Aktualności

Aktualność
08.03.2024 05:00 Podatki

Podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2024 r. Urząd skarbowy będzie mógł przekazać środki OPP tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek należny wynikający z PIT

Aktualność
08.03.2024 05:00 Podatki

Czy osoba, która ukończyła 18 rok życia, uzyskująca sporadycznie (nie w sposób ciągły) w ciągu roku przychody (na łączną kwotę około 60 tys. zł), grając w gry komputerowe (cs-go) musi zarejestrować działalność gospodarczą? Czy może wykazać te przychody w PIT-37 jako przychody z innych źródeł bez rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG?

Aktualność
07.03.2024 05:00 Podatki

Ojciec dziecka prowadzi działalność gospodarczą. Dziecko pobiera rentę po matce. Czy dochód z renty dolicza się do dochodu ojca na druku PIT/M w pozycji inne źródła?

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

W lipcu 2023 r. zmieniłam miejsce zamieszkania. Do którego urzędu - tego sprzed przeprowadzki czy tego po przeprowadzce - powinnam złożyć zeznanie PIT-37?

Aktualność
16.02.2024 05:00 Podatki

MF potwierdził, że świadczenie ratownicze otrzymywane przez emerytowanych strażaków ochotników nie korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 44 updof. Świadczenie to jako podlegające opodatkowaniu powinno zostać wykazane w informacji PIT-11 sporządzonej przez organ emerytalny oraz rozliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym je otrzymywano.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Podatki

Zakończyliśmy wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku dostał chociaż jedną złotówkę z ZUS – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aktualność
15.02.2024 05:00 Podatki

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw

Aktualność
15.02.2024 05:00 Podatki

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy PIT muszą złożyć zeznanie roczne za 2023 r. Są wśród nich m.in. samotni rodzice. Przepisy dotyczące zasad rozliczania PIT przez takie osoby budzą liczne wątpliwości oraz pozbawiają prawa do tej formy rozliczenia osoby sprawujące nad dziećmi opiekę naprzemienną. Niestety, w odpowiedzi udzielonej 9 lutego 2024 r. na pytania dziennikarzy, MF potwierdziło, że nie pracuje

Aktualność
13.02.2024 05:00 Podatki

Od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione zeznania roczne za 2023 r. W tym roku po raz pierwszy z gotowego zeznania przygotowanego przez Szefa KAS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt ewidencjonowany. Szef KAS sporządzi dla nich zeznania PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Aktualność
08.02.2024 05:00 Podatki

Mamy w firmie pracownika, który w 100% finansuje sobie kartę Multisport. Dokonujemy mu potrącenia z wynagrodzenia. Czy trzeba to ujmować w PIT-11?

Aktualność
29.01.2024 05:00 Podatki

Sprawdź jakie błędy w wystawionym PIT-11 wymagają korekty i czy trzeba składać wtedy czynny żal. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.