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Za zgodą pracodawcy pracownik wyszedł z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych, łącznie na 8 godzin. Czy za zgodą pracodawcy może odpracować to wyjścia prywatne w sobotę, która jest dla nas dniem wolnym od pracy?

Aktualność
24.11.2023 05:00 Kadry i płace

Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w dniu 11 listopada 2023 r., przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę 11 listopada?

Poprzednia Następna