Zmiany 2024
Aktualność
21.02.2024 09:47 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne można nanosić zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która obowiązuje od 6 marca 2024 r.

Aktualność
16.02.2024 13:39 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został „odmrożony”, a to oznacza że jest naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r. jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu stanowi również maksymalną kwotę świadczenia urlopowego obowiązującego w 2024 r. Kwota

Aktualność
07.02.2024 05:00 Podatki

W ub.r. pojawiły się niekorzystne rozwiązania podatkowe dla firm. Jak podkreślają znawcy tematu, w tym roku rynek oczekuje przede wszystkim zmiany sposobu kalkulacji stawki zdrowotnej. Pojawiają się też głosy krytykujące pomysł wprowadzenia od lipca br. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ostatnio jednak minister finansów zapowiedział odroczenie tego obowiązku. Eksperci zwracają też uwagę na elementy

Aktualność
16.01.2024 05:00 Podatki

Po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF co do zasady zwrot VAT będzie przysługiwał w terminie 40 dni zamiast dotychczasowych 60 dni (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Aktualność
15.01.2024 08:26 Podatki

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego - jak było w latach poprzednich.

Aktualność
15.01.2024 05:00 Podatki

W deklaracji JPK_V7 za styczeń 2024 r. lub I kwartał 2024 r. podatnicy, którzy stosowali proporcję lub preproporcję albo zmienili przeznaczenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będą wykazywać kwotę korekty rocznej za 2023 r. Ustalając proporcję ostateczną i kwotę korekty, pierwszy raz zastosują nowe regulacje w tym zakresie, tzn. w niektórych przypadkach mogą zrezygnować z korekty

Aktualność
15.01.2024 05:00 Podatki

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, uchylenie podatku minimalnego CIT, przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, czy wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych – to zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązania podatkowe, które ułatwią firmom prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualność
05.01.2024 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany w ewidencjach akcyzowych. Zniesiono obowiązek obligatoryjnej elektronizacji ewidencji. Tym samym podatnicy nadal mogą prowadzić ewidencje zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Aktualność
05.01.2024 05:00 Podatki

W tym roku przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym w porównaniu z latami poprzednimi. Ale wyzwań nie zabraknie. W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Ważna będzie dyskusja o nowym systemie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców czy implementacja unijnej dyrektywy o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
03.01.2024 11:33 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany w ewidencjach akcyzowych. Zniesiono obowiązek obligatoryjnej elektronizacji ewidencji. Tym samym podatnicy nadal mogą prowadzić ewidencje zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które uwzględnia sposób prowadzenia

Aktualność
02.01.2024 09:33 Podatki

Poczynając od 2024 r. podatnicy podatku rolnego mogą składać wnioski o przekazanie 1,5% tego podatku na rzecz uprawnionych organizacji rolniczych. Minister Finansów wydał rozporządzenie, w którym określił wzór tego wniosku (RPU-1) oraz jego załącznika (ZRPU-1).

Aktualność
02.01.2024 05:00 Podatki

Minister Finansów określił limit składki zdrowotnej, która będzie mogła być rozliczona w kosztach podatkowych albo odliczona od dochodu w 2024 r.

Aktualność
29.12.2023 14:29 Podatki

Minister Finansów przedłużył na 2024 r. obowiązujące obecnie wyłączenia stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w zakresie podatku u źródła względem tzw. płatnika technicznego.

Aktualność
27.12.2023 11:55 Podatki Ubezpieczenia

Minister Finansów określił limit składki zdrowotnej, która będzie mogła być rozliczona w kosztach podatkowych albo odliczona od dochodu w 2024 r.

Aktualność
19.12.2023 05:00 Podatki

Od 2024 r. obowiązują zmiany w amortyzacji. Podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem oraz zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych z dofinansowań.

Aktualność
18.12.2023 09:31

Od 2024 r. będzie pobierana opłata na pokrycie m.in. kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu . Opublikowano wysokość tych opłat na 2024 r.

Artykuł aktualny
18.12.2023 Podatki

MF wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, że wypłacane podatnikowi od 1 stycznia 2024 r. dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., nadal mogą korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3 updof.

Aktualność
15.12.2023 05:00 Podatki

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Artykuł aktualny
13.12.2023

Od 1 stycznia 2024 r. mają zastosowanie przepisy wprowadzające opłaty za plastikowe opakowania (tzw. podatek od plastiku). W związku z wprowadzeniem tej opłaty pojawiły się nowe obowiązki, którymi objęto m.in. sklepy, bary, restauracje. Podmioty te muszą pobierać opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy też od 2024 r. w szerszym zakresie objęci zostali obowiązkami w zakresie

Aktualność
13.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń i dokumentów rozliczeniowych wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Aktualność
13.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Prezes GUS opublikował wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które mają obowiązywać w 2024 r.

Artykuł aktualny
12.12.2023 Ubezpieczenia

W 2024 r. przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Wzrosło bowiem prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, od którego uzależniona jest podstawa wymiaru składek dla większości przedsiębiorców. W 2024 r. wynosi ono 7824 zł (wzrost o 889 zł). Podwyższeniu uległa również kwota minimalnego wynagrodzenia, od którego zależą podstawa składek ZUS dla osób opłacających składki

Aktualność
12.12.2023 10:09 Podatki

Szczególny rodzaj uprawnień w KSeF jest przewidziany dla jednostki samorządu terytorialnego (JST), grup VAT oraz jednostek wewnętrznych. Dzięki tym uprawnieniom jednostki podległe JST, członkowie grupy VAT oraz jednostki wewnętrzne podatników mogą samodzielnie korzystać z KSeF.

Poprzednia Następna