Zmiany 2023
Aktualność
22.01.2024 08:11 Podatki

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego - jak było w latach poprzednich.

Aktualność
19.01.2024 05:00 Podatki

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku wskazywane są jako pozytywne zmiany ostatniego roku. Tak mniej więcej widzą to znani ekonomiści, doradcy podatkowi i prawnicy. Eksperci zwracają uwagę też na efekty wynikające z utrzymania zerowej stawki VAT na produkty spożywcze, ale krytykują choćby obowiązek wystawiania tzw. e-faktur. Zauważają także zalety wprowadzenia na rynek tzw. fundacji

Aktualność
10.10.2023 10:51 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne będą nanoszone zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany zakłada projekt rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Aktualność
08.09.2023 05:00 Kadry i płace

Umowa na okres próbny może zostać wydłużona. Przepisy przewidują kilka sposobów jej przedłużenia. Poznaj je wszystkie. Obejrzyj nasze wideo.

Aktualność
07.09.2023 05:00 Kadry i płace

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, na jak długo będzie zawierana umowa na okres próbny. Inaczej trzeba postąpić przy umowie na okres próbny zawierany na miesiąc czy 2 miesiące, a inny sposób postępowania jest przewidziany przy umowie zawieranej na 3 miesiące. Posłuchaj naszego eksperta.

Aktualność
16.08.2023 09:18 Kadry i płace

Minimalne miesięczne pensje pracowników młodocianych wzrosły o 3% w stosunku do obecnie obowiązujących stawek. Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, która od 1 września 2023 r. wprowadza wyższe płace dla tej grupy pracowników.

Aktualność
16.08.2023 08:25 Kadry i płace

Pracodawcy, którzy w 2023 r. mają obowiązek utworzenia zfśs, powinni przekazać najpóźniej 30 września 2023 r. na rachunek funduszu pozostałą część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy zwiększające. Podmioty, które ze względu na stan zatrudnienia niższy niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zdecydowały o utworzeniu funduszu, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym

Aktualność
07.08.2023 05:02 Kadry i płace Ubezpieczenia

W lipcu 2023 r. pracownik złożył wniosek na urlop opiekuńczy na podstawie art. 1731 Kodeksu pracy. Z jakim kodem należy uwzględnić wolne dni tego pracownika przy rozliczeniu ZUS w deklaracji RSA?

Aktualność
27.07.2023 05:00 Podatki

Od 1 lipca 2023 r. małymi podatnikami w rozumieniu VAT co do zasady są podatnicy podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (do 30 czerwca 2023 r. limit ten wynosił równowartość 1 200 000 euro).

Aktualność
03.07.2023 05:00 Kadry i płace

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie od 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła dwie kolejne 15-minutowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin, to pracownik ma prawo do drugiej takiej przerwy, a jeżeli jest dłuższy niż 16 godzin – do trzeciej przerwy. Pracownik nie może połączyć przysługujących mu przerw i wykorzystać ich

Aktualność
26.06.2023 05:00 Podatki

Możliwość uzyskania uwierzytelnienia do KSeF zależy od organizacji i procedur przyjętych w danej firmie. Obejrzyj odpowiedź naszego eksperta.

Aktualność
26.06.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Od 1 lipca 2023 r. podniesiono kwotę przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej). Obecnie jest to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł.

Aktualność
19.06.2023 08:11 Kadry i płace

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie od 1 lipca 2023 r. w zależności od kategorii zaszeregowania. Podwyżki wyniosą od 1150 zł w I kategorii do 1600 zł w XX kategorii zaszeregowania. Będzie to jednocześnie najwyższa kategoria.

Aktualność
19.06.2023 08:02 Kadry i płace

Wyższa podstawa naliczenia odpisu na zfśs, dodatkowy fundusz motywacyjny, z którego będzie mógł być przyznany jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny za szczególne zaangażowanie w pracy, nagroda specjalna dla nauczycieli - takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2023 r. Projekt tej ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Aktualność
16.06.2023 08:09 Kadry i płace

Od 25 maja 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Jest ono konsekwencją wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwiających uzyskanie przez dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo zakładowego funduszu

Aktualność
15.06.2023 14:15 Kadry i płace

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie od 1 lipca 2023 r. w zależności od kategorii zaszeregowania. Podwyżki wyniosą od 1150 zł w I kategorii do 1600 zł w XX kategorii zaszeregowania. Obecnie jest to jednocześnie najwyższa kategoria (przed zmianą przepisów były XXII kategorie zaszeregowania).

Aktualność
14.06.2023 14:13 Ubezpieczenia

ZUS przedstawił zaktualizowany wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty z tytułu korzystania przez ubezpieczonych z uprawnień rodzicielskich. Zmiany zasadniczo dotyczą wnioskowania o urlop rodzicielski i zasiłek za ten okres, z których od 26 kwietnia 2023 r. można korzystać według prostszych zasad.

Aktualność
14.06.2023 05:01 Kadry i płace

Czy nową informację dodatkową należy dołączać do każdej umowy zawartej z pracownikiem czy wystarczy dołączyć ją do pierwszej umowy niezależnie, czy jest to umowa na okres próbny, czy na czas określony bądź nieokreślony?

Aktualność
12.06.2023 05:00 Kadry i płace

Chcemy zatrudnić pracownika na umowę o pracę. Pracownik chce pracować kilka dni w siedzibie firmy, a kilka dni zdalnie w domu. Czy w związku z tym w umowie o pracę musi być jakiś dodatkowy zapis lub musimy przygotować jeszcze jakieś inne dokumenty odnośnie częściowej pracy zdalnej?

Aktualność
07.06.2023 05:01 Kadry i płace

Pracodawca ma prawo odmówić zwolnienia z powodu siły wyższej w przypadku naruszenia procedury ubiegania się przez pracownika o takie zwolnienie. Pracownik powinien złożyć wniosek w sprawie udzielenia zwolnienia od pracy najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia (w domyśle przed rozpoczęciem dniówki roboczej).

Aktualność
07.06.2023 05:00 Kadry i płace

Czy nowa informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać informacje o urlopie opiekuńczym, zwolnieniu z tytułu siły wyższej, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim czy też urlopie z tytułu opieki nad dzieckiem z artykułu 188 Kodeksu pracy?

Aktualność
02.06.2023 05:01 Kadry i płace

Pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, przysługuje z tego tytułu urlop ojcowski. Urlop ten jest niezależny od uprawnień matki dziecka w związku z macierzyństwem, co oznacza możliwość korzystania z urlopu ojcowskiego przez pracownika – ojca dziecka np. w tym samym czasie, gdy matka korzysta z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego, lub po zakończeniu przez nią tych urlopów, a nawet gdy matka

Poprzednia Następna