Zmiany 2024
Aktualność
14.06.2024 10:44 Kadry i płace

Prace legislacyjne nad ustawą o ochronie sygnalistów dobiegają końca. Podczas posiedzenia dnia 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

Aktualność
27.05.2024 12:15 Kadry i płace

Dodatkowy urlop macierzyński dla pracowników-rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i wymagających dłuższego pobytu w szpitalu – to nowe propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z których będą mogli skorzystać rodzice. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka oraz tygodnia ciąży,

Aktualność
23.05.2024 13:13 Ubezpieczenia

23 maja 2024 r. Senat zaakceptował bez poprawek ustawę wprowadzającą tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Aktualność
23.05.2024 06:41 Kadry i płace

MRPiPS skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zakładający m.in. wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich bezrobotnych i dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków – to najważniejsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Rachunkowość firm

Od 1 stycznia 2025 roku zmieni się limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego

Aktualność
15.05.2024 05:00 Kadry i płace

Rząd planuje nowelizację Kodeksu pracy i wliczenie do okresu zatrudnienia - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. Takie rozwiązanie ma wyrównać sytuację pracowników, którzy wykonują tą samą pracę

Aktualność
06.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, który mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przewiduje etapowego wdrażania KSeF. Obowiązek e-fakturowania za pomocą KSeF wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników - czynnych oraz zwolnionych z VAT. W projekcie przesunięto również terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych z wdrażaniem KSeF. Podatnicy wystawiający

Aktualność
30.04.2024 05:00 Podatki

Obowiązek e-fakturowania dla przedsiębiorców zostanie wdrożony etapowo, nie będą to jednak odległe terminy. KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczy w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Decyzja Ministerstwa Finansów zapadła po przeprowadzeniu audytu systemu KSeF, który wykazał

Aktualność
22.03.2024 06:38 Ubezpieczenia

Stała, niska składka zdrowotna, która nie będzie się zmieniała w ciągu roku - to najnowsza propozycja resortu finansów dla przedsiębiorców. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia. W warunkach 2025 roku będzie to około 286,33 zł - poinformował minister finansów podczas konferencji prasowej 21 marca.

Aktualność
06.03.2024 10:43 Podatki

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić definicję wyrobów nowatorskich. Tak wynika z opublikowanego na stronie MF komunikatu. Celem zmiany jest wyeliminowanie unikania opodatkowania akcyzą poprzez zastępowanie surowca tytoniowego różnego rodzaju mieszankami roślinnymi, np. ziołowymi, konopnymi. Wyroby te, często zawierające w swoim składzie nikotynę, w obecnym stanie prawnym nie są opodatkowane akcyzą

Aktualność
06.03.2024 05:00 Podatki

W lutym 2024 r. odbywały się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r. (prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r.

Aktualność
21.02.2024 09:47 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne można nanosić zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która obowiązuje od 6 marca 2024 r.

Aktualność
16.02.2024 13:39 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został „odmrożony”, a to oznacza że jest naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu stanowi również maksymalną kwotę świadczenia urlopowego obowiązującego w 2024 r. Kwota

Aktualność
07.02.2024 05:00 Podatki

W ub.r. pojawiły się niekorzystne rozwiązania podatkowe dla firm. Jak podkreślają znawcy tematu, w tym roku rynek oczekuje przede wszystkim zmiany sposobu kalkulacji stawki zdrowotnej. Pojawiają się też głosy krytykujące pomysł wprowadzenia od lipca br. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ostatnio jednak minister finansów zapowiedział odroczenie tego obowiązku. Eksperci zwracają też uwagę na elementy

Aktualność
16.01.2024 05:00 Podatki

Po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF co do zasady zwrot VAT będzie przysługiwał w terminie 40 dni zamiast dotychczasowych 60 dni (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Aktualność
15.01.2024 08:26 Podatki

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego - jak było w latach poprzednich.

Aktualność
15.01.2024 05:00 Podatki

W deklaracji JPK_V7 za styczeń 2024 r. lub I kwartał 2024 r. podatnicy, którzy stosowali proporcję lub preproporcję albo zmienili przeznaczenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będą wykazywać kwotę korekty rocznej za 2023 r. Ustalając proporcję ostateczną i kwotę korekty, pierwszy raz zastosują nowe regulacje w tym zakresie, tzn. w niektórych przypadkach mogą zrezygnować z korekty

Aktualność
15.01.2024 05:00 Podatki

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, uchylenie podatku minimalnego CIT, przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, czy wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych – to zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązania podatkowe, które ułatwią firmom prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualność
05.01.2024 05:00 Podatki

W tym roku przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym w porównaniu z latami poprzednimi. Ale wyzwań nie zabraknie. W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Ważna będzie dyskusja o nowym systemie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców czy implementacja unijnej dyrektywy o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
05.01.2024 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany w ewidencjach akcyzowych. Zniesiono obowiązek obligatoryjnej elektronizacji ewidencji. Tym samym podatnicy nadal mogą prowadzić ewidencje zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Aktualność
03.01.2024 11:33 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany w ewidencjach akcyzowych. Zniesiono obowiązek obligatoryjnej elektronizacji ewidencji. Tym samym podatnicy nadal mogą prowadzić ewidencje zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które uwzględnia sposób prowadzenia

Aktualność
02.01.2024 09:33 Podatki

Poczynając od 2024 r. podatnicy podatku rolnego mogą składać wnioski o przekazanie 1,5% tego podatku na rzecz uprawnionych organizacji rolniczych. Minister Finansów wydał rozporządzenie, w którym określił wzór tego wniosku (RPU-1) oraz jego załącznika (ZRPU-1).

Poprzednia Następna