Porady i artykuły

Artykuł aktualny
22.11.2023 Obrót gospodarczy

UWAGA! Termin wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów wpisanych do KRS został przedłużony i przełożony z 10 grudnia na 31 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji zapowiedział dalsze przedłużenie tego terminu na drodze ustawodawczej.

Artykuł aktualny
09.11.2023 Obrót gospodarczy

W prawidłowo funkcjonującej spółce z o.o. może się z czasem zdarzyć, że wspólnicy mają różne wizje dotyczące jej rozwoju. Gdy nie mogą przy tym osiągnąć konsensusu, a jednocześnie żaden z nich nie jest zainteresowany zbyciem swoich udziałów, rozwiązaniem może być podział spółki. Podział spółki może być również motywowany np. ograniczeniem przedmiotu działalności spółki bez przeprowadzania likwidacji

Artykuł aktualny
20.10.2023 Obrót gospodarczy

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-Doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń październik 2023 r. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy wskazującego, że uruchomienie wypożyczalni sprzętu sportowego czy biblioteki w placówce, która zasadniczo jest nastawiona na handel, aby prowadzić działalność handlową w niedziele, stanowi obejście prawa. W wyroku z 13 września 2023 r. (sygn. akt III KK 155/23) Sąd Najwyższy wskazał, że zorganizowanie

Artykuł aktualny
11.09.2023 Obrót gospodarczy

25 września 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Dzięki jej regulacjom ma zmniejszyć się liczba fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych. Z nowymi regulacjami powinni zapoznać się przede wszystkim przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy poczty elektronicznej. To właśnie oni bowiem mają obowiązek podejmowania konkretnych działań w celu

Porada aktualna

Prokurent powołany uchwałą zarządu do pełnienia funkcji w spółce z o.o. otrzymuje co miesiąc stałe wynagrodzenie. Wyjątkowo we wrześniu 2023 r. wypłacimy mu wynagrodzenie w dwóch różnych dniach i za 2 miesiące (sierpień i wrzesień 2023 r.). Jak prawidłowo rozliczyć to wynagrodzenie pod względem składek i podatku?

Artykuł aktualny
26.07.2023 Obrót gospodarczy

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej: ustawa) określa zasady udzielania pożyczek pod zastaw przedmiotów, a także reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów w tym zakresie. W ustawie uregulowano również zasady wykonywania działalności lombardowej oraz skutki niewywiązania się z obowiązków przez przedsiębiorców wykonujących tę działalność. Ustawa wejdzie w życie 7 stycznia

Poprzednia Następna