Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów opublikowanych lub przyjętych przez Radę Ministrów od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów sejmowych procedowanych w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł nieaktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. Opracowanie nie uwzględnia stanowiska MF w sprawie przychodów i kosztów podatkowych wydanego 28 marca 2024 r. - po oddaniu Mk 3/2024 r. do druku. Kompleksowe opracowanie

Artykuł aktualny

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń styczeń 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym MF określił tabelę norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 r. Stawki podane w tabeli zostały podwyższone w stosunku do 2023 r. Podwyżka podatków nie jest dobrą informacją dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i płacących podatek według norm szacunkowych

Artykuł aktualny

Zarówno spółka kapitałowa, jak i spółka komandytowo-akcyjna mogą zostać podzielone na dwie albo więcej spółek kapitałowych lub komandytowo-akcyjnych. Podziału można dokonać na pięć sposobów, które określone zostały w Kodeksie spółek handlowych. Jednym z nich jest podział przez wyodrębnienie, będący nowym rozwiązaniem wprowadzonym od 15 września 2023 r. Przedstawiamy, dlaczego planujący aport zorganizowanej

Artykuł aktualny

W 2024 r. nadal będzie obowiązywać zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji z PFR. Pierwotnie zaniechanie miało obowiązywać do końca 2022 r., ale zostało przedłużone najpierw na 2023 r., a teraz na 2024 r.

Poprzednia Następna