KSeF
Aktualność
12.04.2024 05:00 Podatki

Nowy termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie podany na przełomie kwietnia i maja – powiedział w Sejmie wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda. Dodał, że KAS zamierza zorganizować szkolenia dotyczące KSeF w 400 urzędach skarbowych.

Aktualność
09.04.2024 05:00 Podatki

11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 13:00 do 17:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres). MF przygotowało projekt

Aktualność
05.04.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawia projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest on efektem przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów spotkań konsultacyjnych KSeF i uwzględnia zgłaszane podczas nich propozycje. Projekt nie zawiera dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja. Przy

Aktualność
04.04.2024 09:16 Podatki

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego zawierającej nowe funkcjonalności w zakresie obowiązkowego KSeF. Uwagi do projektu można przesyłać w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny
04.04.2024 Podatki

MF przygotowało projekt zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Projektowana jest też likwidacja obowiązku integracji kas z terminalami płatniczymi oraz odroczenie drugiego etapu elektronizacji WIS, WIA, WIP i WIT. MF nadal nie podało terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Informacja ta ma być znana na przełomie kwietnia i maja. MF nadal zapewnia, że

Aktualność
27.03.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Systemie e-Faktur. Wiele z nich jest korzystnych dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
26.03.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów (MF) zaprezentowało główne założenia zmian w systemie. Proponuje m.in. ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Zakłada udostępnienie wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia

Aktualność
22.03.2024 08:49 Podatki

21 marca 2024 r. odbyło się podsumowanie konsultacji na temat wprowadzenia KSeF. Nadal nie podano terminu kiedy obowiązkowy KseF wejdzie ostatecznie w życie. Minister Finansów zapowiedział, że ten termin poznamy na przełomie kwietnia i maja po zakończeniu audytu. Jeszcze raz potwierdził, że KSeF obowiązkowy wejdzie w życie i nie będzie wprowadzany etapami. W drugiej połowie kwietnia będzie udostępniona

Aktualność
21.03.2024 13:35 Podatki

21 marca 2024 r. odbyło się podsumowanie konsultacji na temat wprowadzenia KSeF. Minister Finansów zapowiedział, kiedy poznamy termin wejścia w życie KSeF. MF podsumowało także konsultacje w sprawie wprowadzenia obowiązkowego KSeF.

Aktualność
20.03.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje o aktualizacji na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualność
19.03.2024 05:00 Podatki

21 marca resort finansów podsumuje konsultacje KSeF i przedstawi propozycje zmian w systemie. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu mogą zapisywać się korzystając ze specjalnego formularza on-line.

Aktualność
06.03.2024 05:00 Podatki

W lutym 2024 r. odbywały się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r. (prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r.

Aktualność
05.03.2024 05:00 Podatki

Resort finansów zakończył cykl spotkań „Konsultujemy KSeF”. W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów i on-line). Ministerstwo Finansów (MF) analizuje uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji i w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych. Jednym z pierwszych

Aktualność
05.03.2024 05:00 Podatki

KSeF, który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo Finansów po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego KSeF wskaże nowy termin wdrożenia systemu. MF odpowiedziało na kilka pytań dziennikarzy w sprawie wątpliwości pojawiających się w zakresie tzw. samofakturowania dokonywanego przez podatników polskich na rzecz sprzedawców

Aktualność
26.02.2024 05:00 Podatki

Odbyły się kolejne cztery spotkania konsultacyjne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W ciągu dwóch dni uczestniczyło w nich ponad 3 tys. osób. Omówione zostały zagadnienia związane z identyfikatorem KSeF w płatnościach oraz tematy szczególnie interesujące branże: faktoringu, dostawców mediów i paliwową. Zaplanowano jeszcze 3 spotkania w terminach 29 lutego i 1 marca. Resort finansów zaprasza do potwierdzania

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

W związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjne. Omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami konsumenckimi. Odbędzie się jeszcze 7 konsultacji, a najbliższe już 21 lutego br. Resort finansów zaprasza do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza

Aktualność
19.02.2024 10:27 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Aktualność
16.02.2024 12:01 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Aktualność
13.02.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej. Można już zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając on-line formularz zgłoszeniowy.

Aktualność
13.02.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje o pracach serwisowych na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur.

Artykuł aktualny
12.02.2024 Podatki

Obowiązkowy KSeF na pewno zostanie wdrożony, jednak z całą pewnością nie stanie się to w tym roku. Nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja 2024 r. Wówczas w każdym z 400 urzędów skarbowych rozpoczną się też szkolenia z korzystania z darmowego oprogramowania MF do wystawiania e-faktur. W związku z podjęciem prac audytowych i konsultacji MF odpowiedziało

Aktualność
12.02.2024 08:57 Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej. Chęć udziału w spotkaniach można zgłaszać wypełniając on-line formularz zgłoszeniowy.

Poprzednia Następna